Kamikposten - Jeg er blevet slettet på Sermitsiaq igen

Jeg er blevet slettet på Sermitsiaq igen

17-05-2023

Lennie Boesen har gennem de senere år bidraget med vigtige og relevante kommentarer i den grønlandske presse. Det kan han ikke længere
Lennie Boesen er igen blevet blokeret på sermitsaq.ag.

Kamikposten har fået en kopi af et længere brev til den ansvarshavende redaktør, Christian Schultz-Lorentzen.
Det brev gengives her til læsernes orientering:

Jeg er blevet slettet på Sermitsiaq igen, så jeg har skrevet følgende til den ansvarshavende redaktør: Til Christian Schultz-Lorentzen.

Jeg skrev til dig den 13. maj og opfordrede til, at du sørger for, at jeg igen kan kommentere på Sermitsiaqs artikler.

Du har ikke svaret, og Merete Lindstrøm sletter stadig mine indlæg.

Som jeg nævnte i min mail er Sermitsiaq en monopolavis, der er støttet økonomisk af både Selvstyret og de danske skatteydere.. I modtager mere end 3 mio kr. bevilget af Folketinget i mediestøtte til danske aviser, hvilket i Danmark forpligter til at være åben for den demokratiske debat.

Min forbrydelse består i, dels at jeg har skrevet, at jeg savner den kritiske opfølgning på jeres artikler, og dels at jeg har antydet, at Abel Christiansen kunne være en trold på Sermitsiaq, siden hans grove verbale overfald på mig fik lov til at blive stående, på trods af at jeg flere gange har klaget over dem til redaktionen. Jeg forstår simpelt hen ikke den beskyttelse, han har nydt, mens jeres læsere i dagevis har kunnet konstatere, at jeg er nazist, fascist, et levn fra kolonitiden, en bonderøv i krig fra Mols osv.

Jeg var imponeret over, at, med Abel Christiansens ord, "stofmisbrugeren Merete Lindstrøm" så hurtigt fjernede det indlæg, hvor hun fik sin titel, mens opslagene om mig kunne blive liggende. - Derfor min antydning om, at Abel Christiansen fik en anden og mildere konsekvens, når indlæggene var rettet mod mig.

Jeg var fristet til at politianmelde jer for bagvaskelse ved at lade indlæggene blive stående, efter at jeg havde klaget over dem. Det gjorde jeg ikke.

Jeg vil opfordre dig til at svare mig på, hvordan du tolker situationen. Jeg oplever det som demokratisk underskud, at der ikke er lige adgang til debatten på jeres monopolavis.

Venlig hilsen
Lennie Boesen