Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Søndag den 23. september 2018

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
22-09-2018 knr.gl:

Der skal være bedre psyskisk hjælp til børn

MIO har rejst rundt i hele landet de sidste tre år. I alt 34 stede er blevet besøgt, og igennem rejserne er der dannet et mønster, som MIO finder foruroligende.
- Børn, der har mistet pårørende, eller som har oplevet psykisk vold, har et stort behov for et sted, hvor de kan henvende sig. Behovet for at blive hørt og manglende psykisk hjælp er blevet en stor udfordring, siger Aviâja Egede Lynge.
Kamikpostens kommentar
Disse børn skal have mulighed for at komme på børnehjem. En rolig og struktureret hverdag over et længere åremål er den bedste (og nok den eneste) hjælp til at komme sig over et svigt, som alt for mange børn i Grønland udsættes for.
Redaktøren for Kamikposten skriver her ud af egen erfaring: Paradisets Have
Foto
Femten drenge,der i 1958 blev optaget i 1. mellem på det kongelige Opfostringshus (redaktøren af Kamikposten ses øverst til højre i billedet)

22-09-2018 www.facebook.com:

En skandale, der satte spor i mig

Siden skete der noget i Grønland, som holdt Anne Knudsen væk i 50 år. I 1964 indførte den danske stat fødestedskriteriet.
- Da lavede man denne helt systematisk diskriminerende ordning, hvor man fik dårligere betaling, hvis man var født i Grønland. Det var skandaløst.
Den tidligere mere eller mindre uudtalte racisme var nu blevet et system, med det klare budskab til den lokale befolkning: I er mindre værd. Og befolkningen reagerede.
Foto
Landing af stenbidere i Fiskenæsset sommeren 1969
Kamikpostens kommentar
Anne Knudsen har titel af antropolog, hun har derfor også en uddannelse som antropolog.
Den uddannelse beskrives på Københavns Universitets hjemmeside om bacheloruddannelser på denne måde
CITAT
Antropologi handler om menneskers sociale liv, og om kulturer og samfund overalt i verden. En antropolog er interesseret i at forstå, hvorfor folk tænker og handler, som de gør. Derfor undersøger antropologer både de sociale relationer, vi har, og de kulturer vi er en del af.
CITAT SLUT

Hvis antropologen Anne Knudsen havde sat sig bedre ind i sagerne, så ville hun vide, at fødestedskriteriet blev indført i fuld forståelse mellem Danmark og Grønland. Det skete både i det politiske system og mellem den danske og den grønlandske fagbevægelse.
Hensigten var at undgå, at den arbejdskraft, det ville være nødvendigt at tilkalde udefra til en løn, som de ville acceptere, ikke måtte influere på lønniveauet i den fiskeindustri, man var ved at opbygge.
Der blev dengang fisket op mod en halv million tons torsk i havet ud for Vestgrønland, De blev fisket af skibe fra Europa.
Hvis Grønland skulle sikre sig sin del af fiskeriet med henblik på at opbygge en fiskeindustri, så var det nødvendigt, at lønningerne på fiskefabrikkerne i land blev fastsat i forhold til det, som fiskeriet kunne bære og kunne udvikle sig til.
Og til den løn kunne man ikke få den nødvendige arbejdskraft ude fra til at bygge fabrikker, boliger, skoler og børneinstitutioner med meget mere i de fire åbentvandsbyer, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Paamiut,som skulle stå for den kommende fiskeindustri.
Det nødvendiggjorde en lønforskel mellem tilkaldte og hjemmehørende.
Det blev dengang af unge grønlændere på uddannelse i Danmark stemplet som racisme. Og det kor deltager Anne Knudsen i her 60 år senere.

At denne form for ”racisme” aldrig er blevet afskaffet, skyldes grønlandske fagforeninger for folk med videregående uddannelser – ikke SIK.
Disse folk i deres fine fagforeninger har krævet lige løn for lige arbejde, og naturligvis så tæt på dansk niveau som muligt. Lønniveauet ligger langt over, hvad det grønlandske samfund selv kan tilvejebringe.
Resultatet i dag er, at forskellen i levevilkår mellem på den ene side de uddannede, de folkevalgte, borgmestrene med videre og almindelige grønlandske familier på den anden side, er så stor, at man uden for Grønland kun finder noget tilsvarende i lande, som man i Grønland meget nødigt vil slås i hartkorn med.

Det er ikke Danmarks skyld.

22-09-2018 sermitsiaq.ag:

Grønland risikerer at miste en tredje forsvarskontrakt

Der er 500 millioner kroner på spil for det grønlandske samfund, når Forsvaret i løbet af kort tid træffer beslutning om, hvilket selskab der fremover skal stå for eftersøgnings- og redningsoperationer i Grønland. Hidtil har Air Greenland haft den såkaldte SAR-kontrakt, men den kan blive tabt til et udenlandsk helikopterselskab.

22-09-2018 sermitsiaq.ag:

Myndigheder reagerer på selvmordstal

I 2018 er antallet af selvmord fortsat uhyggeligt højt, når man sammenligner tallene med andre lande og sætter det i forhold til indbyggertallet.
Specielt i Tasiilaq inklusiv bygder ser det alarmerende ud, hvor antallet udgør en fjerdedel af alle selvmord begået i hele landet, selv om der kun bor cirka 2000 personer i området.

21-09-2018 knr.gl:

Forhandlinger fortsætter i næste uge

Fredag har Siumut med Kim Kielsen i spidsen afholdt tre møder. To med Inuit Ataqatigiit og et enkelt møde med Demokraterne.
De har lavet de indledende forhandlinger om at danne en ny koalition. Meldingen fra Kim Kielsen fredag eftermiddag er, at forhandlingerne fortsætter efter weekenden.

21-09-2018 iafolketingimi.dk:

Aaja til Arktisk Parlamentarikerkongres: Bedre og billigere adgang til internet er vitalt for borgere i Arktis og regionens udvikling

Mange steder i Arktis er digitaliseringen fulgt med resten af verden, men i dele af Grønland, Nordamerika og i Rusland, er situationen anderledes. Her er der begrænset internetadgang til en høj pris, hvilket udfordrer både borgere og virksomheder. Digitaliseringen er den største globale trend, og hvis vi ikke er en del af den digitale revolution, sakker vi bagud på rigtig mange områder. I en tid med globalt samarbejde og vidensdeling, hvor verdensøkonomien er mere forbundet end nogensinde før, er det nødvendigt at hele Arktis deltager i udviklingen.
Kamikpostens kommentar
Grønland har haft ansvaret for den digitale infrastruktur, siden jeg husker ikke hvornår.
Hvorfor skal resten af Arktis blandes ind i de problemer, der er i Grønland?
Forventeligt kommer der på et tidspunkt en privat, kommerciel løsning, som de enkelte områder i Arktis kan vælge at tilmelde sig til kostprisen. Helt svarende til den måde, man i Grønland har skaffet kontakt til de yderste områder af Grønland via satellitforbindelser, som man har købt sig adgang til at gøre brug af.
Problemet hjemme i Grønland kunne løses, hvis viljen var der.
I alle de områder, hvor der er adgang til søkablet, kunne man levere internetadgang til den store verden til priser, som de kendes i Danmark.
Det er en politisk beslutning i Landstinget, at man ikke gør det.
Den teknologiske udvikling vil forbedre volumen og transmissionshastigheder og over tid gøre det muligt at sænke priserne i de områder, hvor der ikke er adgang til søkablet.
Det er en opgave Landsting og landsstyre skal pålægge det selvstyreejede Tele-Post.
Det behøver man ikke at rejse til Finland for at holde tale om.
(Foto: Satellitparabolen i Savissivik juni 2000)

21-09-2018 sermitsiaq.ag:

Ilulissat-lufthavn kan sprænge budgettet

Det største problem er udvidelsen af Ilulissat Lufthavn, der ventes at blive mest besværlig og dyrest at bygge af de tre lufthavne. Det siger en fremtrædende kilde fra et stort internationalt entreprenørselskab, der ønsker at være anonym, til Sermitsiaq.
Kilden vurderer, at anlægsprisen på udvidelsen af Ilulissat Lufthavn når op på mindst 1,4 milliarder kroner. Det er 200 millioner mere end udvidelsen af lufthavnen i Nuuk ventes at koste. Qaqortoq-lufthavnen bliver langt den billigste, hvis den bygges. Den ventes at koste 600-800 millioner kroner. Oven i anlægs- omkostningerne kommer omkostninger til bygninger.
Det er den mængde fjeld, der skal sprænges, der kan få prisen for byggeriet i Ilulissat til at ryge i vejret.

21-09-2018 knr.gl:

Niels eller Sara? Kielsen har en uge til at finde ny koalitionspartner

Fredag morgen er parti- og landsstyreformanden tilbage i Nuuk. Han kommer til at føre forhandlingerne sammen med Siumuts næstformand, Karl Kristian Kruse, partisekretær Mikael Petersen og muligvis et medlem af partiets forretningsudvalg.
Samme opstilling som ved de seneste forhandlinger om en ny koalition, som fandt sted for fire måneder siden efter valget til Landstinget. Dengang lykkedes det ikke Kielsen at blive enige med hverken Demokraterne eller Inuit Ataqatigiit.
Ved den lejlighed var der ingen deadline på forhandlingerne. Sådan bliver det ikke denne gang. Kielsen har en deadline, der hedder 28. september, når der bliver ringet ind til efterårssamlingen.
Kamikpostens kommentar
En ny koalition, der vil arbejde resultatorienteret for at løse Grønlands velkendte og virkelige problemer, kan ikke aftales i den nuværende personkreds.
Det gælder ikke kun de tre involverede partiformænd Kim Kielsen, Sara Olsvig og Niels Thomsen.
Det gælder hele Landstinget, hvor det er meget svært at komme i tanke om mere end bare to-tre medlemmer med den fornødne indsigt i samfundets anliggender og udfordringer.
Det vil naturligvis være godt for landet, hvis Vittus Qujaukitsoq ikke længere er en del af landsstyret. Han vil fortsat have plads i Landstinget, men Aleqa Hammond ryger ud, da hun kun sidder der som suppleant for Vittus Qujaukitsoq.
Ultimativt er det vælgernes ansvar, at det står så skidt til. De har stemt disse politisk set stort set ubrugelige mennesker ind i Landstinget.
Der tales for tiden meget om, at Rigsfællesskabet skal på skoleskemaet i Danmark. Det er ikke nødvendigt. Der er i Danmark stadig en overvældende tilslutning til Rigsfællesskabet.
Der er der ikke, hverken på Færøerne eller i Grønland.
Til gengæld står det de to områder frit for at træde ud af Rigsfællesskabet.
Den svigtende tilslutning til Rigsfællesskabet, sammenholdt med, at man ikke i Grønland tager reelle skridt til at kunne klare sig selv som selvstændigt land, må tilskrives en manglende viden om såvel Rigsfællesskabet som de forventelige problemer ved at stå uden for Rigsfællesskabet.
Det eneste, der er kommet ud af de sidste mange års politiske hetz mod Danmark, er et voksende ønske i Danmark om, at Færøerne og Grønland gør alvor af ønsket om at blive selvstændige lande.
For Grønland er der gennem de senere år sket det, at flere og flere mennesker, der er født i Grønland, har valgt at bosætte sig i Danmark. Andelen er nu nået op på 25%.
Hvis disse fraflyttere i stedet havde valgt at blive i Grønland, ville man uden problemer kunne bemande både Landsting og landsstyre med duelige folk.

20-09-2018 www.qeqqata.gl:

Ros til landsstyremedlem for Erhverv og Energi Aqqalu Jeremiassen vedr. Kangerlussuaq

På erhvervs- og turismeseminaret fortalte landsstyremedlem for Erhverv og Energi, at turismebranchen i Qeqqata Kommunia omsætter for hele 136 mio.kr. og har ansat svarende til 246 helårsstillinger. Arctic Circle Business oplyste, at turismetal fra Visit Greenland og Grønlands Statistik viser, at ca. 75% af regionens turisme kommer fra Kangerlussuaq. Kangerlussuaqs turisme omsætter således for mere end 100 mio.kr. og skaber 180 arbejdspladser. "Det nu blevet endnu mere tydeligt for alle, hvor stor betydning turismen har for hele Qeqqata Kommunia og hele Grønland", siger Malik Berthelsen.

20-09-2018 sermitsiaq.ag:

Asii vil flette fingre med Tromsø

På initiativ fra Kommuneqarfik Sermersooq tyder meget på, at norske Tromsø og Nuuk i fremtiden vil flette fingre og yde hinanden bistand under rammerne af en venskabsby-aftale.
Begge byer er voksende metropoler i Arktis, der oplever befolkningstilvækst og de udfordringer, det medbringer. Endvidere har begge byer et blomstrende kulturliv og et voksende erhvervsliv, hedder det i indstillingen.
Kamikpostens kommentar
Det vigtigste er nok det usagte, at det giver regelmæssige muligheder for nogle interessante ferierejser til Nordnorge for kommunalpolitikere og embedsmænd - på kommunens regning naturligvis.
Tromsø har et indbyggertal, der er halvanden gang større end indbyggertallet for hele Grønland,
Hvor lidt Tromsø har til fælles med Nuuk, kan man fordybe sig i her: Tromsø
Telemedicin
I min tid i Landstinget var Landstingets sundhedsudvalg to gange på besøg i Tromsø for at orientere sig om mulighederne i Telemedicin.Det første besøg kan man læse om her Telemedicin har vi haft i mange år

20-09-2018 sermitsiaq.ag:

Vi kan ikke vente længere

Befolkningstallet har været faldende konstant i løbet af det seneste årti i Kommune Kujalleq. Det forventes at befolkningstallet falder med yderligere 1000 såfremt forholdene forbliver uændret. - Nu må der ske noget, siger borgmester Kiista P. Isaksen.
Arbejdet med lufthavnsprojektet i Qaqortoq og i spørgsmålet om hvad sker ske med Narsarsuaq lufthavnen har skabt usikkerhed hos erhvervslivet.
- Jeg ønsker at den landskasse finansierede anlæggelse af Qaqortoq lufthavn realiseres snarest, vi har nemlig ikke råd til at vente endnu 10 år. Det er derfor på tide at politikerne tager en beslutning omkring sydgrønlandske lufthavne, fremhæver hun.

20-09-2018 ia.gl:

Hvad er Siumut Partis visioner om Kangerlussuaq

Hvis vi skal tage udgangspunkt i landsstyrets lufthavnsplaner, kan vi se at turismen i Kangerlussuaq samt indenrigstrafikken vil blive dyrere og ringere. Med USA’s udmelding om interesse for lufthavnsplanerne viser hvor vigtig USA anser tilstedeværelsen i Kangerlussuaq samt militærbasen i Pituffik. Lufthavnen i Kangerlussuaq med det nuværende længste landingsbane her i landet og da Kangerlussuaq har en usædvanlig høj regularitet, mener vi at den er uundværlig. Derfor synes Sisimiut Inuit Ataqatigiit at det er en god nyhed hvis USA kunne være med til at renovere lufthavnen i Kangerlussuaq, hvilket vil være passende, idet de har været brugere af lufthavnen i adskillige år.

20-09-2018 sulesam.gl:

Lufthavne: Vi skal tænke større

Vi fik Kangerlussuaq lufthavn for en dollar på en tid hvor Kangerlussuaq lå fornuftigt i fht. den trafikstruktur vi havde dengang, og som vores bidrag til sikkerhedsopretholdelsen i vores sfære.
Med lufthavnen fulgte der en pose penge fra Danmark hvert år, til vedligeholdelse og personel, som skiftende landsstyrer så desværre har valgt at bruge på andre ting end det de var øremærkede til.
Det gør det svært for os, at indhente det vedligeholdelsesefterslæb vi nu ser i Kangerlussuaq.
Det gør det pt. umuligt for os at overholde de internationale forpligtelser vi har i dag.
Under alle omstændigheder bør vi tænke helt nyt, og udnytte den udstrakte hånd fra USA til i samarbejde med vore alliance-partnere at forhandle nogle gode aftaler på plads, der direkte bidrager til udbyggelse af den grønlandske infrastruktur, samtidigt med, at vi kan nyde godt af den beskyttelse, som militær tilstedeværelse af Allierede styrker alt andet lige, giver os.
Lad os tage skeen i den anden hånd, og gentænke hele pakken, inden vi begynder at bruge vore børnebørns penge.

20-09-2018 www.information.dk:

Danske Bank bekræfter de værste forestillinger fra en Olsen-banden-film

Skandalen i Danske Bank minder os om den verdensorden, som kriminalassistent Jensen i Olsen-banden har blotlagt. De allermest respektable borgere lever ifølge assistenten i deres egen virkelighed med deres egne regler og belønningssystemer. Hævet over retfærdighed i overvældende rigdom. Det forklarer han en kollega, som chokeret opdager, hvordan millioner af kriminelle dollars cirkulerer mellem borgere på samfundets højeste niveau.

19-09-2018 knr.gl:

Region Disko står uden fastansatte læger per 1. november

På landsplan er der ansat 122 læger i Grønland, heraf er 30 læger fastansatte, 85 er ansat i stillinger op til 12 måneder, mens syv læger er ansatte via vikarbureauer.

18-09-2018 sermitsiaq.ag:

Se listen over lufthavnenes regularitet

Top 11-listen
 1. Kangerlussuaq: 99,8 pct.
 2. Ilulissat: 94,5 pct.
 3. Nuuk: 89,9 pct.
 4. Aasiaat: 89 pct.
 5. Qaanaqq: 88 pct.
 6. Sisimiut: 88 pct.
 7. Paamiut: 85 pct.
 8. Qaarsut: 81 pct.
 9. Upernavik: 81 pct.
 10. Maniitsooq: 79 pct.
 11. Narsarsuaq: 78-89 pct.18-09-2018 www.demokraatit.gl:

Det er for nemt, Doris

Landsstyremedlem for Sundhed Doris Jakobsen var hurtig med at kommentere det kræftstudie, der blandt andet viser, at risikoen for at dø af kræft er dobbelt så stor her i landet som i resten af Norden. Hendes kommentarer virker som om, at de er trukket i en automat. Det er simpelthen for let bare at sige, at vi skal forebygge og at vi skal håbe på, at den kræftplan der blev igangsat i 2014 virker. Vi er nødt til at tage det her problem meget mere seriøst. De konstante budgetrokeringer og den manglende bemanding i Sundhedsvæsenet har i mine øjne betydet, at det er stort set umuligt at udvikle og effektivisere. Måske er det derfor, at Doris vælger den nemme løsning ved blot at pege på for eksempel forebyggelse som en løsning på problemet?

18-09-2018 ia.gl:

Kræftdødeligheden bør formindskes

At mange i kysten trods utallige lægebesøg ikke får den korrekte diagnose bør rettes snarest muligt, således at man sikrer hurtigere og tidligere tidspunkt diagnose for kræft. Dette bør efter vores mening betyde, at landsstyret snarest muligt bør sikre opstramning af procedure for undgå netop for sådanne tilfælde.

18-09-2018 standby.dk:

Grønlandsk luftfart uden facitliste

Striden om fremtidens lufthavne er en varm kartoffel. Selvstyret vil have lufthavnen i Nuuk udvidet til at tage store oversøiske fly med forlænget start- og landingsbane. Der er bare den hage, at beregninger synes at vise, at lufthavnen på grund af vejrliget ikke kan benyttes 25 procent af året.
Det er en alt for ustabil satsning. I modsætning til den store og veludstyrede lufthavn i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord), som på grund af beliggenhed og vindforhold kan beflyves året rundt.
Amerikanerne har bygget lufthavnen, og kan formentlig bestemme, hver gang der skal ændres noget på grund af den strategiske placering med en lufthavn i Nordatlanten, som altid skal kunne bruges

18-09-2018 www.fmn.dk:

Kongeriget Danmark inklusive Grønland byder amerikansk hensigtserklæring om forsvarsinvesteringer i Grønland velkommen

Kongeriget Danmark, inklusive Grønland, og USA har en lang fælles historie baseret på venskab og samarbejde. Gennem årene har Kongeriget Danmark, herunKongeriget Danmark, inklusive Grønland, og USA har en lang fælles historie baseret på venskab og samarbejde. Gennem årene har Kongeriget Danmark, herunder Grønland, bidraget til at beskytte gensidige sikkerhedsinteresser og delt de risici og det ansvar, der er fulgt med. Kongerigets bidrag har været baseret på en gensidig forståelse af, at USA's militære tilstedeværelse i Grønland i størst muligt omfang skal komme Grønland og det grønlandske samfund til gavn.
Den 17. september offentliggjorde det amerikanske Forsvarsministerium en "Hensigtserklæring om forsvarsinvesteringer i Grønland". Erklæringen illustrerer et meget interessant potentiale for fremtidigt samarbejde, og Kongeriget Danmark, inklusiv Grønland, hilser den velkommen.er Grønland, bidraget til at beskytte gensidige sikkerhedsinteresser og delt de risici og det ansvar, der er fulgt med. Kongerigets bidrag har været baseret på en gensidig forståelse af, at USA's militære tilstedeværelse i Grønland i størst muligt omfang skal komme Grønland og det grønlandske samfund til gavn.

17-09-2018 www.ft.dk:

Samråd om aftale med den grønlandske regeringsleder Kim Kielsen om finansiering af forlængelse af landingsbaner

Statsministeren har i den forgangne uge indgået en aftale med den grønlandske regeringsleder Kim Kielsen om finansiering af forlængelse af landingsbaner i 2 navngivne lufthavne i Grønland. På den baggrund bedes ministeren
oplyse:
 • Hvad er baggrunden for denne aftale, når det grønlandske selvstyre endnu ikke har besluttet sig for, hvilken model for forbedring af infrastrukturen de ønsker?
 • Statsministeren udtalte i 2017, at udvidelsen af landingsbanerne forekom urealistiske for det grønlandske samfund og den grønlandske økonomi, hvorfor har regeringen ændret holdning til det?
 • Hvad forventer ministeren, at den danske stat kan opnå gennem en delfinansiering af udbygningen af de 2 lufthavne?
 • Hvilken indflydelse mener ministeren, at regeringen kan få ved at indgå i finansieringen?
 • Hvad er årsagen til, at ministeren ikke har drøftet eller forelagt den ikke uvæsentlige økonomiske disposition med relevante udvalg - eller direkte med Folketinget - før han indgik aftalen med den grønlandske regeringsleder?16-09-2018 sermitsiaq.ag:

Jeg skammede mig over, at verden var indrettet sådan at en gammel kone syntes, at hun skulle give blomster til et syvårigt barn

Når hun alligevel beskriver tiden som relativt harmonisk, så skyldtes det at denne hverdagsracisme var en fuldstændig indgroet del af tankesættet, som få satte spørgsmålstegn ved.
- Den gamle dame med blomsterne viser jo, at det ikke var sådan at danskerne var racister og grønlænderne var antiracister. Alle mennesker var ligesom enige om, at den forskel, der var mellem grønlændere og danskere var et hierarki, at der var en etage der var finere end den anden.
Kamikpostens kommentar
Blomsterne fra den gamle kone er nok snarere udsprunget af en taknemmelighed for de ting fra Danmark, som danskernes tilstedeværelse havde ført med sig: varer ude fra i butikken, et skolevæsen og et sundhedsvæsen med meget mere.
Men det har en pige på syv år nok ikke kunnet gennemskue.

16-09-2018 www.kamikposten.dk:

Digitalt maritimt arkiv

Jeg har derfor i årevis – dog desværre uden held - forsøgt at gøre "Det blå Danmark" opmærksom på, at der faktisk ikke findes et egentligt Digitalt Maritimt Arkiv, der bevarer og formidler digitaliserede arkivalier fra den danske handelsflåde uanset hvor de sejlede - et maritimt arkiv hvori der også kan opbevares/formidles sømandens beretninger/erindringsbøger/fotos og evt. gamle smalfilm/videofilm fra en svunden tid i den danske handelsflåde inden det bliver for sent, og materialet går tabt ved sømandens dødsfald

15-09-2018 www.raeson.dk:

Kina har store ambitioner om strategiske investeringer i Grønland. Ser vi en vasalstat i vente

Mattis’ analyse understreger den politiske logik i de kinesiske investeringer og slår fast, at det er dyrt at fattes penge i relationen med Kina, da der nemt løber politiske renter på. Usikkerheden omkring rentabiliteten i lufthavnsprojektet gør det sandsynligt, at Grønland på et tidspunkt er nødsaget til at genforhandle vilkårene. Hvis udbuddet vindes af Kina, får kineserne dermed direkte og afgørende indflydelse på den grønlandske regerings evne til at finansiere sikkerhed og service til borgerne. En situation, der stærkt udfordrer Grønlands evne til at handle på egen hånd.

15-09-2018 www.kamikposten.dk:

Et politisk svigt i særklasse

Midt i al den snak om ekstraordinær støtte fra staten til lufthavnsprojektet i Grønland har der ikke været nogen opmærksomhed på Grønlands muligheder for at forrente og afdrage de beløb, der stilles til rådighed.
Hvis man som regneeksempel kigger på et annuitetslån på 4 milliarder kroner, der afdrages årligt over 40 år til en rente på 2%, så skal der fra den årlige finanslov betales 142 millioner kroner i hvert af de kommende 40 år.

14-09-2018 sermitsiaq.ag:

Pele Broberg: Vi blev holdt for nar

Senest har Kielsen jo selv indrømmet, at det er embedsfolk, der har forfattet aftalen mellem Kielsen og Løkke. Kielsen har ikke sikret sig sit baglands opbakning til, hvilke politiske ønsker embedsfolkene skal arbejde ud fra. Han har blot ladet embedsfolkene bestemme, hvad der skal stå på det papir, han skrev under på i mandags. Det fortæller noget om enevældlignende forhold fra Kielsens side, ligesom det fortæller noget om hvor meget magt, han uddelegerer til sine embedsfolk, forklarer Pele Broberg (PN).

14-09-2018 knr.gl:

Palle Jerimiassen ryster på hoved af IAs forslag

Lufthavnspakken skal bygges i etaper, og man skal starte med at bygge en længere landingsbane i Nuuk. Det mener Inuit Ataqatigiit, der her til formiddag præsenterede et nyt udspil de nye lufthavne.
Men borgmester i Avannaata Kommunia har ikke meget tilovers for forslaget om, at man skal vente med bygge den nye lufthavn i Ilulissat.

14-09-2018 www.kamikposten.dk:

Infrastrukturen skal ændres – Et mere fornuftigt udspil

Inuit Ataqatigiit:
Kommuneqarfik Sermersooq er klar, og vores land er klar. Vi anerkender, at Nuuk i høj grad er lokomotiv for resten af landet.
Vi skal skabe indtægter fra anlæggelsen af en 2200m bane i Nuuk, også så vi kan bruge overskuddet herfra til at forbedre trafikforholdene i resten af landet. Grønland har brug for et Nuuk i vækst.

13-09-2018 www.royalgreenland.gl:

Fiskere i Kullorsuaq fordobler indhandling af hellefisk

Jeg er godt tilfreds med udviklingen i Arctic Fish Greenland A/S fabrik i Kullorsuaq. Siden vi startede aktieselskabet i samarbejde med fiskere i Nuussuaq og Kullorsuaq samt Royal Greenland A/S i 2017 har vi arbejdet på, at forbedre fiskernes fiskeredskaber samt udvikle fiskefabrikkens faciliteter, så fiskerne kan få mulighed for at indhandle flere fisk. Selv om vi endnu har mål der skal arbejdes på, for at forbedre fiskeriet og for at forbedre fabrikkens faciliteter, så er vi godt på vej, siger formand for fanger-og fiskerforeningen APPK i Kullorsuaq og medejer hos Arctic Fish Greenland A/S, Themothæus Petersen fra Kullorsuaq.

13-09-2018 sermitsiaq.ag:

Kielsen forlader kaos og tager på jagt

Siumuts partiformand og formand for landsstyret Kim Kielsen er taget på rensdyrjagt i Paamiut på et tidspunkt, hvor flere udråber den politiske situation som kaotisk.
Det er samtidig uvist, hvornår Kim Kielsen har tænkt sig at indfinde sig i Nuuk igen.
Mikael Petersen, partisekretær i Siumut, forklarer til KNR, at Kim Kielsen ”tænker bedst, når han er alene”.

13-09-2018 sermitsiaq.ag:

IA's lufthavnspakke: Start med Nuuk - kortere bane i Ilulissat

Byg lufthavnene den ene efter den næste for at undgå overophedning
Start med en 2200 meter bane i Nuuk. Indtægterne skal bruges til at bygge de næste lufthavne
Ilulissat skal have en kortere bane end 2200 meter, men på den nye placering og med mulighed for forlængelse på et senere tidspunkt.
Kamikpostens kommentar
I virkeligheden ønsker man i landsstyrekoalitionen ikke det totale lufthavnsprojekt gennemført. Man ønsker kun, at lufthavnen i Nuuk udbygges til atlantlufthavn og bliver eneste ind- og udfaldsvej for Grønland.
Læs om det her
Hvad er der i vente, hvis ingen stopper vanviddet?

13-09-2018 knr.gl:

Pas på Grønland i forhandlingerne med Danmark

Ind til nu har det politiske forløb bag aftalen ikke været i orden fra Kim Kielsens side, mener Aaja Chemnitz Larsen.
- I forhold til at gøre et godt politisk håndværk er det selvfølgelig vigtigt, at særligt Landstinget, men også landsstyret, er blevet orienteret om det her. Især om et spørgsmål, der er så vigtig som lufthavnspakken, som er noget, vi har drøftet politisk gennem mange, mange år. Jeg synes, kritikken (af Kim Kielsen, red.) er på sin plads.

13-09-2018 sermitsiaq.ag:

Stemte imod aftale: For mange uafklarede elementer

Min beslutning har ikke noget at gøre med, hvor jeg kommer fra, men det har at gøre med, at jeg mener, at der er for mange uafklarede elementer i aftalen, ligesom jeg mener, at der prioriteres forkert, når man vil bruge så mange penge på projektet, penge der i stedet kunne bruges til at forbedre borgernes levestandard i hele Grønland, forklarer Erik Jensen (S)

13-09-2018 ia.gl:

Man kan ikke forhale politisk stabilitet

Landstinget har ikke holdt et ordinært møde i snart et helt år. Der er en masse arbejde der venter på, at blive taget hånd om, men en uklar politisk linje bundet fra dårlig ledelse og koordinering har sendt os, Landstinget og ikke mindst hele samfundet til en uvis fremtid. I disse dage er alt nærmest gået i stå.
Landstinget skal holde efterårssamling allerede om 15 dage og den øverst ansvarlige, Formanden for landsstyret har først inviteret til politiske forhandlinger 1 uge før samlingen starter. Imens står alt politisk arbejde stille, for man ved ikke om man skal tage landsstyret seriøst i det daglige politiske arbejde, når man nu ved, at der enten kommer en helt ny koalition eller et valg lige om lidt.

12-09-2018 www.kamikposten.dk:

Politisk sabotage på højeste niveau

I virkeligheden ønsker man i landsstyrekoalitionen ikke det totale lufthavnsprojekt gennemført. Man ønsker kun, at lufthavnen i Nuuk udbygges til atlantlufthavn og bliver eneste ind- og udfaldsvej for Grønland.
Når lufthavnen i Nuuk står færdig, så berostilles resten af projektet med henvisning til, at det bliver for dyrt for Grønland at gøre det færdigt.

12-09-2018 knr.gl:

Erik Jensen afviste at støtte Løkke-aftale i landsstyret

Erik Jensen befinder sig som flere andre medlemmer af Siumut og landsstyret i en klemme mellem landsstyrets ønske om at opføre nye lufthavne og deres bagland i Qeqqata Kommunia.
I Qeqqata Kommunia ser man ikke opførslen af nye lufthavne som en positiv ting, da det med stor sandsynlighed vil betyde, at lufthavnen i Kangerlussuaq vil blive nedskaleret med mange tabte jobs til følge.
Foruden Erik Jensen fik landsstyremedlem for finanser, Pele Broberg, ført til referat, at han ikke støtter aftalen med den danske statsminister.

12-09-2018 www.natur.gl:

Seminar for fiskeriets aktører

Forvaltere, biologer og repræsentanter fra rederier og organisationer var til seminar på Naturinstituttet tirsdag den 11. september. Her blev talt om biologisk rådgivning, kvoter og forvaltningsplaner, samt hvad der skal til for at få et fiskeri certificeret som bæredygtigt (MSC Marine Stewardship Council).
Sustainable Fishery Greenland (SFG) arrangerede mødet. Formanden for SFG Lisbeth Schönemann-Paul er tilfreds med mødet og glæder sig over den store interesse med næsten 40 deltagere. Seminaret er arrangeret for at gøre deltagerne klogere på principperne for rådgivning af fisk- og skaldyrsbestandene i det grønlandske fiskeri og hvordan det danner grundlag for forvaltningen.

12-09-2018 naalakkersuisut.gl:

Replik vedrørende Kangerlussuaqs rolle som alternativlufthavn

Man skal huske på, at beregninger viser, at hvis vi får etableret to nye atlantlufthavne, vil indenrigsflyvningen blive reduceret med 43 procent.
Det skyldes hovedsageligt, at de rejsende slipper for at anvende Kangerlussuaq lufthavn som mellemstation, inden de fortsætter ud til deres slutdestination. Derved begrænses problemstillingen en del, som Air Greenland opstiller.
Til slut vil jeg slå fast, at der endnu ikke er truffet beslutning om Kangerlussuaq lufthavns fremtidige rolle i en eventuel ny lufthavnsstruktur – det er en politisk
beslutning, der skal tages stilling til senere, når der er taget stilling til om der skal anlægges nye lufthavne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat.
Kamikpostens kommentar
For seriøse investorer er det vigtigt at vide, om man fortsat skal holde Kangerlussuaq åben som lufthavn, eller om den kan nedgraderes til heliport.
Hvis de to planlagte lufthavne skal drives i konkurrence med Kangerlussuaq, så er udsigten til en rentabel investering markant ringere, end hvis Kangerlussuaq neddrosles til en heliport.
For alle andre steder i Grønland end Nuuk og Ilulissat, er det afgørende vigtigt at vide, om man fortsat kan rejse ind og ud af Grønland via den meget vejrstabile lufthavn i Kangerlussuaq, eller om det skal foregå via en ny lufthavn i Nuuk (og i sommerhalvåret via en ny lufthavn i Ilulissat).
Læs også
Lakmusprøven: Kangerlussuaq som heliport eller lufthavn

12-09-2018 ia.gl:

Inuusuttut Ataqatigiit opfordrer til ikke at være en del af koalitionsforhandlingerne

Vi er midt under en meget voldsom politisk turbulens. Partii Naleraqs exit er for os forståeligt og nok delvist selvforskyldt.
Nu når de eksisterende koalitionspartier skal ud og genforhandle aftaler med de andre partier sender Inuusuttut Ataqatigiit en opfordring om, at vores parti ikke bare skal ’hoppe i’ til forhandlingsrunderne.
Opfordringen begrunder vi med, at det nuværende landsstyre har haft grundlæggende og uløste problemer med dårlig ledelse og samarbejdsproblemer koalitionspartierne imellem.
Inuusuttut Ataqatigiit mener derimod at det nu er på tide, at etablere en stabil og handlekraftigt politisk ledelse. Landets unge ønsker en politisk leder der udviser lederevner, som formår at samarbejde bredt over partierne, som evner og lyst til at gå på kompromis, især i en tid med så store sager der skal træffes beslutninger om.
Med de seneste udmeldinger in mente, mener Inuusuttut Ataqatigiit ikke at den nuværende formand for landsstyret besidder de ovenstående kvalifikationer.

11-09-2018 ia.gl:

En meget uklar og ufærdig aftale

Vi vil dog også slå fast, at det vi kan se nærmere har karakter af en hensigtserklæring end en egentligt aftale. De nærmere forhold og vilkår er der ikke indgået håndgribelige aftaler om. Det står klart igennem hele dokumentet og gør, at det er en meget uklar og ufærdig aftale. I det hele taget gør dette, at hele seancen i går virker som en farce.

11-09-2018 www.kamikposten.dk:

Hvorfor dukker Lars Løkke Rasmussen pludseligt op i Grønland med 1,6 milliarder kroner i baglommen

Jeg husker, da Venstre overraskende indgik en aftale med Aleqa Hammond, efter et hun var blevet valgt ind i Folketinget på Siumut-stemmer, og derefter smidt ud af Siumut for fuskeri med sit betalingskort udstedt af Folketinget.
Aftalen gik ud på, at Aleqa Hammond blev formand for Grønlandsudvalget mod, at hun til gengæld ikke ville vælte regeringen i tilfælde af et mistillidsvotum fra oppositionen i Folketinget.
Den aftale forbavsede mig, og fortalte mig mere om Lars Løkke Rasmussen end om Aleqa Hammond.

11-09-2018 jyllands-posten.dk:

Lufthavnsstrid og partiexit kan kaste Grønland ud i nyvalg

Men også andre aspekter af lufthavnsprojektet har vakt partiets modstand. Rasmus Leander Nielsen forklarer, at en af Partii Naleraqs mærkesager er forsvar for interesser i "udkantsgrønland" og modstand mod centralisering til storbyen Nuuk.
- Naleraq har blandt andet været imod en stor udvidelse af landingsbanerne i lufthavnen i Nuuk. Partiet frygter, at udvidelsen vil få konsekvenser for bygden Søndre Strømfjord, hvor lufthavnen i dag fungerer som indgangsport til Grønland, siger han.

10-09-2018 naalakkersuisut.gl:

Udtalelse efter møde mellem statsministeren og Formanden for landsstyret

Der budgetteres med et egenkapitalindskud i det grønlandske lufthavnsprojekt på niveauet 2,8 mia. kr., hvoraf staten som medejer indskyder 700 mio. kr. til anlæggelse af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Herudover søges der en låneramme i Den Nordiske Investeringsbank på 450 mio. kr., som staten stiller garanti for. Og endelig yder staten lån på op til 450 mio. kr., begge ligeledes til anlæggelse af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

10-09-2018 naalakkersuisut.gl:

Ressort ændringer i landsstyret

Landsstyremedlem for Finanser Pele Broberg og landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Justitsområdet Anthon Frederiksen udtræder af landsstyret.
Som følge af Anthon Frederiksens udtræden af landsstyret overgår det politiske ansvar for Sociale Anliggender og Justitsområdet til landsstyremedlem for Sundhed og Forskning Doris Jakobsen Jensen, Siumut.
Som følge af landsstyremedlem Pele Brobergs udtræden overgår det politiske ansvar for Finanser til landsstyremedlem for Råstoffer, Arbejdsmarked, Indenrigsanliggender og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq, Nunatta Qitornai.

10-09-2018 knr.gl:

Dansk Folkeparti: Løkkes tilbud skal holde Kina ude

Dansk Folkeparti støtter ikke planen om lufthavnsbyggerierne i Grønland, men bakker alligevel den danske regering op i at investere danske skattekroner i projektet. Det sker for at holde kinesiske investorer ude af Grønlands infrastruktur.
- Sagen er, at det er den mulighed, der er, for at holde et kommunistisk diktatur i Kina ude af Grønland. Den pris betaler vi gerne, siger Søren Espersen.
Han mener, at politikerne i Landstinget må acceptere, at rigsfællesskabets udenrigs- og sikkerhedspolitik styres i Folketinget og hos regeringen.
Kamikpostens kommentar
Det er noget sludder.
I henhold i § 19 i Lov om Grønlands Selvstyre kan regeringen indbringe sagen for et nævn til tvistløsning, og indbringelsen kan få straksvirkning, indtil nævnets afgørelse foreligger
CITAT
Kapitel 6
Tvistløsning
§ 19. Opstår der mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne tvivlsspørgsmål om selvstyrets kompetence i forhold til rigsmyndighederne, kan regeringen eller Naalakkersuisut beslutte at forelægge spørgsmålet for et nævn, der består af 2 medlemmer, der udpeges af den danske regering, 2 medlemmer, der udpeges af Naalakkersuisut, samt 3 af Højesterets præsident udpegede højesteretsdommere, af hvilke den ene udpeges som formand.
Stk. 2. Er de 4 medlemmer, der er udpeget af regeringen og Naalakkersuisut, enige, er sagen endelig afgjort. I modsat fald afgøres sagen af de 3 højesteretsdommere.
Stk. 3. Nævnet kan beslutte at suspendere den vedtagelse eller beslutning, som er forelagt nævnet, indtil nævnets afgørelse foreligger.
CITAT SLUT
Hvis nævnet når frem til, at der er begrundet bekymring for at give kineserne den påtænkte adgang til Grønland, så bliver det forbudt.
Læs mere her
Lov om Grønlands Selvstyre

10-09-2018 sermitsiaq.ag:

Samarbejdspartiet ønsker en IA, A, D og SAM koalition

Tillie Martinussen mener, at de øvrige partier trænger til en plads på bænken.
I disse timer arbejde Kim Kielsen (S) på at skabe et nyt flertal bag et Siumut-ledet landsstyre. Både IA og Demokraterne er mulige koalitionspartnere.
Men de to partier bør kigge en helt anden vej, mener Samarbejdspartiet.
Den sprængte koalition burde have dannet sig et bedre overblik fra starten, spillet med åbne kort, og have vidst hvad de gik ind til.
- Det bør være slut med denne børnehave, og ind må de voksne træde og sørge for – med rolig hånd – at lede landet, siger Tillie Martinussen