Omfordeling af midler i idrætten

14-11-2020


Fredag d. 13. november afholdte Grønlands Idrætsforbund sit årlige repræsentantskabsmøde på Hotel Hans Egede suppleret med et virtuelt fremmøde fra repræsentanter fra kysten.
Et emne, der fik et særligt fokus, var omstruktureringen af drifttilskuddet, der går til de ni specialforbund under Grønlands Idrætsforbund (GIF). GIF præsenterede tre forskellige forslag til en ny fordelingsnøgle. Repræsentantskabet har ytret ønske om en ny fordelingsnøgle, der tilgodeser aktivitetsbaserede indsatser og samtidig tager hensyn til grundlæggende drifts- og udviklingsmuligheder. Pt. fordeles drifttilskuddet efter en fordelingsnøgle, der er baseret på antallet af medlemmer.
De nye forslag til fordelingsnøgle er baseret på tre støtteområder; drifttilskud, strategisk støtte og en udviklingspulje.
- Det glæder mig, at der var en livlig diskussion omkring fordelingsnøglen. Vi ønsker at finde en fair løsning, der sikrer en bæredygtig drift, støtter aktivitetsudviklingen i forbundene og udviklingen af den samlede idræt i Grønland. Vi har nu fået tilbagemeldinger på vores forslag og næste skridt er så, at vi i bestyrelsen tager forbundenes input med i det videre arbejde for at finde den fordelingsnøgle, der giver os det bedste grundlag for at udvikle idrætten i landet. Det virker til, at der er en fælles forståelse for at finde en ny og fremtidssikret model, siger bestyrelsesformand i GIF, Nuka Kleemann.
Udover fordelingsnøglen blev to indkomne forslag vedtaget enstemmigt; en underskudsgarantiordning ifm. afholdelse af internationale stævner i Grønland og en ændring i vedtægterne vedr. tidspunkt for indsendelse af kommende års budget.
KONTAKT
For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand i GIF, Nuka Kleemann på 55 64 64.