Email fra en læser

07-11-2020


Det er som om, der er krummer i den unge generation af grønlandske politikere. De fremkommer med mange ting, der skulle havde været taget hånd om for mange år siden. Nu Katti Frederiksen om sproget i skolen.
De sidste mange år har jeg ment, at de gamle politikere har haft en skjult dagsorden: Vi indfører Grønlandsk som hovedsprog, alle grønlænder klapper i hænderne, de har jo lært, at de forbandede danskere er kun ude på at sabotere alt, så hovedsproget bliver så Grønlandsk.
Formodentligt betyder dette, at mange ude i bygderne, og nok også i de større byer ikke får den uddannelse de bør have, men også hvis de vil til Danmark og få en videregående uddannelse, og det er jo godt for den gamle garde, for de har jo midlerne til at sende deres børn til Danmark og læse, måske til Norge for at blive gode til at stå på ski. Når de unge mennesker er færdigt uddannet, og måske vil tilbage til grønland, er der jo arbejde, når en stilling bliver ledig og man kan søge, så søger min gode ven og kommer til samtale, han bliver spurgt om han er god til dansk i skrift og tale samt til Engelsk, han svare nej jeg har jo lært grønlandsk, og så er det jo klaret han får ikke arbejde, ja man behøver vel ikke at sige, hvem der får stillingen, det er jo det man åbenbart for mange år gjorde klar til deres børn.
Men jeg håber, at de unge mennesker, der i dag kommer frem i politik, at det går ikke mere, de vil have en ordentlig uddannelse til alle, der evner, de vil have, at folk der bor i bygderne, hvor børn vokser op til dårlige forhold skal have muligheder for at få et liv med ordentlige lejligheder og mulighed for uddannelse.
Jeg håber virkelig for grønland, at der er flere af de unge, der er politikere, kommer frem og siger: nu vender vi skuden, ser frem efter, også efter et rigsfællesskab som på langt sigt er godt for Grønland og Danmark.