Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Torsdag den 25. april 2019

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
25-04-2019 sermitsiaq.ag:

Prisen for Air Greenland er nu lagt fast

Sermitsiaq.AG erfarer, at betalingen for at få det fulde ejerskab skal ske i form af en udbyttebetaling på 461 millioner kroner til Staten og SAS.
Kamikpostens kommentar
Prisen kan antageligt puttes ganske meget ned.
461 millioner kroner, hvor staten skal have de 40 procent og SAS de 60 procent, er ikke store beløb for hverken staten eller SAS, det i forhold til at man kan slippe for et økonomisk medansvar for det kaos, der kan opstå, hvis de planlagte lufthavne bygges og tages i brug.
Vi har rutinerede krejlere her i Nordjylland, der på Selvstyrets vegne vil kunne presse prisen ned i en størrelse, der svarer til statens og SAS's faktiske interesse i at bevare deres medejerskab af Air Grenland.

25-04-2019 knr.gl:

Ordfører kritiserer landsstyret for manglende boligreform

Det med penge og økonomi kan man jo tage efterfølgende, når man har nogle konkrete løsninger på bordet. Lige nu mener jeg ikke, at man bare skal tilføre penge bare for at tilføre penge, siger Justus Hansen (D).
Ligesom i 2014 fremgår det af den seneste koalitionsaftale fra 2018, at landsstyret ønsker en boligreform. Der står således, at partierne vil ”arbejde grundigt for en boligreform”.
Det bliver dog ikke uddybet, hvornår den vil ligge klar.
KNR har forholdt Karl Frederik Danielsen til kritikken. Han skriver, at han er noget uforstående og henviser til, at man har lavet flere tiltag som et led i en boligreform, og at der er en lejelov på vej, som ventes færdig i 2020.
Kamikpostens kommentar
Snak, snak og altid bare snak fra Siumut og koalitionens støtteparti Demokraterne, når det gælder det massive svigt af de almindelige mennesker i de offentligt ejede udlejningsboliger. .
Tydeligvis opfatter de folkevalgte ikke sig selv som almindelige mennesker. Det gør vi andre desværre heller ikke.
Der er 25 boliger vej til Landstingets medlemmer - uden forbehold

24-04-2019 www.kristeligt-dagblad.dk:

Nu kan grønlandske forvaringsdømte afsone i deres hjemland

Foreløbig er det dog kun 8 af de 29 forvaringsdømte, der har sagt ja til tilbuddet om at fortsætte afsoningen i Grønland. Og selvom det tal umiddelbart kan lyde lavt i betragtning af de mange års kritiske debat om grønlændernes afsoning i Herstedvester, er antallet helt forventeligt, mener direktøren for den grønlandske kriminalforsorg Naaja Nathanielsen:
”En del af de indsatte har siddet i Herstedvester i mange år og har i nogle tilfælde større tilknytningsforhold til Danmark end Grønland. Nogle vil gerne fortsætte den behandling, de er i gang med i Danmark,” siger Naaja Nathanielsen.

24-04-2019 www.fyens.dk:

Spændetrøjen gled ned over Grønland, da kolonien blev et dansk amt

I want to die free. I want to have lived my life where I fight for independent Greenland. Så bombastisk begrundede landsstyreformand Aleqa Hammond i 2013 i et interview sit politiske mål om grønlandsk uafhængighed. Uafhængighed må være enhver kolonibefolknings drøm og endemål. Den noget skarpe retorik sætter ikke længere tonen i den grønlandske debat, men den er til stede, og det er ikke utænkeligt, at den kommer til at dominere igen. Under alle omstændigheder er der klart flertal for selvstændighed i befolkningen. Derfor er det også interessant at stille spørgsmålet, hvordan det kom dertil, at det i 2013 var blevet helt naturligt at ønske selvstændighed, når det i 1952 var lige så selvfølgeligt for den grønlandske forfatter, politiker og modernist Augo Lynge at ønske det modsatte?

23-04-2019 knr.gl:

Selvstyret halter gevaldigt efter med renoveringer af boliger

Trods gentagne henvendelser har det ikke været muligt at få en kommentar fra den ansvarlige naalakkersuisoq, Karl Frederik Danielsen, fra Siumut.

Vi vil gerne have svar på, hvorfor renoveringsefterslæbet er blevet større og større. Vi vil også gerne spørge om, hvorvidt man har en plan for, hvordan man vil løse problemet. Derudover vil vi også gerne høre, hvorvidt han selv tror, at det er realistisk at løse problemet i en overskuelig fremtid, men det har KNR altså ikke fået svar på.

22-04-2019 knr.gl:

Halvdelen af boligerne i Grønland kræver renovering

Det kræver en omfattende indsats at få bugt med den skrantende boligsituation i Grønland, og mens tusinder af borgere bor i faldefærdige boliger, bygges der 25 boliger til landstingsmedlemmer i Nuuk.
- De 25 boliger er en dråbe i havet, og hvis man har politikere, som kommer langvejs fra, så skal de jo også være et sted, siger Tove Lading.
Ifølge finansloven er der afsat seks millioner kroner til byggeriet af de 25 boliger, og Tove Lading vurderer, at det som absolut minimum vil koste seks milliarder kroner at løfte boligsituationen i landet.
Kamikpostens kommentar
De fleste af disse tusindvis af faldefærdige boliger vil blive bulldzerrenoveret, når de er så skimmelsvampbefængte og også på andre måder sundhedsfarlige at bo i, at folk hellere vil bo i jordhytter, his der ikke er andre muligheder for at få nyt tag over hovedet.
De folkevalgte i landsstyre og Landsting har kun travlt med at sørge for sig selv og den nærmere familie- og vennekreds.

22-04-2019 www.avannaata.gl:

Lærere til Qaanaaq

Verdens nordligste byskole, med lidt over 100 elever, fine bygninger og en fornuftig økonomi, er en mulighed for dig at opleve fra 1.august 2019 eller efter aftale.
Vi har brug for dygtige og engagerede lærere. Samarbejdsvillige lærere, som kan undervise i almindelige skolefag.
Kan du undervise i et eller flere af fagene: grønlandsk, matematik, dansk, engelsk vil det være en stor fordel.

21-04-2019 www2.forsvaret.dk:

En typisk dag for Challengeren

Challenger-flyet er et fleksibelt og alsidigt værktøj i Arktisk Kommandos tjeneste.
Det er torsdag morgen, og den fem mand store Challenger-besætning er mødt ind for at flyve en rutinemæssig overvågningsmission i Nordgrønland. Men dagen kommer ikke til at forløbe som planlagt. Arktisk Kommando, som flyet er operativt underlagt under udstationering som ”Luftgruppe Vest”, ringer og udstikker en ny opgave.
Et fremmed orlogsskib er i færøsk interesseområde, og det skal undersøges. En af Challenger-flyets forcer er, at det er hurtigt og kan nå langt. Selv om der var planlagt en helt anden tur til dagen, er Challenger-besætningen i stand til med kort varsel at ændre planerne og sætte kursen imod det nye mål.

21-04-2019 sermitsiaq.ag:

Du skal yde noget mere selv

I det her lille samfund på kun godt 56.000 mennesker er alt, alt for mange gået hen og blevet systemets børn. Vi har 200 børn på døgninstitution, 100 på private institutioner og 300-400 anbragt i familiepleje uden for hjemmet. Måske er det endda kun toppen af isbjerget.
Med de store sociale problemer og meget dyre anbringelser er vi nødt til at få mange flere til at tage ansvar for deres eget liv eller hjælpe dem med at tage ansvar. Familierne skal ikke komme så langt ud, at deres børn skal anbringes udenfor hjemmet. I dag er der for mange, som siger, at det må systemet klare.
Kamikpostens kommentar
Ja, det er kun toppen af isbjerget. Der er uhyggeligt mange flere børn, som lever et liv, der er så sølle og håbløst, at det er grove tilsidesættelser af flere internationale konventioner.
Det har hverken landsstyret eller Landstinget til hensigt at gøre noget ved, der er bare i nærheden af at virke.
Der er ingen af de familier, der rummer disse uhyggeligt mange børn, der selv er i stand til at hjælpe børnene. Børnene skal fjernes fra familierne og placeres på børnehjem, hvor de kan få den trygge tilværelse, der er ethvert barns uafviselige ret.
Martha Abelsen og hendes mange folkevalgte kolleger har ikke forstået, hvad formålet er med det, de har stillet op til og er blevet valgt til at arbejde med.
Martha Abelsen og hendes mange folkevalgte kolleger skal på befolkningens vegne løse de problemer, som kun kan løses ved en fælles indsats.
Det er deres pligt, men det bliver ikke til andet end snak, snak og mere snak ...

21-04-2019 thulemanden.dk:

Thulemanden

Tage Hansens interesse for Grønland opstod allerede i barndommen. Hans morfars søster blev gift med botanikeren Morten Porsild, grundlæggeren af Arktisk Station i Qeqertarsuaq (Disko) i 1906. Morten Porsild blev gift ind i en gammel tømrerslægt på Stevns, og de første bygninger til Arktisk Station blev bygget som samlesæt på svigerfaderens tømrerværksted i Sigerslev.
Familien i Grønland skrev mange breve hjem, og Tage Hansens mor havde en omfattende korrespondance med sin kusine Asta Irmelin (Tulle) og fasteren Johanne, i Grønland. Den lille Tage fik lov at få de spændende frimærker, og sammen med de mange historier, der levede i familien, gav det næring til en lille drengs fantasier om det eventyrlige land.

20-04-2019 politiken.dk:

60 meter under jorden: Her kan du overleve dommedag

Dybt ind i kridtbakken er opført en 5.500 kvadratmeter stor bunker, som i tilfælde af en atomkrig skulle huse 350 personer i form af regeringen, embedsmænd og dronningen. Herfra skulle Danmark ledes, hvis København og Østdanmark var truet eller måske faldet i fjendens hænder under den kolde krig.

19-04-2019 www.vordingborgbibliotekerne.dk:

Cykelfantasier: Ladcykel på grønlandsk

Mange forbinder måske ikke den arktiske sneklædte natur med cykeltransport. Ikke desto mindre har den danske iværksætter Mikkel Bentsen udviklet en kvalitetsstærk ladcykel, som kan modstå alt slags vejr og køre i udfordrende terræn. For hvis en cykel kan køre i arktiske forhold, kan den køre alle vegne, som han påpeger. Mikkel Bentsen har selv drevet tømmervirksomhed i Grønland, og idéen opstod som løsning på at kunne transportere værktøj og materialer over kortere afstande, men i barske forhold. Sidenhen har cyklen udviklet sig til en professionel håndværkerladcykel målrettet erhvervslivet. Cyklen er med sine brede dæk og kraftige elmotor en robust størrelse, som trods sin lette vægt på 25 kg kan transportere helt op til 150 kg gods.

18-04-2019 knr.gl:

Aaja Chemnitz Larsen: Dybt dybt uacceptabelt at skyde moskus i fredet område

Det vil skade statens omdømme, hvis besætningen i Søværnet kendes skyldig i at skyde moskusokse i et fredet område i Østgrønland, mener folketingsmedlem fra IA, Aaja Chemnitz Larsen.
Aaja Chemnitz Larsen vil nu afvente, at Auditørkorpsets undersøgelse. Det er nemlig dets opgave at undersøge straffesager inden for militæret.
- Selvfølgeligt skal der være konsekvenser, hvis der er sket noget ulovligheder, siger Aaja Chemnitz Larsen.
Kamikpostens kommentar
”Aaja Chemnitz Larsen vil nu afvente, at Auditørkorpsets undersøgelse [er tilendebragt]. Det er nemlig dets opgave at undersøge straffesager inden for militæret.”
Men det er præcist, hvad Aaja Chemnitz Larsen ikke gør. Hun griber muligheden for at pudse glorien, for det kunne jo hænde, at der slet ikke er nogen sag, og derfor heller ikke noget at pudse.
Og det er der jo sådan set heller ikke. For landsstyret har godkendt, at der åbnes for olie- og gasefterforskning i området.
Citat fra artiklen om områdets behov for beskyttelse:
”Formålet med Nationalparken er ifølge loven blandt andet at bevare områdets naturtilstand. Her skal der tilstræbes størst mulig beskyttelse af landskab, plantevækst, dyreliv, fortidsminder og andre kulturlevn.
Og al jagt på for eksempel moskusokser er forbudt.”
Citat slut
En ulovligt skudt moskusokse i et område, hvor landsstyret har godkendt, at der udstedes en efterforsknings- og udnyttelsestilladelse til Greenland Gas and Oil Limited (GGO) til et onshore område på Jameson Land?
Hykleriet står og blinker som et mangefarvet nordlys på den indre nattehimmel.
Læs også 
Den positive udvikling på olieområdet fortsætter

18-04-2019 sermitsiaq.ag:

Oline får en travl påske på prædikestolen

Den grønlandske præst i Danmark, Oline Berthelsen, får en travl påske. Se hendes program:
  • Skærtorsdag 18. april kl. 13.00: Vor Frue Kirke i Skive
  • Langfredag 19. april kl. 13.00: Thomas Kingos Kirke i Odense
  • Påskedag 21. april kl. 13.00: Hans Egedes Kirke i Aalborg
  • 2. Påskedag 22. april kl. 13.00: Lindeskovkirken i Nykøbing Falster17-04-2019:

God påske


Med dette foto fra Lille Vildmose ønsker Kamikposten sine læsere en god påske

17-04-2019 www.laererjob.dk:

Lærer til Siorapaluk

I bygden Siorapaluk i Avannaata Kommunia er der en lærerstilling ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale.
Siorapaluk er den nordligste bygd i Grønland, som ligger 60km fra nordligere end Qaanaaq. Skolen er ny, med dejlige faciliteter til undervisning.
Stillingen indeholder en skolelederfunktion. Skolen har pt. ca. 7 elever.

17-04-2019 www.ral.dk:

Royal Arctic Line og Eimskip indleder historisk samarbejde

Royal Arctic Line og det islandske rederi Eimskip har i dag fået en officiel godkendelse om et VSA (Vessel Sharing Agreement) fra den islandske konkurrencestyrelse (ICA). Det betyder, at etableringen af et vestnordisk samarbejde, der blandt andet omfatter samsejling mellem Grønland og Island, nu kan iværksættes til gavn for alle parter.
”Det er ikke mindre end historisk for Grønland, Island og for den sags skyld Færøerne, at den islandske konkurrencestyrelse i dag har sagt ja til en effektivisering af den vestnordiske søfragt. Det er godt at se, at vi til og fra Island nu kan operere på vilkår, som også ses andre steder i verden, hvor man konkurrerer på service samtidig med at dyr skibskapacitet deles. Det bringer både omkostninger og miljøbelastning ned,” udtaler CEO i Royal Arctic Line, Verner Hammeken.

17-04-2019 jyllands-posten.dk:

Klimaforandringerne er ikke kun menneskeskabte – Solen har sin naturlige andel af skylden

Temperaturen er siden den lille istids afslutning omkring 1880 og indtil nu steget med ca. 0,8 grader celsius. Samtidig har afbrændingen af fossile brændstoffer fået koncentrationen af drivhusgasser, især kuldioxid (CO2), til at stige i atmosfæren, hvilket har affødt en bekymring for, at de registrerede klimaændringer er skabt af os mennesker. En stigning på 0,8 grader celsius lyder ikke af meget, og er det i grunden heller ikke. Men vi hører gang på gang, at klimaforandringer er den største udfordring, menneskeheden står overfor.

17-04-2019 www.royalgreenland.gl:

Royal Greenland havde konkrete tilbud på jobmesse

Vi er glade for, at Ilisimatusarfik igen i år har arrangeret jobmesse. Vi håber at konceptet fortsat vil udvikle sig, så jobmessen bliver et stærkt produkt til gavn for såvel studerende, arbejdssøgende og arbejdsgivere. Vi håber at se endnu flere studerende fra de andre institutioner i byen, som for eksempel GU og Niuernermik Ilinniarfik til næste år, så vi kan nå endnu bredere ud med de tilbud vi kan tilbyde studerende og færdiguddannede på alle niveauer

17-04-2019 check-in.dk:

Ny atlantlufthavn i Grønland med 18 lukkedage

Rejsende til og fra de to kommende atlantlufthavne skal ikke forvente samme regularitet som i Kangerlussuaq. Beregninger viser nemlig, at de to atlantlufthavne årligt forventes at være lukket i henholdsvis 18,25 døgn i Nuuk og 7,3 døgn i Ilulissat på grund af vejrliget. Det skal ses i forhold til Kangerlussuaq, hvor der årligt er 2,7 døgn, hvor vejret blokerer for drift til og fra lufthavnen.

16-04-2019 www.royalgreenland.gl:

Forbedret indtjening trods lavere salg

Royal Greenland præsterer et meget tilfredsstillende resultat før skat på 258 millioner kroner i 2018 trods lavere omsætning i forhold til året før. Kerneforretningerne er grundlaget for den stigende indtjening.
År 2018 dokumenterer styrken af strategien ”The North Atlantic Champion”, hvor kerneaktiviteterne fortsætter med at udvikle sig positivt såvel salgs- som indtjeningsmæssigt. Kerneaktiviteterne hellefisk, skalrejer, kogte og pillede rejer samt snekrabber udgør i dag 75 procent af Royal Greenlands omsætning mod kun 41 procent for fem år siden.

15-04-2019 sermitsiaq.ag:

Ingen planer om at lukke Kangerlussuaq

Landsstyremedlem for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen, understreger overfor de fremmødte borgere, at landsstyret sammen med Qeqqata Kommunia, arbejder for at udvikle bygden. Han kom ind på, at der er planer om at etablere vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, og at der skal bygges hytter og et hotel.
Han understreger, at landsstyret arbejder for at bevare banen i Kangerlussuaq, der er på 2810 meter.
- Vi arbejder hårdt for at bevare atlantlufthavnen på 2810 meter, og det er stadig målet, sagde han til de fremmødte borgere i Sisimiut.

15-04-2019 sermitsiaq.ag:

Svingdør i fiskeridepartementet skyldes uenighed i Siumut

Sidste uge blev Nikkulaat Jeremiassen skiftet ud med Jens Imannuelsen på posten som landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug. Men også den nye kan hurtigt komme i klemme mellem fløjene i Siumut.
- Der er delte holdninger omkring fiskeripolitikken internt i Siumut, sagde Martha Labansen i debatprogrammet Oqalliffik på KNR.
- Og det problem vil hele tiden være der, uanset hvem der indsættes som landsstyremldlem, da problemet fortsat findes i Siumut.
Kamikpostens kommentar
Nikkulaat Jeremiassen blev fyret som landsstyremedlem for fiskeriet, fordi han gik ind for kvotering af hellefisken.
Demokraterne støtter fyringen, fordi Niels Thomsen er formand for partiet og direktør for Halibut Greenland, der lever af at indhandle hellefisk: Nikkulaat Jeremiassen: Slut med kvotefrie zoner

14-04-2019 sermitsiaq.ag:

Reparations-sag vækker undren: Det er noget møg

Tele-Post valgte i 2017 opsige en serviceaftale med et søkabelrederi. Men i slutningen af december 2018 sker der så et brud på søkablet ud for Qaqortoq. Måneden efter kommer et nyt brud, da en trawler river søkablet over mellem Maniitsoq og Sisimiut. Og i forbindelse med reparationen af dette brud, bliver et tredje brud, denne gang nord for Sisimiut, opdaget.

13-04-2019 lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk:

Billeder fra to år hos storbyens udsatte

"Nika fra Thule viste mig en tand med et krater så stort, som jeg aldrig har set. Jeg ringede til Bisserne og fik en aftale om, at hun kunne komme til tandlægen dér. Jeg hentede hende, hvor hun bor i Herstedøster og kørte hende til Istedgade, men da vi nærmede os sank hun længere og længere ned i sædet. Hun ville ikke til tandlægen. Hun var så bange. Men det lykkedes, og hun fik lavet sine tænder, og blev glad bagefter," siger Claus Ørsted, der efterfølgende tog dette foto af Nika.

12-04-2019 sermitsiaq.ag:

Tavshedskultur går ud over samfundsdebatten

Naimah Hussain refererer et interview, hun har gennemført med en nyhedsredaktør, der i sine udtalelser kredser både om dobbeltrollerne og besværet med at finde brugbare ekspertkilder.
- Det er en af de allersværeste problemstillinger i at lave kritisk journalistik i Grønland, at det er absolut svært at finde uafhængige kilder, der forholder sig kritisk til mange ting. Mange gange findes de slet ikke, altså de kilder, der har en nødvendig viden inden for et bestemt område, er tilknyttet det område på en eller anden måde, som konsulent for selvstyret, eller ansat under selvstyret, forklarer redaktøren.
Kamikpostens kommentar
Det er et gammelkendt problem, der i de sidste år kun er blevet større og større.
Læs mere her
Grønlandske politiske grotesker
Skrevet af Bart Enok, som er "en gruppe af borgere med forskellig nationaliteter, der er bekymret for Grønlands fremtid og levevilkårene. Af hensyn til deres nuværende job, ansvarsområder, kontakter, kunder og de kendte repressalier mod dissidenter er de afskåret fra at kunne stå frem offentligt".

12-04-2019 knr.gl:

Udvalg afviser Kina-tur til Aleqa Hammond

For Aaja Chemnitz Larsen personligt skyldes en stor del af afslaget, at Aleqa Hammond er meget fraværende på Christiansborg:
- Når man ikke kan deltage i det parlamentariske arbejde, har jeg svært ved at forstå prioriteringen, at man som udvalg skulle godkende, at hun skulle afsted på en længere rejse til Kina, uden der ligesom var et decideret formål for udvalget med den rejse, siger hun.
Aleqa Hammond har ifølge sin grønlandske kollega i Folketinget travlt med at præsentere Grønland ved internationale konferencer og møder – eller bare at være hjemme i Nuuk - mens der er meget arbejde i Folketinget.
- Jeg bliver også tit spurgt: Hvorfor samarbejder vi ikke? Men det er jo svært at samarbejde med én, der ikke er her, siger Aaja Chemnitz Larsen.

12-04-2019 sermitsiaq.ag:

Journalister: Toppolitikere holder pressen på afstand

Det bliver stadig sværere for journalister at få fat i fremtrædende politikere i forbindelse med aftaler om interview, det gælder især medlemmer af landsstyret.
Det er vurdering af en gruppe journalister, der var samlet til et møde med overskriften 'Journalister og politikere', arrangeret af Grønlands Medieforbund, TP.
Diskussionen på mødet viste, at det er blevet vanskeligere at træffe aftaler med medlemmer af landstyret til for eksempel et interview. Det bliver mere almindeligt, at det er politikernes sekretærer eller embedsmænd, der leverer svarene. Ofte ønskes spørgsmålene fremsendt på e-mail, og herefter er det så er ministersekretæren eller embedsmanden, der svarer på spørgsmålene eller henviser til en pressemeddelelse.

12-04-2019 www.kk.dk:

Styrket social indsats for udsatte grønlændere i København

De senere år er der især på Sundholm på Amager kommet flere og flere socialt udsatte grønlændere, og i starten af 2019 var hele 43 % af herbergspladserne på Sundholm belagt af borgere med grønlandsk baggrund.
Tendensen er også, at der kommer flere unge udsatte grønlændere under 30 år. De karakteriseres ved, at deres misbrug er hurtigt-eskalerende fra alkohol til hårde stoffer, ligesom flere bliver involveret i stofsalg, kriminalitet og prostitution. Personalet på Sundholm og Hjemløseenhedens gadeplansmedarbejdere oplever ligeledes, at det bliver sværere og sværere at etablere kontakt med gruppen og motivere dem til f.eks. rusmiddelbehandling og aktivitetstilbud.

11-04-2019 iafolketingimi.dk:

Kielsen holder både grønlænderne og den danske statsminister hen

Jeg er med på, at der på sigt vil skulle være en folkeafstemning. Men en forceret proces, hvor befolkningen ikke bliver forelagt et realistisk, sandfærdigt, nuanceret og seriøst billede af konsekvenserne ved et hurtigt ja til selvstændighed, finder jeg uacceptabelt.
Jeg frygter da selvfølgelig en situation, hvor Grønland forlader Rigsfællesskabet ligeså vingeskudt som Storbritannien i øjeblikket forsøger at forlade EU. Et ”grønlandsk Brexit” vil være en katastrofe, hvor vi i årevis vil støvsuge millioner af kroner og store dele af embedsværkets arbejdstimer på et projekt, der vil få folk til at flygte ud af landet, investorerne til at løbe skrigende bort og erhvervslivet til at opgive at løfte vores samfund. Så når nu Kim Kielsen skal mødes med Statsminister Lars Løkke Rasmussen, så synes jeg de skal drøfte det. Og derpå mener jeg Kielsen må sætte gang i en offentlig debat, hvor regeringen dels lægger sin egen holdning og strategi åbent frem og samtidig tilvejebringer den mest realistiske vurdering af konsekvenserne.

11-04-2019 www.kamikposten.dk:

Analyse af offentlig hjælp

Udgangspunktet for denne undersøgelse er et kommissorium udarbejdet af Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen (2017b). Ifølge kommissoriet skal ”forordningen om offentlig hjælp […] reformeres og moderniseres, således at den fungerer mere hensigtsmæssigt og tidssvarende”.
Kommissoriet har baggrund i, at der igennem længere tid og fra flere sider har været rejst kritik af, at ordningen vedrørende offentlig hjælp ikke spiller tilstrækkeligt effektivt sammen med andre indsatser på social, uddannelses- og sundhedsområdet, og samspilsproblemer betyder, at det for nogle grupper ikke er økonomisk fordelagtigt at søge beskæftigelse på det ordinære arbejde frem for at være på offentlig hjælp.
Samtidig skal offentlig hjælp-ordningen fungere som et effektivt økonomisk sikkerhedsnet for de personer og familier, som ikke selv kan klare sig. Desuden skal ordningen så vidt muligt være gennemskuelig og tryg for modtagerne, lige som de offentlige myndigheder, dvs. kommunerne, skal agere så konstruktivt som muligt i forhold til ordningens formål og gerne på en administrativt hensigtsmæssig måde

11-04-2019 ia.gl:

Vi har et fælles ansvar

Tallene fortæller med alt tydelighed, at, det alt andet lige, er op ad bakke i forhold til fastholdelse af medarbejdere, i Centraladministrationen.
Den gennemsnitlige ansættelsestid på hhv 2,6 år for akademikere og 3,1 år for ikke-akademikere er mildt sagt ikke langt tid.
Vi er blot godt 56.000 indbyggere i dette land. Alligevel betaler skatteyderne hvert eneste år millioner af kroner for bohaveflytninger, der i fem år indtil 2018 beløber sig til kr. 4.288.000, ligesom de betaler for tiltrædelses- og fratrædelsesrejser, der tilsammen beløber sig til knap kr. 1 mio.
Det er rigtig mange penge, som samfundet som sådan ikke bliver rigere af, og som kan bruges andre steder. Eller spares.
Det springende punkt er spørgsmålet om hvad der forårsager den store grad af personaleomsætning, og om Centraladministrationen gør nok for at tiltrække, fastholde og kompetenceudvikle sine medarbejdere, uanset hvorfra de kommer. Her har Centraladministrationen en opgave at løse.

10-04-2019 www.ral.dk:

Irena Arcticas rute ændret

På grund af kraftig vind i Sydgrønland, er anløbet med feederskibet Irena Arctica 1913 (grøn linje) ændret.
Skibet vil derfor først anløbe byerne nord for Nuuk.

10-04-2019 naalakkersuisut.gl:

Nye medlemmer i landsstyret

Formanden for landsstyret Kim Kielsens indstilling til ny sammensætning af landsstyret blev godkendt i Landstinget. To nye medlemmer træder dermed ind i landsstyret.
Jess Svane, Siumut bliver nyt landsstyremedlem for Erhverv, Energi og Forskning.
Jens Immanuelsen, Siumut bliver nyt landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Formanden for landsstyret vil fremover varetage ansvarsområdet Natur og Miljø.

10-04-2019 naalakkersuisut.gl:

Nu starter undersøgelse af grønlandske børns flytning til Danmark

I dag offentliggøres kommissoriet for en historisk udredning af det forløb, hvor 22 grønlandske børn i 1951 blev sendt til Danmark, og hvor de fleste børn efterfølgende blev anbragt på børnehjem i Nuuk.
En udredning skal kaste lys over et initiativ, som i 1951 sendte 22 grønlandske børn til Danmark. Intentionen var at skabe fundamentet til et nyt tosproget skolesystem, men forløbet havde store menneskelige konsekvenser for børnene og deres familier.
Kommissorium – historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951

10-04-2019 fgb.dk:

Vi søger frivillige til Allu

Hvert år drager flere hundrede grønlandske elever på efterskoler i Danmark. Men når klassekammeraterne tager hjem til de velkendte omgivelser i weekenderne, er der langt til Grønland. Derfor har Foreningen Grønlandske Børn skabt Allu, som fungerer som et åndehul for de grønlandske elever. Formålet er at mindske hjemveen, snakke om de ting der kan være svære, men mest af alt, skabe en god fælleskabsfølelse og minder for livet.

10-04-2019 www.kristeligt-dagblad.dk:

Danmark tager ikke den grønlandske befolknings velfærd seriøst

Mens man hvert år ser Danmark ligge højt på ranglisterne over velfærd og lykke, er der en del af Kongeriget Danmark, hvor virkeligheden er knap så lyserød.
I Nordatlanten lever en procent af de danske statsborgere under ganske andre forhold. Statistikkerne taler på deres kolde facon om den store forskel inden for det danske rige. I Grønland var der i 2015-17 en selvmordsrate, der er mere end syv gange så høj som i resten af det danske rige.
Mere end 7 procent af den grønlandske befolkning står på venteliste til kirurgisk behandling. 50 procent af befolkningen mellem 25 og 34 år har ingen anden uddannelse end folkeskolen. 29 procent af de grønlandske piger og 11 procent af drengene havde inden deres 15. år oplevet seksuelt misbrug.
Man hører gang på gang om det offentliges svigt over for borgere, der har brug for hjælp, herunder særligt svigt af børn, der på trods af alvorlige omsorgssvigt lades i stikken af det offentlige.

10-04-2019 www.berlingske.dk:

Har Grønland overhovedet nok kompetent arbejdskraft til selvstændighed

Lige nu følger vi i TV den fremragende serie »Arktisk kommando«. Arktisk Kommando varetager forsvar, redningstjeneste, miljøbekæmpelse og f.eks. fiskerikontrol af landets godt 2,1 mio. km2 og ca. 624.000 km2 hav. Kan man forestille sig Grønland overtage disse funktioner? Mandskabsmæssigt og økonomisk? I TV-udsendelsen ser vi ingen grønlandske aspiranter til slædepatruljen Sirius. Hvorfor ikke? Her har de grønlandske unge vel store fortrin?

09-04-2019 sermitsiaq.ag:

Tumult i Naalakkersuisut: Atassut ude af koalitionen - Nikkulaat træder tilbage

Den seneste kritik af Nikkulaat Jeremiassen (S) og Aqqalu Jerimiassen (A) har nu fået politiske konsekvenser

09-04-2019 sermitsiaq.ag:

Regeringskrise: Atassut trækker siger fra koalitionen - Nikkulaat træder tilbage

Atassut træder helt ud af koalitionen, fortalte formand for landsstyret, Kim Kielsen (S) fra talerstolen i Landstinget.
I går meldte Demokraterne ud, at partiet har mistet tilliden til de to landsstyremedlemmer.
Partiet er dog fortsat parat til at fortsætte som støttepartiet, hvis der findes ‘tilfredsstillende løsninger’, sagde Randi Vestergaard Evaldsen på vegne af Demokraterne.

09-04-2019 sermitsiaq.ag:

Pele raser: Vigtig information holdt tilbage i lufthavnssag

Allerede i december sidste år fik landsstyret kendskab til, at det danske forsvar havde overvejelser om at benytte lufthavnen i Kangerlussuaq. Få uger tidligere havde et flertal i Landstinget stemt lufthavnspakken igennem.
Pele Broberg mener, at hele beslutningsgrundlaget for de nye lufthavne har ændret sig radikalt, hvis lufthavnen i Kangerlussuaq skal bevares.
- I lufthavnspakken var det forudsat at Kangerlussuaq skulle lukke. Noget tyder på at man er i gang med at forpligte sig til, at lufthavnen alligevel skal holdes åbent, siger Pele Broberg.
Kamikpostens kommentar
Det blev fastsat ved overdragelsen af lufthavnene i Søndre Strømfjord/Kangerlussuaq og Kulusuk, at USA skulle have mulighed for fortsat at anvende de to lufthavne. Den ret har de haft, siden lufthavnmene blev anlagt.
Det fremgår af aftalen dateret den 13. marts 1991. Aftalen findes på Selvstyrets hjemmeside og kan læses her Memorandum of understanding concerning use of Sondrestrom aviation facility, Kulusuk airfield and other matters related to United States military activities in Greenland. Signed at Copenhagen on 13 March 1991, så lndsstyremedlem Ane Lone Bagger leverer en lodret løgn vedrørende lufthavnen i Søndre Strømfjord/Kangerlussuaq.

09-04-2019 sn.dk:

Venner fra Grønland Søger værtsfamilier i Roskilde

21 grønlandske børn fra Roskildes venskabsby Nanortalik kommer snart på besøg i domkirkebyen. Børnene skal bo hos lokale børnefamilier med poder, der går i omkring 5. klasse.
I de seneste 53 år er børn fra den lille by med 1.300 indbyggere kommet forbi for at få venner udenfor Grønland, og for at se, hvordan livet i Danmark foregår.
- Mange af børnene har aldrig set en rulletrappe, et trafiklys eller været i biografen, fortæller Tine Gudmandsen, der er lære på Absalons Skole, og som er med til at koordinere børn og venskabsfamiler sammen med Line Bedin, der er lærer på Tjørnegårdskolen.

09-04-2019 www.psykologjob.dk:

Genopslag: klinisk psykolog til Kriminalforsorgen i Grønland

De indsatte frembyder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske og sociale problemstillinger. Der er således en spændende udviklingsopgave i at sikre det behandlingstilbud til anstaltens indsatte i tæt samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, samt i tæt internt samarbejde med anstaltens øvrige personalegrupper. Derudover ligger det en betydelig opgave i at skabe et miljø, der motiverer til forandring hos den enkelte indsatte. Behandlergruppens arbejde udføres i tæt samarbejde med anstaltens øvrige personale; socialrådgivere, beskæftigelseskonsulenter og uniformeret personale.

09-04-2019 knr.gl:

Kalaallit Airports udskyder budfrister på lufthavnene

- Budgiverne har anmodet os om at give dem mere tid, så de kan basere deres tilbud på et så fyldestgørende grundlag som muligt. Det har vi valgt at lytte til, siger han i meddelelsen.
Det betyder, at budfristen er forlænget med lige over to uger fra oprindeligt den 15. maj til den 31. maj i år.

08-04-2019 www.ral.dk:

Ændring af sejlplaner

På grund af stormvejr, vil Irena Arctica rejse 1912 (grøn linje) sejle direkte fra Ilulissat til Nuuk, lørdag den 6. april, for at undgå Vestisen lukker for sejlruten til og fra Diskobugten. Anløbet af Qasigiannguit bliver derfor ikke gennemført. Gods til Qasigiannguit, vil blive losset i Ilulissat og sejlet til Qasigiannguit med Minik Arctica, efter deres anløb af Qeqertarsuaq. Minik Arctica forventes at anløbe Ilulissat søndag den 7. april om eftermiddagen.

08-04-2019 www.odense.dk:

Socialfaglig medarbejder til spændende projekt om CTI- og peerstøtte til udsatte grønlændere til Integrationsafdelingen

Målgruppen i projektet er både grønlandske mænd og kvinder over 18 år, som er socialt udsatte og har brug for en intensiv indsats i en begrænset periode. Dette kan både være nytilflyttede, men også borgere, der har boet i Danmark i længere tid, som har brug for en håndholdt indsats og nærer et ønske om forandring.
Opgaven i projektet er:
  • At udvikle og afprøve en metode, CTI-metoden, som gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere med henblik på, at den enkelte borger opnår en bedre effekt af den sociale indsats, som vi i forvejen yder
  • At tilbyde udsatte grønlændere en langt mere håndholdt indsats end tidligere - blandt andet ved hjælp af et samarbejde med Det Grønlandske Hus i Odense, som byder ind med etablering af en frivillig indsats, en peer til peer støtte07-04-2019 www2.forsvaret.dk:

Arktisk Kommando er en del af Forsvarskommandoen

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) er en enhed under Arktisk Kommando. JRCC har ansvaret for at lede de eftersøgnings- og redningstjenesten i Grønland, som Arktisk Kommando har ansvaret for.
Personalet ved Arktisk Kommando består af medarbejdere fra hvert af de tre værn, forsvarets styrelser samt civile.
Arktisk Kommando har ca. 100 ansatte, heraf ca. 70 medarbejdere i hovedkvarteret i Nuuk. De øvrige medarbejdere er fordelt på det øvrige Grønland, på Færøerne og i Danmark.

06-04-2019 sermitsiaq.ag:

Anita Hoffer: Derfor vil jeg gerne bidrage til en forfatning

Dermed handler det ikke om, at jeg skal repræsentere visse politiske synspunkter. Der er ingen tvivl om, at opgaven er uhyre spændende og ligger ud over det normale, man bliver bedt om, siger en ydmyg Anita Hoffer, der har boet 14 år i Grønland.
Kamikpostens kommentar
Ja, sikke en ”uhyre spændende opgave”: at medvirke til skrive en forfatning for et selvstændigt Grønland.
Forfatningen vil aldrig blive taget i brug, da snakken om selvstyre og det at blive en selvstændig stat ikke kun er snak, det er bragesnak.
Ingen med den bare den mindste indsigt i Grønland manglende vilje til at oparbejde en selvbærende økonomi tror, at den oplyste del af befolkningen i Grønland nogensinde vil lade sig vælte ud i et selvstændigt tomrum af dyb fattigdom.
Som formand for Transparency Greenland skulle Anita Hoffer hellere interessere sig for landsstyrets lukkethed om processen i forhold til Forfatningskommissionen.
Men det er der jo ikke mange korsbånd og stjerner i.
Det kan der læses mere om, her
Grønlandske politiske grotesker
KNR offentliggør 29/3 de to papirer sammen med deres gengivelse af pressemeddelelsen, men papirerne forsvinder meget kort tid efter. I debattråden spørges der efter hvad der blev af linket og dagen efter er artiklen og debatten helt fjernet på KNR.
Sermitsiaq fortæller 30/3 at de er "i besiddelse af papirerne" og gengiver en central del om afgrænsningen af stat og borger fra "forudsætningspapiret", der åbenbart er på fem sider. Overskriften forsvinder fra nyhedsoversigterne (men meget ældre nyheder bevares stadig). Artiklen kan dog findes under dens overskrift "Forfatnings-opgave".
På det danske medie DR bliver nyheden 4/4 til en artikel om den grønlandske provokation af den danske regering. Heller ikke her er det muligt at læse de centrale papirer.

06-04-2019 www.kamikposten.dk:

Grønlandske politiske grotesker

Forfatningskommissionen er det seneste eksempel i en lang stribe af grønlandske politiske grotesker. 29/3 udsender Naalakkersuiut pressemeddelelse om kommissorium og "forudsætningspapir". Det nævnes at forfatningsforslaget skal være færdig 21/6-2021 for et selvstændigt Grønland - og ingen reagerer

05-04-2019 ia.gl:

Koncetrer jer om renovering af boliger

I disse dage diskuterer man byggeri af 25 boliger til medlemmer af Inatsisartut. Vi fra Inuusuttut Ataqatigiit mener ikke, at tiden er til dette byggeri. Den måde vores politikere arbejder på må stoppe. Vi mener, at de må stoppe med at arbejde for sig selv.
Igennem mange år har vi gang på gang hørt at kollegierne er nedslidte og at der massiv mangel på kollegier. Det kan ikke accepteres, at man lader som om problemet ikke er eksisterende og at man hele tiden udsætter. Nu er det nok med, at man lader som om problemet ikke eksisterer og at man ikke er lydhør om problemet.

05-04-2019 knr.gl:

Børnerådet opfordrer politikerne til at oprette omsorgssteder for børn og unge

Forslaget bliver imidlertid afvist af landsstyremedlem for sociale anliggender, Martha Abelsen (S).
Det er nemlig kommunernes ansvar at oprette omsorgssteder for børn. Desuden mener hun ikke, at det er den bedste løsning på lang sigt, oplyser hun i et svarnotat.
Det ærgrer MIO Børneråd, fortæller rådets formand Aviâja Egede Lynge. Men hun anerkender dog, at det er et område, der ligger under kommunerne.
- Børn tænker ikke på, om det er kommunernes ellers Selvstyrets ansvar. De ønsker simpelthen, at der skal ske noget. Og det er derfor, at vi reagerer.
Kamikposten kommentar
Landsstyret, Landstinget og de fleste kommunalbestyrelser er komplet ligeglade med de talløse børn, der har åbenlyse problemer.
De folkevalgte sidder med ryggen til befolkningen og rager til sig for egen vinding.
Jo flere, der af desperation vælger at flygte til Danmark, des mindre belastes de offentlige kasser, og jo flere penge kan der smides ud på tåbelige og overflødige projekter.
Den hidtil største politiske svinestreg er lufthavnsprojektet, der vil lamme Grønlands økonomi i de næste mange år. Det skal tilmed finansieres af de selvstyreejede virksomheder i stedet for over skatten, så man er helt sikker på, at det er de fattigste i Grønland, der rammes hårdest som følge af de prisstigninger, der bliver det uundgåelige resultat.

05-04-2019 jyllands-posten.dk:

Afskaf dansk fra 6. klasse! Børn skal blive dygtigere til engelsk og lære et ekstra fremmedsprog

Hvilket sprog skal du lære? Lærere udtaler, at de ofte oplever uengagerede og uinspirerede elever, der keder sig. Undersøgelser viser, at på mellemtrinnet falder de fra i dansk.
Så det korte svar til vores søn må være: engelsk og fransk. Og så kan han hygge lidt rundt derhjemme med dansk.

Mit råd til danske skoler er: Undervis kun i dansk fra 0.-6. klasse og derfra kun i engelsk og et fremmedsprog nr. to!
Kamikpostens kommentar
Hvis forfatteren til artiklen, Soulaima Gourani, boede i Grønland ville hun have skrevet: Mit råd til grønlandske skoler er: Undervis kun i grønlandsk fra 0.-6. klasse og derfra kun i dansk og engelsk!

05-04-2019 www.ral.dk:

Nyt om palleleje

Royal Arctic Line vil fremadrettet fakturere palleleje for de kunder, der forud for transporter, afhenter Royal Arctic Line-paller, således at disse faktureres med det samme.
Dette for at undgå, at Royal Arctic Lines paller ikke bliver registreret og afregnet, samt at modtagerne af gods med tilhørende Royal Arctic Line-paller, får mulighed for at returnere disse. Såfremt Royal Arctic Line-paller medtages ved udlevering af gods, vil disse paller på ny blive afregnet som solgt.
Paller der returneres til Royal Arctic Line ved modtagelse af gods, bliver naturligvis ikke yderligere afregnet.
Til information køber Royal Arctic Line ca. 80.000 RAL paller om året, som enten sælges, nedslides eller på anden måde udfases.