Leder i Grønland

Der findes et strukturproblem i sammenhæng med ledelse på det grønlandske arbejdsmarked. Majoriteten i Grønland, grønlænderne, er underrepræsenteret på ledelsesniveauet i virksomhederne.

Onsdag d. 18. august 1999
Wolfgang Kahlig
Emnekreds: Anmeldelser af bøger, film mv, Bøger, Erhverv.

B>Abstract: I centraladministrationen og i virksomhederne i Grønland er det øverste ledelsesniveau ofte forbehold tilkaldt eller hjemmehørende arbejdskraft med en dansk kulturel, uddannelsesmæssig og sproglig baggrund.

Der findes et strukturproblem i sammenhæng med ledelse på det grønlandske arbejdsmarked. Majoriteten i Grønland, grønlænderne, er underrepræsenteret på ledelsesniveauet i virksomhederne. Dette forhold anses som politisk og samfundsmæssigt uacceptabelt og giver både hos lederne og medarbejdere og i samfundets offentlighed anledning til formodninger og spekulationer om hvorfor situationen, 20 år efter hjemmestyrets indførelse stadigvæk er sådan.

Med udgangspunkt i det indsamlede datamateriale (34 interviews med leder i Grønland) prøver denne undersøgelse: At give en konkret beskrivelse af den aktuelle og kulturelle baggrund for ledelsesadfærd i Grønland At vise et billede af hvilke problemer der kan opstå og hvordan disse problemer udtrykker sig gennem holdninger i form af stereotyper eller fordomme i det postkoloniale Grønland At give indblik i de adspurgtes egne vurderinger vedrørende ledelsessituationen i Grønland, herunder de regionale forskelle og deres betydning for ledelse i Grønland At få indsamlet holdninger, erfaringer og praktiske eksempler af ledere i Grønland som kan bruges som cases eller undervisningsmateriale At præsentere og diskutere mulige foranstaltninger til udvikling af en moderne grønlandsk ledelsestradition. Undersøgelsen har 5 dele:

Del I forklarer undersøgelsens problemstilling, teoretisk perspektiv og den metodiske ansats, dvs. en beskrivelse hvordan undersøgelsen er blevet lavet og hvilke overvejelser jeg har gjort med hensyn til præsentation og tolkning af de brugte interviews

Del II er en præsentation eller en samling af redaktionel bearbejdede interviews, opdelt efter spørgeemner

Del III fortolker, analyserer og kommenterer enkelte emner af undersøgelsen. Derudover præsenteres tre modeller ( karrieretyper i Grønland, videnstransfermodellen og modellen vedr. bikulturelle synergi ) til videre diskussion og anvendelse i praksis.

Del IV præsenterer en række konkrete forslag til udvikling af lederkurser i Grønland og for ledere i Grønland

Del V indeholder perspektivering og tanker omkring den grønlandske leder år 2008 Hvis man i øvrigt er interesseret i emnet og f. eks. ønsker at træffe aftaler om et foredrag eller seminar kan jeg kontaktes på min e- mail eller normal adresse eller telefon.
ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet
Postboks 279
DK-3900 Nuuk
Telefon (+299) 32 45 66
Telefax (+299) 32 47 11

Wolfgang Kahlig, ass. professor
Department of Management and Economics
e-mail wk.unigreen@greennet.gl