Kamikposten - Hvad skal der til, før vi ryger ud af Rigsfællesskabet?

Hvad skal der til, før vi ryger ud af Rigsfællesskabet?

16-05-2023

 
Det fremgår af grundloven 🙂:
§ 19. Stk. 1. Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig, eller som iøvrigt er af større betydning. Ejheller kan kongen uden folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indgået med folketingets samtykke.
BORGERFORSLAG:
www.borgerforslag.dk/