E-mail fra en læser

29-03-2021

Da jeg til morgen så den Grønlandske TV avis, tænkte jeg, nu igen. Jeg forstod det sådan at alle der fremover fik arbejde i Grønland, skulle tale Grønlandsk. 55000 mennesker skal de fremover forvente og ikke mindst Landsstyret, at når en læge, en tandlæge og en politibetjent og andre der bliver ansat inden for kommuner, de skal tale Grønlandsk, jeg er bange for at man får et problem, en stor gruppe af disse personer er i Grønland for at opleve Grønland og dette lands fantastiske natur, men skal de lære sproget, tror jeg det er til skade for Grønland. Men det er måske ikke så galt, tager man alt hjem, politi, fængselsvæsnet, hospitalsvæsnet o,s,v så er problemet jo løst, for så er det jo Grønlænder der bliver ansat, de taler sproget. Det er dejligt, at der op til valget er så mange politikere der er så fremsynede, og har en vision om fremtidens Grønland