Email fra en læser

19-10-2020

Jeg syntes Aaja er en modig kvinde, en kvinde der ser ud over sin egen næse og prøver at kigge ind i fremtiden. Fremtiden for de unge mennesker ude i bygderne, som ikke har og får samme muligheder som dem i de store byer.
Uddannelse skal der til for, at de kan komme videre i det Grønlandske samfund, men ikke kun dem, også de syge, de gamle skal have et godt otium, og det gives der, hvor der er læger og personale hver dag, som kan tage sig af dem.
Jeg ved godt der er mange der siger, man kan ikke lukker bygder bare fordi det koster penge og ikke er rentabelt, jeg er godt klar over dette. Men for menneskers skyld, og set på langt sigt er det bedst for alle, at der bygges gode boliger, er muligheder for uddannelse på lidt højere plan ind i bygderne, for på langt sigt ville det være godt for Grønland med flere veluddannede som forhåbentligt vil blive hjemme, da de kan få boliger, ordentlig læge hjælp, så de ikke skal sendes på Rigshospitalet.
Jeg synes det er dejligt at læse, at der dog er en politiker, der tænker mere på befolkningen end på at rage til sig