Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Torsdag den 18. oktober 2018

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
18-10-2018 sermitsiaq.ag:

Kielsen: Jeg er skuffet over oppositionen

Jeg er skuffet over, at partierne ikke følger de demokratiske spilleregler og procedurer og lader revisionsudvalget foretage den nødvendige afdækning af de faktiske forhold i denne sag, forklarer Kim Kielsen over for Sermitsiaq.AG.
Kamikposten kommentar
Der er ingen demokratiske eller juridiske spilleregler, der tilsiger, at Landstingets revisionsudvalg af sig selv skal gå ind i denne sag om Doris J. Jensens misbrug. Den indblanding fra revisionsudvalget har kun haft til formål at få debatten og kritikken til at forstumme.
Det er alene landstyrets formand, der egenhændigt sammensætter sit landsstyre, som derefter skat godkendes af Landstinget.
Det er åbenlyst, at Kim Kielsen trænger til et kursus i det lovkompleks han befinder sig i som formand for landsstyret.

18-10-2018 jyllands-posten.dk:

Færre og færre i verden lytter til den vestlige elite

Bistanden til udviklingslandene hjælper mange til overlevelse, men har som negativ bieffekt, at landene på grund af stigende befolkninger fastholdes i fattigdom – infrastruktur og erhverv kan ganske enkelt ikke matche befolkningseksplosionen – og er muligvis i stigende omfang medvirkende til uønskede klimaændringer, ligesom vore egne befolkninger frarøves store milliardbeløb.
Samtidig pånøder disse lande os millioner af deres borgere til evig forsørgelse – med udbredt kriminalitet som følge.

17-10-2018 videnskab.dk:

Dansk professor sår tvivl om tidligere fund af jordens ældste liv

Det ældste liv vi kender til på Jorden er simple, encellede bakterier.
Ved at kigge efter deres efterladenskaber i ældgamle sten har forskere sporet sig frem til dem i Isua-bæltet ved kysten nær Nuuk i det sydvestlige Grønland.
Men der er store uenigheder om, hvem der har fundet liv, og hvem der bare har fundet sten.

17-10-2018 sermitsiaq.ag:

Doris Jakobsen Jensen trækker sig

Sagen om misbrug af et benzinkort koster nu Doris J. Jensen posten som landsstyremedlem for sundhed, sociale anliggende og justitsområdet.
På et pressemøde har hun netop meddelt, at hun trækker sig.
Det sker efter, at først Partii Naleraq og siden Demokraterne har meddelt, at de bakker op om et mistillidsvotum mod hende som Inuit Ataqatigiit har bebudet. Dermed var der et flertal imod hende.
Det mistillidsvotum er Doris J. Jensen nu kommet i forkøbet.
Hun har meddelt, at hun genindtræder i Landstinget.

17-10-2018 sermitsiaq.ag:

Flertal vil have Doris fjernet som landsstyremedlem

Vi har netop orienteret formanden for landsstyret Kim Kielsen, om at vi ikke længere kan bakke op om, at landsstyremedlem Doris Jacobsen Jensen fortsætter som minister. Vi vil derfor fra Demokraatit stemme for et mistillidsvotum, skriver Demokraternes formand Niels Thomsen i en pressemeddelelse

17-10-2018 sermitsiaq.ag:

Partii Naleraq: Vi har ikke tillid til Doris

Partii Naleraq støtter fuldt ud IA’s kommende mistillidsvotum mod den siddende landsstyremedlem for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Doris J. Jensen.
Vi er alle lige for loven, og fra Partii Naleraq mener vi ikke, der med allerede fremviste dokumentation er behov på at vente på yderligere oplysninger, udtaler Pele Broberg på vegne af Partii Naleraq til Sermitsiaq.AG

17-10-2018 ia.gl:

Inuit Ataqatigiit har mistet tilliden til landsstyremedlem for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsen

Med denne sag mener Inuit Ataqatigiit at denne tillid er brudt. Landsstyremedlemmets uforsigtighed afslører en sløsen med samfundets midler, som vi under ingen omstændigheder accepterer. Vi finder, at landsstyremedlemmets uforsvarlige omgang med et betroet betalingskort er uforeneligt med varetagelsen af hvervet som medlem af landsstyret. Vi er samtidig af den klare opfattelse, at landsstyremedlemmet ikke kan skyde skylden på andre, især da det kort det handler om er et kort udleveret til ét klart formål, nemlig at optanke ministerbilen.
Vi agter derfor fra Inuit Ataqatigiit at fremsætte et mistillidsvotum mod landsstyremedlemmet for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, da det står klart, at Formanden for landsstyret ikke har tænkt sig at handle på sagen.

17-10-2018 sermitsiaq.ag:

Trods anbefaling: Ingen regler er lavet for benzinkort-brug

Selv om landsstyret har fået en klar opfordring til at indføre regler for brugen af benzinkort, så misbrug minimeres, er intet sket.
Styrelseschef i Økonomi- og Personalestyrelsen, Lise Lennert Olsen, oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun ikke var bekendt med benzinkort-sagen og de detaljer, som Sermitsiaq.AG kunne henvise til i Deloittes undersøgelsesrapport.
- Det er da oplagt, at vi nu vil overveje, om der skal fastsættes nogle regler med hensyn til brugen af benzinkort, oplyser Lise Lennert Olsen, der ikke har været vidende om Bo Colbes anbefalinger.

17-10-2018 knr.gl:

Benzinkort-sagen: Revisionsudvalget er tavse indtil november

Landstingets revisionsudvalg vil ikke hastebehandle sagen om brug af landsstyremedlem Doris J. Jensens benzinkort. Sagen vil indgå i betænkningen om landskassens regnskab for 2017, fortæller udvalgets formand, Karl Kristian Kruse.
- Denne sag skal indgå som en del af udarbejdelsen af en betænkning forud for andenbehandlingen af landskassens regnskab, siger formand for Revisionsudvalget, Karl Kristian Kruse.
Kamikpostens kommentar
Det er ikke et spørgsmål, der vedkommer hverken Landstinget eller Landstingets Revisionsudvalg. Det tilkommer alene Kim Kielsen at tage stilling til Doris J. Jensens fortsatte medlemskab af landsstyret.
CITAT
Grønlands Landsstyre er det grønlandske landsstyre og er politisk ansvarlig for Grønlands Selvstyres daglige drift. Landsstyrets medlemmer indstilles af landsstyreformanden, men godkendes formelt af de 31 medlemmer af Grønlands Landsting. Landsstyremedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af den Landstinget. Landsstyreformanden selv udpeges af Landstinget.
CITAT SLUT
Læs mere her
Grønlands landsstyre

17-10-2018 sermitsiaq.ag:

Sårbare børn i Qaanaaq svigtes af kommunen

Samtidig viser rapporten, at Avannaata Kommunia har alvorlige udfordringer med at leve op til i alt 18 artikler i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Sårbare børn og familier i Qaanaaq, som har akut og stort behov for hjælp og støtte, får den ikke.

16-10-2018 knr.gl:

Transparency Greenland undrer sig over manglende gennemsigtighed i benzinkort-sag

Deloitte-redegørelsen var færdig i november 2017. Og Anita Hoffer undrer sig derfor over politikernes manglende reaktion og dermed gennemsigtighed i sagen.
- Man opdager nogle gange huller i ens system. Dem må man lukke og så fortælle offentligheden, hvordan man lukker de huller. Og det er jo fair nok, siger Anita Hoffer og fortsætter:
- De kunne f.eks. have været åbne omkring, at vi har opdaget, at vores regler er uklare, og derfor er der sket det her misbrug. Det som vil vi gøre for, at det ikke skal ske igen er følgende, foreslår Anita Hoffer og påpeger, at det er bedre at være transparent og proaktiv, i stedet for at være reaktiv og blive afsløret:

16-10-2018 knr.gl:

Revisionsrapport: Ingen begrænsninger på landsstyrets benzinkort

Men der findes ingen begrænsninger for forbruget på de benzinkort, der bliver udleveret til medlemmer af landsstyret.

- Der er som nævnt ikke fastsat begrænsninger for brugen af kortet, hvorfor brugen af optankningskortet ikke i sig selv kan siges at være i strid med gældende regler.
Han anbefaler derfor, at der bliver lavet 'nærmere rammer for brug af optankningskort'. På trods af de manglende begrænsninger slår Bo Colbe dog fast, at:
- Uagtet at det ikke fremgår eksplicit af et konkret regelsæt må det antages, at optankningskortet kun må anvendes til dette formål (tankning af bil, red.).
Kamikpostens kommentar
Læserkommentar til artiklen:
CITAT
Det er vel ikke nogen "statshemmelighed", at pågældende ministerbil benyttes flittigt til sort taxakørsel?
CITAT SLUT

16-10-2018 sermitsiaq.ag:

Samarbejdspartiet kræver fuld åbenhed om politikers brug af skattekroner

Det var i november sidste år, at Deloitte afleverede sin redegørelse om brug af kortet til departementet for uddannelse, kultur, kirke og forskning. Allerede dengang orienterede Doris J. Jensen (S) både revisionsudvalget og landsstyret om sagen. Offentligheden fik dog først kendskab til sagen, da Tillie Martinussen (Sam) stillede et §37 spørgsmål.

Hvis Samarbejdspartiet får opbakning til sit forslag, vil det være slut med at holde den slags sager bag lukkede døre.

16-10-2018 www.kamikposten.dk:

Undersøgelse af brug af optankningskort i forbindelse med benyttelse af tjenestebil

Bilen anvendes af Naalakkersuisoq og dennes ægtefælle, men ud fra det oplyste har [navn fjernet] også haft adgang til bilen.

Departementets medarbejdere har opgjort et beløb på 6.855,45 kr., der med sikkerhed er anvendt til optankning af [navn fjernet] båd. I disse tilfælde er optankning sket fra en benzinstander, der med sikkerhed er anvendt til optankning af [navn fjernet] båd. I disse tilfælde er optankning sket fra en benzinstander, der på grund af standerens fysiske placering - alene kan anvendes til optankning af både. [Navn fjernet] har ifølge det oplyste bekræftet dette mundtligt

15-10-2018 sermitsiaq.ag:

Demokraterne freder Doris – indtil videre

Demokraterne vil have sagen om benzinkort-misbruget fuldt belyst i revisionsudvalget, før man vil tage endelig stilling til, om det skal have konsekvenser for Doris J. Jensen.
Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har også fredet Doris J. Jensen og afventer revisionsudvalgets rapport, har han ladet sin ministersekretær forklare over for KNR.
Kamikpostens kommentar
Det fremgår af artiklen at:
CITAT
Formanden for landsstyret Kim Kielsen har også fredet Doris J. Jensen og afventer revisionsudvalgets rapport, har han ladet sin ministersekretær forklare over for KNR.
CITAT SLUT
Der er ingen grund for Kim Kielsen til at frede Doris J. Jensen. Som formand for landsstyret skal Kim Kielsen ikke spørge andre end sig selv, hvem der skal sidde i landsstyret. Det skal efterfølgende godkendes af et flertal i Landstinget.
På det foreliggende grundlag kan Kim Kielsen egenhændigt hælde Doris J.Jensen ud af landsstyret.
Det burde han have gjort allerede i november 2017, da rapporten fra Deloitte forelå.

Kim Kielsen er konfliktsky.
Læs reglerne her
Grønlands Landsstyre

15-10-2018 sermitsiaq.ag:

Demokraterne freder Doris – indtil videre

Vi vil afvente den endelige rapport, som revisionsudvalget under Landstinget er ved at udarbejde. Vi ønsker sagen fuldt belyst, før vi tager endelig stilling. Når revisionsudvalgets rapport ligger klar, er vi parat til at udtale os konkret om sagen, fastslår Demokraternes tidligere partiformand

15-10-2018 sermitsiaq.ag:

Benzinkort-sag: Kielsen og Doris yderst fåmælte

Hovedpersonen, Doris J. Jensen, som lod benzinkort og pinkode ligge i sin bil, og som en ”person uden for husstanden” misbrugte, ønsker heller ikke at udtale sig yderligere, oplyser KNR.
Hun mener, at hun har givet alle informationer til landsstyret, Deloitte og politiet. Af den grund har hun afvist at stille op til interview hos KNR i sagen.
Kamikpostens kommentar
Nu er det hverken overfor Deloitte eller politiet, at Doris J. Jensen skal forklare sig. Det er på vælgernes vegne at KNR ønsker en forklaring.
Og så skal Doris J. Jensen overbevise Kim Kielsen om, at hun fortsat er et plus for både landsstyret og Siumut. Det sidste er ikke noget problem, Siumut har gennem årene accepteret stribevis af alvorlige udskejelser.

14-10-2018 sermitsiaq.ag:

Analytikere venter øget amerikansk tilstedeværelse i Grønland

Så derfor bør den danske regering og landsstyret blive langt bedre til at tale med hinanden om sikkerhedspolitik, end det har været tilfældet de senere år.
- Man bør holde tæt kontakt mellem regeringerne i Nuuk og København og via sonderinger sikre sig, at man relativt tidligt er klar over, hvorvidt amerikanerne har nogle planer. Samtidig bør man være nøgterne omkring, hvad man kan få ud af det her. Det er ikke nødvendigvis tegn på, at der pludseligt kommer penge ned fra himlen.
Læs også
Baser, Grønland og den kolde krig
At der nu kun er en mindre amerikansk base tilbage i Grønland, viser vel, at USA ikke har haft intentioner om at sætte sig fast på Grønland, men hovedindholdet i de gældende forsvarsaftaler omkring Grønland er stadig, at USA har store militære rettigheder, når den amerikanske nation synes, at den har brug for dem. Den meget omfattende Monroedoktrin gælder jo også stadig, og den vil USA aldrig opgive.
Så i en frihedsrus om en rig og glorværdig fremtid skal grønlandske politikere træde varsomt, fordi USA ikke vil tolerere andre magters indflydelse i Grønland, ud over Danmarks.

13-10-2018 knr.gl:

Kielsen vil ikke dømme i benzinkortsagen endnu

Men Kim Kielsen mener altså, at Doris J. Jensen har ageret, som hun skulle, da hun bad om en undersøgelse af brugen af sit benzinkort. Det førte til en politiundersøgelse af en person udenfor husstanden, der dog blev droppet, da politiet mente, at der ikke var en sag mod vedkommende.
Kamikpostens kommentar
Ud fra det, der indtil nu er kommet frem om Doris J. Jensens misbrugte benzinkort, er det mest sandsynlige forløb, at Doris J. Jensen har lånt benzinkortet ud til en eller flere personer talløse gange i en længere periode i 2917.
Det er et misbrug som Doris J. Jensen har det fulde ansvar for.

Hvis Kim Kielsen ender med at acceptere et sådant forløb, så er der ikke noget at komme efter rent juridisk. Men der kommer en høj politisk pris at betale. Kim Kielsen trækker Grønland endnu et trin ned i afgrunden af politisk uhæderlighed.

Som Jørgen Wæver Johansen i sin tid utrykte det, da han af en journalist blev krydsforhørt om nogle hjemmestyreejede huse, som han, Johan Lund Olsen og andre havde bevilget sig selv til en pris, der kun var en brøkdel af markedsprisen.
”Og …?”, sagde han med et hånligt smil.

Det er partiet Siumut i en nøddeskal. Sådan har det været i mange år. Og står det til Kim Kielsen, bliver der ikke lavet om på det.

13-10-2018 sermitsiaq.ag:

Benzinkort-misbrug: 91 betalinger på 9 månederLandsstyremedlem Doris J. Jensens benzinkort blev anvendt 91 gange fra 1. januar 2017 til 1. oktober.

13-10-2018 politiken.dk:

Lektor på Forsvarsakademiet: Kinas byggedrømme i Grønland er ømt punkt for USA

Den danske regering indgik i september en aftale med den grønlandske regering om lufthavnene.
Danmark vil betale 700 millioner kroner og låne 900 millioner kroner til byggeriet.
Detaljerne i aftalen er ikke kendte, men Jon Rahbek-Clemmensen vurderer, at der er mulighed for at udlade det kinesiske selskab fra byggeriet.
»Der vil sandsynligvis ligge i den aftale, at man kan blokere for en kinesisk entreprenør«.
»Det er den vigtigste årsag til, at Danmark kommer med den pose penge«, siger han.
Kamikpostens kommentar
Hverken Lars Løkke Rasmussen og han tro væbner, Claus Hjort Frederiksen, ved, hvad de taler om.
Det havde ikke været nødvendigt at sabotere loven om selvstyre ved at stille op med en pose penge.
I loven om selvstyre er der en paragraf, der i klart sprog fortæller, hvad man skal gøre, når der opstår en uenighed mellem Selvstyret i Grønland og rigsmyndighederne:

CITAT
Tvistløsning
§19. Opstår der mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne tvivlsspørgsmål om selvstyrets kompetence i forhold til rigsmyndighederne, kan regeringen eller Naalakkersuisut beslutte at forelægge spørgsmålet for et nævn, der består af 2 medlemmer, der udpeges af den danske regering, 2 medlemmer, der udpeges af Naalakkersuisut, samt 3 af Højesterets præsident udpegede højesteretsdommere, af hvilke den ene udpeges som formand.
Stk. 2. Er de 4 medlemmer, der er udpeget af regeringen og Naalakkersuisut, enige, er sagen endelig afgjort. I modsat fald afgøres sagen af de 3 højesteretsdommere.
Stk. 3. Nævnet kan beslutte at suspendere den vedtagelse eller beslutning, som er forelagt nævnet, indtil nævnets afgørelse foreligger.
CITAT SLUT

Nævnet til tvistløsning ville naturligvis nå frem til at blokere for enhver form kinesiske aktiviteter i Grønland.
Veluddannede og oplyste mennesker har et udmærket kendskab til Kinas sammenblanding af militær ekspansion og tilbud om penge og hjælp til naive og uoplyste politikere alle steder på kloden, hvor de findes.

12-10-2018 sermitsiaq.ag:

Benzinkort-misbrug blev brugt til en båd

En person, der ifølge Doris J. Jensen ikke er en del af husstanden, har haft adgang til tjenestebilen, hvor kort og adgangskode lå.
Ifølge det oplyste har optankningskortet været opbevaret i bilen, ligesom koden til kortet har været opbevaret i tilknytning til kortet, skriver statsautoriserede revisor fra Deloitte, Bo Colbe, i sin redegørelse til departementschef Lone N. Møller den 18. november 2011.
Kamikpostens kommentar
Alene det at stille en tjenestebil til rådighed for en fremmed er et misbrug, der åbenbart har strakt sig over en længere periode.
Nu må Kim Kielsen træde i karakter.
Det skulle han have gjort allerede den 18. november 2017, da redegørelsen forelå. Så han har nok ikke nogen karakter at træde i, han har trådt i spinaten.

12-10-2018 sermitsiaq.ag:

Olsvig: Benzinkort-forklaring er selvmodsigende

IA’s partiformand Sara Olsvig er langt fra tilfreds med det svar, der belyser misbruget af Doris J. Jensens benzinkort, hvor en anden person har købt benzin for knap 7.000 kroner, hvilket svarer til mere end 1.300 liter.
Sara Olsvig mener ikke, at Doris J. Jensen kan fralægge sig et ansvar i sagen og henviser til paragraf 6 i ministeransvarlighedsloven, hvor der blandt andet står følgende:
”… hvis vedkommende (ministeren, red.) forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til landstingsloven om landstinget og landsstyret eller lovgivningen i øvrigt ...”.

12-10-2018 sermitsiaq.ag:

Ekspert kalder tal om grønlænders beskæftigelse i Danmark for misvisende

Tallene ramte lige ned i Folketingets åbningsdebat, hvor både Aaja Chemnitz Larsen (IA) og statsminister Lars Løkke Rasmussen kaldte tallene chokerende.
Netop dette fokus på 'de sårbare grønlændere' i den ene rapport efter den anden er også kernen i Ortu Mørch Olsens kritik
- Ved at vælge denne fremgangsmåde fastholder og forstærker man fortællingen om, at grønlænder har svært ved at klare sig i Danmark. Den er med til at konstruerer en rodet fortælling, der ikke har meget at gøre med virkeligheden.
Kamikpostens kommentar
Sådan går det, når grønlandsk valgte medlemmer i Folketinget gør "de udsatte grønlændere" i Danmark til en politisk levevej. Og Lars Løkke Rasmussen synger ivrigt med for at sikre nordatlantisk støtte i sin propagandakrig for at kunne fortsætte som statsminister efter det kommende folketingsvalg.

11-10-2018 sulesam.gl:

Seksualforbrydelser – ændring af lov

Navnlig er de pornografiske fremstillinger af børn og unge, blevet præciseret. Vi ser dog et potentielt bekymringsområde ved § 83, stk. 2, omkring samtykke. Der ses i bemærkningerne, at der menes at et barn over 15 år, kan have givet sit samtykke til ”utugtige” billeder, og det mener vi ikke er fyldestgørende. Et barn på 15 er stadig et barn, og selv om lovgivningen tilsiger de kan have sex med samtykke da, da mener vi faktisk ikke, at et barn på 15 år kan overskue vidtrækkende konsekvenser af billeder og dermed give deres samtykke.

11-10-2018 knr.gl:

Kangerlussuaq har landets bedste folkeskole

Landets bedste folkeskole ligger i Kangerlussuaq. I hvert fald når man måler på elevernes karakterer ved afgangsprøven.
Afgangseleverne på Qinnguata Atuarfia havde nemlig gode karakterer i naturfag, matematik og dansk, og endnu bedre var de i grønlandsk. I engelsk fik skolen i Kangerlussuaq endda landets højeste gennemsnit.
Ingen anden skole i Grønland opnåede i gennemsnit så gode resultater, viser nyeste tal fra Grønlands Statistik.

11-10-2018 sermitsiaq.ag:

Forsker: Benzinkort-svar er usædvanligt

'Supplementet' underbygger landsstyremedlemmets kortfattede afvisning af, at der skulle versere undersøgelser af eller sager på "en eller flere medlemmer af landsstyret" "om misbrug af offentlige midler". Det er imidlertid under alle omstændigheder noget af en nyskabelse at inkludere en partsforklaring i et svar på et §37 spørgsmål, slutter Birger Poppel sin analyse.
Kamikpostens kommentar
Problemet for landsstyrets formand Kim Kielsen er, at lige meget, hvad han foretager sig i denne sag, så er den tabt på forhånd.

Kim Kielsen har gjort Vittus Qujaukitsoq til landsstyremedlem for finanser. Sidste gang Vittus bestred den post, skjulte han i flere måneder før og under efterårssamlingen et underskud på 300 millioner kroner for Landstinget og Landstingets finans- og skatteudvalg.
De, der følger med i den førte politik, forventer nu, at Vittus Qujaukitsoq er i gang med lignende hundekunster under den igangværende efterårssamling.

Alene det at Vittus Qujaukitsoq er blevet medlem af landsstyret er et problem i sig selv, da det har medført, at Aleqa Hammond har fået en plads som suppleant i Landstinget. Aleqa Hammonds eskapader gennem tiderne er velkendte både i og uden for Grønland.
Aleqa Hammond har man tilmed udpeget til formand for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg. Dumheden har fået den høje hat på.

Og så kommer denne sag, der har været gemt af vejen siden efteråret, hvor Doris J. Jensen hævder, at hendes ”benzinkort” er blevet misbrugt af en, som vi ikke får noget nærmere at vide om.
Er der nogen, som tror på det?
Der oplyses ikke noget om de nærmere omstændigheder ved misbruget, derfor minder det pinligt meget om andre politikeres lemfældige omgang med offentlige midler.

Ved ikke at gøre noget har Kim Kielsen valgt side. Den forkerte side.

Det er som skrevet indledningsvis: lige meget, hvad Kim Kielsen foretager sig i sagen om Doris J. Jensens misbrugte ”benzinkort”, så er det en tabersag – ikke kun for Kim Kielsen, men for alle i Grønland.

10-10-2018 sermitsiaq.ag:

Aaja Chemnitz Larsen: Regeringen bør slåes for uddannelsespenge fra EU

Det er vigtigt, at Regeringen i denne sag taler Grønlands sag og sikre direkte konsultation og forhandling med Grønland. Det må være et fælles mål, at det hidtidige beløb sikres i EU's kommende budget. Den seneste model, som er fremlagt, betyder helt konkret, at midlerne er langt mere usikre for Grønlands vedkommende, da der reelt er tale om en voldsom nedskæring i aftalen med Grønland.
Kamikpostens kommentar
Efter en vejledende folkeafstemning valgte Grønland at træde ud af EF med virkning fra den 1. februar 1985.
Grønland fik selvstyre i 2009 i bred enighed mellem Grønland og Kongeriget Danmark.
Det er to historiske kendsgerninger, man ikke kan se bort fra, hvis tingene ikke lige går som det passer grønlandske politikere.
Grønland har indgået en aftale med EU, hvor EU får grønlandske fiskekvoter. Til gengæld får Grønland et årligt trecifret millionbeløb, hvoraf noget er øremærket til uddannelse.
I modsætning til bloktilskuddet fra Danmark, så har EU fornuftigvis knyttet betingelser til uddannelsestilskuddet.
Det kan meget vel være, at EU sætter tilskuddet ned, fordi man i Grønland ikke har opfyldt de stillede betingelser.

10-10-2018 sermitsiaq.ag:

Politimester: Derfor frafaldt vi sigtelse i benzinkort-sag

Da efterforskningen var afsluttet, foretog vi en anklagerfaglig vurdering af sagen. Det følger af den objektivitetsforpligtelse vi som politi og anklagemyndighed er underlagt, at vi ved vurderingen skal lægge vægt på, hvorvidt vi mener, at en domstol vil komme frem til at den sigtede i sagen er skyldig i noget kriminelt – herunder om den sigtede havde forsæt til at gøre noget kriminelt, hvilket vil sige, om sigtede lidt populært sagt overtrådte loven ”med vilje”, oplyser politimesteren.
Kamikpostens kommentar
Den sigtede vil ikke kunne dømmes for noget kriminelt, hvis for eksempel vedkommende af Doris Jakobsen har fået udleveret både kort og pin-kode.
Det er derfor nødvendigt, at offentligheden får kendskab til, hvem der har misbrugt kortet, og hvordan vedkommende er kommet i besiddelse af kortet og den tilhørende pin-kode.

10-10-2018 sermitsiaq.ag:

Doris: Benzinkort blev misbrugt af en anden

Jeg har efterfølgende erfaret, at Politiet i foråret orienterede mit tidligere departement om, at man har opgivet sigtelsen af den pågældende med den begrundelse, at politiet ikke forventede, at en domstol ville finde den pågældende skyldig i databedrageri for misbrug af tankkort tilhørende Grønlands Selvstyre, slutter Doris J. Jensen sin redegørelse.
Kamikpostens kommentar
Ifølge en kommentar til artiklen foregik det på denne måde:
CITAT
I øvrigt et utroligt beløb... ca. 23 tankninger til en halvstor bil, og hvor mange uger er man om at tanke 23 gange (med mindre det er en Taxa, som dagligt har dette forbrug).
HVIS der er en erkendelse af misbrug, hvorfor mener politiet så ikke at der er en sag?
CITAT SLUT
-----
Da der her på Kamikposten blev linket til artiklen på sermitsiaq.ag, var der en halv snes meget kritiske kommentar til Doris J. Jensens misbrug af kortet.
De kommentarer er nu her en time senere blevet slettet, og der er dukket to nye kommentarer op.
Landsstyrets hoforgan, sermitsiaq.ag har igen vist sit sande sindelag.
Det er nu nødvendigt, at offentligheden får kendskab til, hvem der har misbrugt kortet, og hvordan vedkommende er kommet i besiddelse af kortet og den tilhørende pin-kode

10-10-2018 www.natur.gl:

Hjælp Pinngortitaleriffik med at løse gåden om torsk

I den kommende uge skal torskefiskere i Nuup Kangerlua holde øje med såkaldte satellit pop-up mærker, som forskere fra Pinngortitaleriffik har sat på store Kapisillit torsk. Pop-up mærkerne er programmeret til at falde af den 15. oktober 2018. Der blev sat pop-up mærker på seks torsk i juni måned i år og mærkerne forventes at flyde rundt i fjorden, så snart de har sluppet torskene midt i næste uge. Ét mærke er allerede blevet indleveret af en langlinefisker, da han fangede en af de mærkede torsk. Mærkerne lagrer vigtige information om torskens levevis. Informationer der skal bidrage til at forbedre den biologisk rådgivning. Der er sat dusør på 500 kr. pr. mærke – og 1000 kr. hvis du kan indlevere både mærke og den torsk mærket har siddet på.

10-10-2018 www.retsinformation.dk:

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Anbringelse af forvaringsdømte m.v

Lovforslaget skaber hjemmel til, at personer, der efter den grønlandske kriminallov er dømt eller overført til anbringelse i forvaring i Danmark, kan overføres til den nye anstalt i Nuuk, som forventes at stå færdig i foråret 2019, og som bl.a. kommer til at indeholde en lukket afdeling, som kan huse forvaringsdømte. Hidtil er personer, der idømmes forvaring efter den grønlandske kriminallov, og som vurderes at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, blevet anbragt i Herstedvester Fængsel i Danmark, bl.a. fordi de åbne anstalter i Grønland ikke er indrettet sikkerhedsmæssigt til anbringelse af særligt farlige personer.
Det foreslås i lovforslaget, at overførsel kun kan ske med den pågældendes samtykke, og at dette samtykke kan tilbagekaldes i indtil 6 måneder efter overførslen med den virkning, at den pågældende tilbageføres til Herstedvester Fængsel.

09-10-2018 sermitsiaq.ag:

Låneord ødelægger grønlandsk sprog

Når man arbejder med sit modersmål og gerne vil have sine pointer klart ud, nytter det ikke noget, at mange af de væsentligste pointer er en omskrivning af dansk eller engelsk. Derudover er der i høj grad sket et skred i grammatikken på grønlandsk, når låneordene overtager kommunikationen.
Kamikpostens kommentar
Det samme gælder for det danske sprog, når det bruges på grønlandske hjemmesider.
Eksempler:
naalakkersuisut hedder på dansk: landsstyret
naalakkersuisutformanden hedder på dansk: landsstyreformanden
Naalakkersuisoq hedder på dansk: landsstyremedlem
Inatsisartut hedder på dansk: Landsting
inatsisartutmedlem hedder på dansk: landstingsmedlem
Læs også
Selvstyret får ny identitet
Sproget er journalistens vigtigste værktøj. Det er med sproget man når sine læsere, lyttere og seere. Derfor skal sproget være klart, velformuleret og umiddelbart forståeligt. Det kan ingen ude fra diktere og lave om på - undtagen altså, hvis man er journalist i Grønland. Så lader man en tilfældig beslutning i et tilfældigt sammensat Landsting og landsstyre bestemme, hvilke ord, der skal anvendes i det daglige arbejde, når man henvender sig til sine dansksprogede læsere, lyttere og seere.

09-10-2018 sulesam.gl:

Informer mere om vold mod børn

Seks børn mellem 5 og 9 år, der havde klamydia, og et barn mellem 5 og 9 år der havde gonorré.
Antallet af sager hvor kønssygdomme registreres hos mindreårige stiger støt.
Hvorvidt det er et udtryk for, at det nu endelig opdages, eller det er et udtryk for, at vi er blevet bedre til at opdage dem, skal stå hen i det uvisse.

Vi lovede alle under valgkampen at stå sammen imod dette. Lad os gøre alvor af dette, og ikke blot vedtage lovgivning der sigter imod, at bedre retsstillingen for ofre for seksuel vold.
Lad os stå sammen om rent faktisk at prioritere dette område med ressourcer, samarbejde internationalt og indenfor Rigsfællesskabet og med kolde, hårde kontanter fra landskassen.
Bekæmpelse af så syg og ødelæggende vold mod andre mennesker, især børn og unge, er at sætte penge i aktier der helt sikkert betaler sig af i fremtiden.

09-10-2018 knr.gl:

Demokraterne er i en magtfuld position

Formanden for Demokraterne erkender, at de har sikret sig stor indflydelse i den førte politik. Hvis Demokraterne ikke er glad for de forslag, de modtager fra landsstyret, har Kielsen ikke mange muligheder:
- I den forbindelse har landsstyret to muligheder. Enten kan de finde støtte fra andre partier og få det flertal de har brug for, ellers kan vi foreslå, hvordan forslaget kan ændres.

09-10-2018 sermitsiaq.ag:

Ny lov: Overgreb på børn under 12 år er altid voldtægt

Allerede som det er i dag bliver overgreb på børn under 12 år dømt ret hårdt. Men et sådant overgreb ikke i alle tilfælde dømt som voldtægt, men efter andre paragraffer. Fremover skal det dømmes som voldtægt, også i de tilfælde, hvor der ikke er anvendt vold eller trusler.

09-10-2018 www.kamikposten.dk:

Min mund er lukket med syv segl

Overskriften til denne anmeldelse er et citat fra en samtale mellem dronningen og Jonathan. Det var et løfte, som Jonathan måtte afgive efter en kvik bemærkning fra dronningen.

De mange anekdoter i bogen er ikke kun til de stille smil og af og til det brede grin. De er også til trist eftertanke om de udskejelser, der har præget Jonathans liv.

08-10-2018 www.altinget.dk:

Akkari: Grønland har ikke magtet at lave en sammenhængende skolepolitik

Det antages nemlig ifølge børnerettighedsinstitutionen MIO, at op mod 25 procent af de grønlandske børn enten har oplevet krænkelse, svigt eller overgreb i et eller andet omfang. Blandt forældre er der et overvejende stort misbrug af enten alkohol eller lettere stoffer, og skolerne mærker en udbredt dysfunktionalitet i hjemmene.
Mens skolerne af naturlige årsager bliver draget ind i de tunge sager, fordi de i kraft af deres rolle i børnenes liv bliver ansvarlige for elevernes trivsel og velvære, så står de også magtesløse overfor at kurere de sociale problemer.
I samarbejde med sociale myndigheder, med støttepædagoger og psykologer, forsøger skolernes lærere at løfte den byrde at undervise og sikre trivsel.

08-10-2018 knr.gl:

Nyt børnehjem uden navn åbner i Qaqortoq

Børnehjemmet, der ligger på Augo Lyngesvej, får ikke noget navn. Det er af hensyn til børnene, forklarer børnehjemsleder Mogens K. Modeweg-Hansen.
- I mange tilfælde kan institutionsbørn stigmatiseres, når de fortæller, hvor de kommer fra. Men vores børn skal kunne sige hjemmeadressen som alle andre, nemlig Augo Lyngesvej B-1443, siger han.
Børnehjemmet har plads til seks børn i alderen 0-10 år

08-10-2018 www.information.dk:

Kan man stole på statsministeren

Det er et problem for Lars Løkke Rasmussen, at man gennem donationer til en fond, som bærer Løkkes navn, og hvis formand er hans kone, kan købe sig adgang til landets statsminister at få sine problemer fremlagt for statsministeren.
Det rejser spørgsmålet, om man overhovedet kan stole på landets statsminister. Om han mener sig selv hævet over det ansvar for helheden og den omsorg for den politiske stabilitet, som han foredrager for resten af Folketinget.
Kamikpostens kommentar
Hvorfor dukker Lars Løkke Rasmussen pludseligt op i Grønland med 1,6 milliarder kroner i baglommen
Når Lars Løkke har sat gang i dette projekt i en aftale med Kim Kielsen, og selv dukker op i Grønland, før pengene behandlet og vedtaget i Folketinger, så er der noget som lugter – af magtbegær og pleje af personlige interesser, og det står i vejen for evnen til at agere politisk rationelt.
Pengene til de to atlantlufthavne skal være med til at sikre, at Lars Løkke Rasmussen kan fortsætte som statsminister efter det Folketingsvalg, der kan komme når som helst, senest den 17. juní 2019.
Nyeste meningsmåling fra Voxmeter giver Rød Blok 51,5%. Lars Løkkes blok ligger på 48,1%. Det betyder, at de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget kan få afgørende indflydelse på, hvem der bliver den næste statsminister.
Så derfor dukker Lars Løkke Rasmussen personligt op i Grønland med en check, der er dækningsløs, indtil Folketinget har besluttet at bevilge pengene.
At grønland har brug for penge er en kendt sag. Men det er til helt andre og alvorligt påtrængende formål.

06-10-2018 www.kamikposten.dk:

Økonomisk redegørelse 2018

I henhold til Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber fremlægger Naalakkersuisut på Inatsisartuts forårssamling en årlig beretning om Grønlands økonomi, herunder udviklingen i det offentliges udgifter og indtægter

05-10-2018 www.kamikposten.dk:

Åbningsdebat på baggrund af åbningstale af Formanden for Naalakkersuisut

En rapport viste for et par år siden, at for at sikre en fuld efterlevelse af børnekonventionen i Grønland vil det kræve yderligere 500 mio. kr. til social- og børneområdet. Er det en halv eller en kvart lufthavn? Jeg ved blot, at længere lufthavne ikke kommer til at rette op på vores sociale udfordringer.
De ældre, som ikke får den nødvendige pleje på alderdomshjemmene, børnene som mangler uddannede personale i døgninstitutionerne kan ikke vente på, at den sidste asfalt er lagt på en landingsbane. Der skal helt andre boller på suppen. Har vi råd til lufthavne har vi også råd til at gøre det bedre på socialområdet
Læs også
Svage børn risikerer ringere boligforhold

05-10-2018 naalakkersuisut.gl:

Det nye landsstyre


 • Formand for landsstyret
  Kim Kielsen (Siumut)
 • Landsstyremedlem for Natur, Miljø og Forskning
  Siverth K. Heilmann (Atassut)
 • Landsstyremedlem for Finanser og Nordisk Samarbejde
  Vittus Qujaukitsoq (Nunatta Qitornai)
 • Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur
  Simon Simonsen (Siumut)
 • Landsstyremedlem for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender
  Ane Lone Bagger (Siumut)
 • Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug
  Nikkulaat Jeremiassen (Siumut)
 • Landsstyremedlem for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet
  Doris J. Jensen (Siumut)
 • Landsstyremedlem for Erhverv og Energi
  Aqqalu Jerimiassen (Atassut)
 • Landsstyremedlem for Råstoffer og Arbejdsmarked
  Erik Jensen (Siumut)05-10-2018 ia.gl:

Inuit Ataqatigiit sikrer samlet opposition

Gennem valgteknisk samarbejde mellem Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq og Samarbejdspartiet har vi styrket vores deltagelse i landstingsudvalgene. For os er det parlamentariske samarbejde det bærende, og det er her vi kan yde vores største indflydelse som opposition.

Múte Bourup Egede
Gruppeformand

05-10-2018 knr.gl:

Økonomisk Råd: Mangel på medarbejdere hæmmer væksten

Arbejdsløsheden er lav. Der er tilmed mangel på arbejdskraft. Og det har nu nået et niveau, hvor manglen på arbejdskraft er begrænsning for væksten. Sådan lyder en af konklusionerne i Økonomisk Råds rapport for 2018, hvor rådet beskriver tre årsager til manglen på arbejdskraft.

05-10-2018 sermitsiaq.ag:

Pele Broberg kritiserer finanslovsforslag

Det tidligere landsstyremedlem for finanser mener, at forudsætningerne har ændret sig, siden han fremsætte forslaget.
Det er gentagne blevet sagt at land et ikke vil kunne udvikles såfremt der ikke blev bygget lufthavne, og vi vil blive agterudsejlet i forhold til konkurrence med de andre lande. Det har ikke noget med lufthavne at gøre. Uforholdsmæssige forhold, som en selskabsskat, der er dobbelt så stor som i andre lande, er en af de ting som er med til at præge dette misforhold.

- Hvordan vil det se ud hvis vi brugte de penge vi er sat til at skulle bruge til anlæg af lufthavnene i stedet bruges til at finansiere uddannelse i de næste 10 år? Det vil være en bevilling for fremtiden.
Kamikpostens kommentar
Naturligvis har forudsætningerne ændret sig. Ingen med forstand på økonomi og øje for de rigtige problemer i Grønland ville kunne udarbejde et forslag til finanslov, som kunne blive vedtaget med et flertal i Landstinget.
Som landsstyremedlem for finanser har man højst kunnet fremsætte forslag under udarbejdelsen af finansloven og måske få enkelte af disse forslag med i det endelige finanslovforslag
Her ville de dog hurtigt blive fjernet igen under første, anden og tredje behandling af forslaget.
Sådan har det altid været, og intet ser ud til, at det vil ændre sig.

04-10-2018 www.kamikposten.dk:

Inuit Ataqatigiits ordførertale til 1. behandling af forslag til finanslov 2019

Vi har fået at vide at Kalaallit Airport A/S som ejes af landets befolkning, først får provenu af investeringerne efter gælden er betalt fuldt ud, også at landskassen først får nytte af investeringerne hvis Kalaallit Airport A/S får overskud. Vi ønsker derfor at Naalakkersuisut forinden beslutningen om lufthavnspakken bliver truffet forklarer overfor Inatsisartut og ikke mindst overfor befolkningen hvad Naalakkersuisut forstår ved, at forklaringen om at rentabiliteten er til stede

04-10-2018 sermitsiaq.ag:

Professor: Økonomisk Råd fejlvurderer lufthavnsanalyse

I sin sammenfatning af risikovurderingerne skriver økonomiprofessoren:
- Det er altid en vurderingssag, hvor omfattende og detaljeret risikoanalyser skal gennemføres. I så meget store investeringsprojekter, som lufthavnspakken vil indebære, er grundige og dækkende risikoanalyser og -vurderinger vigtige. Derfor er det vigtigt, at der i den videre politiske proces sker en grundig afklaring af forudsætninger for og vurderinger af ændring i lufthavnsstrukturen.
Han påpeger desuden, at det vil være relevant med især økonomiske stress-analyser som følge af risici for økonomien som sådan, hvad enten det hidrører fra internationale økonomiske kriser, store energiprisstigninger, forringede fangstmuligheder og/eller reducerede fiskepriser.
Kamikpostens kommentar
Christen Sørensens uenighed med Grønlands Økonomiske Råd ligger i første afsnit i denne tekst:
CITAT
Økonomisk Råds opfattelse af, at den samfundsøkonomiske rentabilitet af basisscenariet og alternativ 1, korrigeret for regneforskelle, stort set er ens, holder således ikke.

Forskellen i investeringsbeløb mellem basisscenariet og alternativscenarierne er derimod relevant, når forskelle i risici mellem basisscenariet og alternativscenarierne vurderes, understreger Christen Sørensen.
CITAT SLUT

Christen Sørensen advarer mod risikovurderingerne i projektet og anbefaler økonomiske stress-analyser ”som følge af risici for økonomien som sådan, hvad enten det hidrører fra internationale økonomiske kriser, store energiprisstigninger, forringede fangstmuligheder og/eller reducerede fiskepriser”.

Det er en anbefaling, som Grønlands økonomisk Råd ikke har fundet nødvendig. Så i det omfang sermitsiaq.ag mener, at Grønland økonomiske Råd fejlvurderer, så må der være tale om, at de undervurderer risici ved projekterne.

04-10-2018 naalakkersuisut.gl:

Vellykket årligt Island-Grønland High Level Officials møde i NuukFra både islandsk og grønlandsk side blev der givet en række orienteringer om begge landes samarbejde på fiskeri, sundhed, turisme, handel og veterinærområdet. Begge parter ser frem til åbningen af den kommende grønlandske repræsentation i Reykjavik.
Embedsmandsgruppen ser frem til mere samarbejde under Islands kommende formandskab i Nordisk Ministerråd og Arktisk Råd.
Kamikpostens kommentar
Denne ligegyldige ”nyhed” er kun taget med for at vise det opstyltede sprog, der bruges – også i Grønland. Udtrykket ”High Level Officials ” bliver i selve teksten benævnt som det det er: en embedsmandsgruppe.

03-10-2018 www.kni.gl:

Kartoffelhøsten i Sydgrønland er i gang

Sommerens regn og lave temperaturer har betydet forsinkelse af dette års kartoffelhøst med en ca. måned, da det kolde vejr har gjort, at kartoflerne er vokset langsommere. Derfor forventer Neqis fabrikschef, Viggo Djurhuus, at der desværre kun bliver indhandlet maksimalt 60 tons, altså væsentligt mindre end sidste års høst på 110 tons.
Men der er også godt nyt til forbrugerne: De økologiske sydgrønlandske kartofler er generelt af en meget høj kvalitet, men sorteringen, pakningen og lageringen af kartoflerne har i tidligere år ikke været optimal. Derfor har Neqi siden efteråret 2017 arbejdet målrettet med at forbedre kvaliteten af disse processer.

03-10-2018 www.kamikposten.dk:

Det er tid til at komme videre

Åbningstalen ved Landstingets efterårssamling 2018.
Augu Lynge: Det er derfor nu en nødvendighed for enhver, der er ung til at fatte og forstå dette: Vi kan ikke styre ved bare at sørge for os selv alene, men fordi vi er en del af samfundet, og uanset hvem vi er, bliver vi af vort samfund og vore medborgere pålagt at have et ansvar for at gennemføre eller ikke at gennemføre vore opgaver. Vi må forstå, at vi ikke bare er født for at gå gennem livets glæder og sorger ved alene kun at tænke på os selv; vi skal være til gavn for vort samfund, og være en af de uundværlige byggesten, som vort hus bygges op og består af (uanset om vi er en hjørnesten eller ej

03-10-2018 iafolketingimi.dk:

Aaja: Det er nu vi har momentum til at skabe vækst i Grønland

Inuit Ataqatigiit har fremlagt sit eget udspil til lufthavnspakken, som er i tråd med anbefalinger fra f.eks. Økonomisk Råd. Det er med udgangspunkt i en økonomisk holdbar plan for udbygning af lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Inuit Ataqatigiit har i Folketinget længe været fortaler for medfinansiering fra Danmark i større investeringsprojekter, da Danmark også har en interesse i at Grønlands økonomi styrkes og bliver mere selvbærende.

03-10-2018 www.kamikposten.dk:

Koalitionsaftale 2018

Koalitionspartierne er enige om, at der skal arbejdes med de nødvendige reformer til forbedring af befolkningens levevilkår, og ikke mindst for at sikre fortsat økonomisk vækst for at skabe nye arbejdspladser og få flere arbejdsdygtige mennesker i arbejde.

02-10-2018 sermitsiaq.ag:

Demokraterne: Kursskifte om Kangerlussuaq

Men Kangerlussuaqs fremtid er endnu ikke sikret som en lufthavnsbygd, fordi der først skal foretages nye analyser om det kan betale sig at beholde Kangerlussuaqs landingsbane samtidig med atlantlufhavne i Nuuk og Ilulissat.
- Er I gået helt fra jeres forslag om at nedgradere Kangerlussuaq til en heliport?
- Der er som sagt kommet nye informationer, der gør at vi er positivt på undersøgelser om at beholde muligheden for lande fastvingede fly i Kangerlussuaq, siger Niels Thomsen.

02-10-2018 sermitsiaq.ag:

Demokraterne har sikret sig stor indflydelse

Demokraterne har på forhånd lovet, at partiet ikke vel stemme for en mistillidsdagsorden rettet mod landsstyret.
- Der er for meget magtkamp mellem partierne. Nu har vi behov for politisk handling, siger Demokraternes formand, Niels Thomsen om beslutningen om at agere støtteparti for en Siumut-ledet mindretalsregering.

02-10-2018 ia.gl:

Frem i lyset

Inuit Ataqatigiit accepterer ikke misbrug af landskassens midler. Formanden for landsstyret må forklare for offentligheden, hvem og hvad forlydenderne om misbrug af et ministerbenzinkort handler om.
Vi er fra Inuit Ataqatigiit fulde af forståelse for den store debat der er skabt i samfundet på baggrund af spørgsmålene stillet af et landstingsmedlem om muligt misbrug af ministeransvar.
Som sagen står i medierne nu er alle nuværende og tidligere landsstyremedlemmer under mistanke. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at Formanden for landsstyret forklarer offentligheden hvem og hvad det handler om.
Vores land har været igennem en række bilagssager. Samfundet og befolkningen er ikke tjent med, at der fortsat dukker sager op af den karakter.

02-10-2018 sermitsiaq.ag:

Fiskeriloven ender i kommission

Mindretalsregeringen bestående af Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai med parlamentarisk støtte fra Demokraterne indkalder alle fiskeriets parter til udformning af fiskeriloven.
Vi vil fremlægge navne til posterne i landsstyret til formandsskabet i landsstyret. Jeg holder en åbningstale i Landstinget i morgen og der vil jeg præsentere medlemmerne af det nye landsstyre, siger Kim Kielsen.

02-10-2018 naalakkersuisut.gl:

Tuberkulose i Grønland – den aktuelle situation

Tuberkulose er en smitsom infektionssygdom, som har været i stigning i Grønland fra midten af 80’erne og til 2010. I 2010 toppede tuberkulose-forekomsten med 115 nye tilfælde svarende til ca. 205 tilfælde per 100.000 indbyggere. Forekomsten er nu faldet væsentligt og har i en årrække været mellem 55 og 85 tilfælde om året. Det svarer til godt 100 nye tilfælde per 100 000 indbyggere per år. Denne forekomst er fortsat høj sammenlignet med andre steder i verden

02-10-2018 knr.gl:

Ny koalition holder pressemøde klokken 11:30

22 dages politisk usikkerhed kan dermed få en ende. Kielsen har siden 9. september forsøgt at samle et nyt flertal bag sig siden Partii Naleraq forlod koalitionen i protest over Kielsens lufthavnsaftale med den danske statsminister.

02-10-2018 sermitsiaq.ag:

Lars Løkke: Nedbryd fordomme - opbyg tillid

For få uger siden indgik jeg en aftale med formanden for Grønlands landsstyre, Naalakkersuisut, om dansk bidrag til at virkeliggøre en grønlandsk vision. Om nye lufthavne, bedre infrastruktur, og et styrket erhvervssamarbejdet mellem Danmark og Grønland. Det er et engagement, som jeg glæder mig over. Er stolt af.
Jeg vil gerne i dag kvittere for den meget brede opbakning, der er givet fra partierne her i Folketinget, sagde Lars Løkke Rasmussen.
Kamikpostens kommentar
Hvorfor dukker Lars Løkke Rasmussen pludseligt op i Grønland med 1,6 milliarder kroner i baglommen
Pengene til de to atlantlufthavne skal være med til at sikre, at Lars Løkke Rasmussen kan fortsætte som statsminister efter det Folketingsvalg, der kan komme når som helst, senest den 17. juní 2019.
Nyeste meningsmåling fra Voxmeter giver Rød Blok 51,5%. Lars Løkkes blok ligger på 48,1%. Det betyder, at de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget kan få afgørende indflydelse på, hvem der bliver den næste statsminister.
Så derfor dukker Lars Løkke Rasmussen personligt op i Grønland med en check, der er dækningsløs, indtil Folketinget har besluttet at bevilge pengene.

02-10-2018 uni.gl:

Uden udsigt? Forvaringsdømt i Grønland – i dag og fremover

I 2019 forventes Grønlands første fængsel eller lukkede anstalt, som er den officielle betegnelse, at blive taget i brug.
Den grønlandske kriminallov bygger på principper om resocialisering af lovbrydere og at undgå indespærringens skadelige virkninger. Hidtil har afsoning fundet sted i såkaldte åbne anstalter, hvor hensigten var, at domfældte skulle være beskæftiget i byen mens de afsonede. Med den nye anstalt bliver Grønland som "landet uden fængsel", officielt fortid. Desuden slutter en lang tradition med at sende grønlandske forvaringsdømte til afsoning i Danmark.

02-10-2018 www.stat.gl:

Flere elever på efterskole i Danmark

I skoleåret 2017/18 gennemførte 352 elever et efterskoleophold, svarende til 78 pct. af de påbegyndte forløb. Det er en fremgang på 2 pct.point i forhold til året før.
Efterskole Villads Villadsen har den laveste gennemførelsesprocent blandt efterskolerne. I 2017/18 gennemførte 58 pct.af eleverne på Efterskole Villads Villadsen. Gennemførelsesprocenten har siden opstarten af skolen overordnet set været faldende, og nåede det laveste niveau i 2016/17 med 55 pct.
På Maniitsumi Efterskoli gennemførte 73 pct. af eleverne efterskoleopholdet. Maniitsumi Efterskoli havde den laveste gennemførelsesprocent i 2013/14 på 48 pct. men siden da er gennemførelsesprocenten steget med 26 pct.point.
Sammenlignet med de grønlandske efterskoler har de danske efterskoler haft en højere gennemførselsprocent. Der er dog sket et fald henover årene, hvor gennemførelsen er gået fra ca. 91 pct. i skoleårene 2012/13 til ca. 84 procent i det seneste skoleår.

01-10-2018 knr.gl:

Landsstyret forventer at holde pressemøde mandag

Opdateret klokken 13.30:
Siumuts partisekretær oplyser, at pressemødet vil blive afholdt mandag eftermiddag eller tirsdag. Det vil først blive afgjort efter et møde med Atassut og Nunatta Qitornai, lyder meldingen.

01-10-2018 www.kamikposten.dk:

Drømmen om et bedre liv i Danmark

Besvarelserne peger på et meget begrænset forhåndskendskab til de reelle muligheder for at opsøge hjælp i Danmark. Enkelte svarer, at de kender en bydel eller har hørt om et herberg. De unge er i stort set samtlige tilfælde taget til Dan­mark uden at planlægge, hvordan de skal klare sig, men bare med en drøm om, at noget i deres liv skal blive anderledes. Besvarelserne viser, at mange ikke har sikret sig i forhold til bolig eller forsørgelsesgrundlag og derfor havner i et miljø, hvor det ofte kun går ned ad bakke. I nedenstå­ende eksempel oplyser en mand at have haft både arbejde og bolig i Grønland, men han tog alligevel til Danmark og overnattede fra første nat på Sundholm.

29-09-2018 jyllands-posten.dk:

Høringer om højesteretsdommer kløver USA midt over

USA ser sig selv i spejlet for tiden, og det syn, der viser sig, er ikke kønt. Nogle af supermagtens vigtigste demokratiske institutioner er reduceret til statister i en tv-transmitteret sæbeopera, hvor sagens kerne – et påstået sexovergreb for 36 år siden – er blevet underordnet et hadefuldt magtopgør om grebet om den amerikanske højesteret.

29-09-2018 sermitsiaq.ag:

Kim Kielsens store dilemma

Fiskeriloven og bøvlet med at få en sådan vedtaget indgår med stor sikkerhed i Kim Kielsens overvejelser her i weekenden, hvor han skal gøre op med sig selv og familien, om han ønsker at stå i spidsen for en mindretalsregering, som kræver langt større arbejde, og hvor man for hver enkelt lov skal arbejde benhårdt for flertallet.
Vil han føje Demokraterne med en helt, helt ny fiskerilov og samtidig risikere et åbent opgør med sit bagland? Eller vil han fastholde det gamle udspil og indlede en fiskerilovsbehandling som på forhånd virker dødfødt? To spørgsmål – ud af mange – som situationen i Grønlands politik dags dato rejser.

29-09-2018 jyllands-posten.dk:

Russisk smutvej er en succes

Med smeltende havis kommer nye handelsveje. Senest har Rusland åbnet op for Nordøstpassagen, der strækker sig mellem Europa og Østasien, som kan blive økonomisk fordelagtig for Mærsk, der netop har testet ruten med sit containerskib "Venta Maersk".

Eksperter har vurderet, at ruten kan reducere brugen af brændstof og rejsetiden for containerskibe mellem Østasien og Europa med 10 til 15 dage, da den er op til 40 procent kortere end ruten via Suez-kanalen.
Alligevel så ser AP Møller-Mærsk ikke Nordøstpassagen som et alternativ til den eksisterende rute på nuværende tidspunkt.

29-09-2018 knr.gl:

Kielsen: Forhandlingsinitiativet bliver ikke overdraget

Kim Kielsen har også den mulighed at trække sig tilbage som formand for Naalakkersuisut og overlade det til et andet parti at forsøge at danne en regering.
Det afviste Kielsen dog pure:
- Vi vurderer alle muligheder. Men jeg siger det kort: Den(forhandlingsinitiativet, red.) bliver ikke overdraget.
Kamikpostens kommentar
Når Kim Kielsen fastslår, at han under ingen omstændigheder vil afgive forhandlingsretten, så tvinger han i givet fald Grønland ud i et landstingsvalg på et meget uheldigt tidspunkt i forhold til en finanslov, der efter loven skal vedtages senest 15,. november.
Ved at afgive forhandlingsretten åbnes muligheden for inden for en kort tid at danne et nyt landsstyre.
Hvorfor vil Kim Kielsen skade det samlede Grønland ved i stedet at udskrive valg?

29-09-2018 ia.gl:

Udsigt til den mest ustabile løsning

Nu vil Demokraterne støtte en Siumut ledet mindretalsregering. Det ville være meget mere passende at Demokraterne selv tog regeringsansvar.
At undlade at tage medansvar og blot støtte en mindretalsregering er at tage mindst muligt ansvar.
At have en mindretalsregering er den mest ustabile situation for borgerne, samfundet og Landstinget. Landsstyret og borgerne vil fra sag til sag være utrygge, da man altid vil kunne finde et flertal uden om det siddende landsstyret.
Vi har at gøre med sager som har flerårige implikationer for vort lands fremtid. Det kan ikke længere lade sig gøre, da Demokraterne nu har gyldiggjort en dag til dag og højst ustabil regeringsform.

28-09-2018 sermitsiaq.ag:

Kim Kielsen usikker på mindretalsregering

Kim Kielsen har netop meddelt, at han må tænke over situationen inden han beslutter sig for, om han ønsker at stå i spidsen for en mindretalsregering støttet af Demokraterne.
Både Atassut og Nunatta Qitornai har meddelt, at de er parate til at deltage i en mindretalsregering.
Kim Kielsen fastslog samtidigt, at han under ingen omstændigheder vil overlade forhandlingsretten til IA-formand, Sara Olsvig. Det betyder i realiteten, at der nu er to oplagte muligheder. Enten beslutter han sig for at gøre forsøget med en mindretalsregering eller det tegner til valg.

28-09-2018 www.demokraatit.gl:

Niels Thomsen: Splittelsen i Siumut umuliggør en koalition

Splittelsen i Siumut og manglen på lederskab hos samme parti gør det umuligt for Demokraterne at indtræde i en koalition med dette parti. Risikoen for det totale kaos er ganske enkelt for stor. Siumut er nødt til at få styr på sig selv for at kunne være en troværdig koalitionspartner. Til gengæld mener Demokraterne, at et valg til Landstinget på nuværende tidspunkt vil være ekstremt uhensigtsmæssigt for samfundet. Vi har derfor tilbudt Siumut en aftale om at agere en form for parlamentarisk grundlag for en Siumut-ledet koalition.

Demokraterne har været til flere koalitionsforhandlinger med Siumut. Forhandlingerne var ustrukturerede og præget af mangel på retning. Siumut virker desperate for at få os med i en koalition, hvilket har afstedkommet, at man på overfladen har tilbudt os at opfylde alle vores politiske ønsker. Det lyder jo godt, men vi betragter det som komplet urealistisk, at Siumut i partiets nuværende forfatning kan være en garant for, at vores ønsker bliver til virkelighed.
Kamikpostens kommentar
Det var jo,sådan det gik for Partii Naaleraq.
Hvis man sammenligner med Danmark, så bringer Demokraterne sig nu i samme position i forhold til Siumut, som Dansk Folkeparti har placeret sig i forrhold til Venstre.
Det betyder, at Demokraterne kan presse deres politik igennem i overraskende store mængder, da alternativet for Siumut vil være udskrivning af valg.
I Siumut vil taburetklæberiet til enhver tid veje tungere end den politik, partiet plejer at føre sig frem med.

28-09-2018 www.natur.gl:

Spækhuggere truet af forurening

Mange spækhuggerbestande verden over er truet af udryddelse. Årsagen er høje niveauer af PCB, der kan medføre sterilisering, hormonforstyrrelser, nedsat immunforsvar og øget dødelighed. Spækhugge-re i Tasiilaq-området i Østgrønland hører til de meget forurenede og forskerne fraråder at spise fra disse.

Østgrønlandske spækhuggere er også forurenede
Blandt de vigtigste faktorer for PCB-niveauet i fisk og havpattedyr er, hvor tæt de lever på forureningskilder (typisk industrialiserede lande), hvor højt i fødekæden de er, hvor meget de spiser og hvor gamle de bliver. Arktis er langt fra forureningskilderne, men der er alligevel transporteret en del nordpå med havstrømme, med luften og i organismer der svømmer eller flyver nordpå.

28-09-2018 knr.gl:

Kielsen går efter 19 mandater

Siumut arbejder på at danne en ny koalition bestående af Atassut, Nunatta Qitornai og Demokraterne. Det oplyser partisekretær Mikael Petersen.
Dermed kan den nye koalition komme til at tælle 19 mandater. Det er tre mere end den forrige koalition, der havde det mindst mulige flertal på 16.
Der er torsdag aften endnu ikke underskrevet en aftale mellem de fire partier, men der bliver arbejdet på højtryk.
Kamikpostens kommentar
At Mikael Petersen stadig spiller en fremtrædende rolle i Siumut, er for mig ganske ubegribeligt. Og det er dybt skadeligt for Siumut og for Grønland
Jeg har i min første periode i Landstinget haft Mikael Petersen tæt inde på livet som medlem af finansudvalget, hvor han var formand.
I min anden periode var det Jørgen Wæver Johansen, jeg havde tæt inde på som medlem af finansudvalget. Han afløste Mikael Petersen som formand for udvalget
Af triumviratet Lars Emil Johansen, Jørgen Wæver Johansen og Mikael Petersen er der nu kun Mikael Petersen tilbage som aktiv i politik – vel at mærke uden at være valgt til noget af andre end inderkredsen i Siumut.

Dette skrev jeg om dem i et nyhedsbrev den 14. december 2014: Tre politiske mørkemænd
CITAT
Et omdømme på højde med det jeg har erfaret om Kim Kielsen, tror jeg vil være svært at opdrive om Lars-Emil Johansen, Jørgen Wæver Johansen og Mikael Petersen.

Jeg har haft den tvivlsomme fornøjelse, at arbejde tæt på dem i min tid i Landstinget. Derudover har jeg i min tid som redaktør for Nuuk Ugeavis, hjemmesiden Atagu og i de sidste år for www.kamikposten.dk af og til måttet skrive om dem, og det har sjældent været for det gode.
Uden at gå i dybden vil jeg udtrykke det på denne måde: Min tillid til dem er så laset, at jeg ikke ville betro dem så meget som en kassebon på en returflaske.

Hver på sin måde kan de bag kulisserne spænde ben for Kim Kielsens bestræbelser for at bringe Grønland ind på en vej, der fører fremad og opad.
CITAT SLUT

28-09-2018 knr.gl:

Kielsen: Vi bruger bare de regler, der er til rådighed

Kielsen anerkender ikke, at forhandlingerne bør speedes op.
- Man kan ikke sige, at det trækker ud. Vi afdækker forskellige muligheder. Og vi afdækker i ro og mag de forskellige forhold, som de respektive baglande har bedt om, siger han til KNR.
Kamikpostens kommentar
Problemet – som Kim Kielsen åbenbart ikke kan få øje på – er, at den ”ro og mag”, der er taget i anvendelse, omfatter en uges rensdyrjagt, som fritidsjæger Kim Kielsen insisterede på at gennemføre midt i en politisk krise, hvor landsstyreformand Kim Kielsen skulle finde et nyt flertal i Landstinget for sit landsstyre.
Kim Kielsen har her udvist så grov en tilsidesættelse af sine pligter som formand for landsstyret, at han bør trække sig frivilligt.
Gør han ikke det, så må et flertal i landstinget tage beslutningen for ham.