Til venner og familie i Grønland

25-08-2020

TØMRER
Jens Karsten Haarup
*13.-7.1953 +16.-4.2020
Er draget op over den grønlandske
indlandsis, til de evige jagtmarker.
På familiens vegne
Dorthe Haarup
Bisættelsen har fundet sted