Emne: Arktisk Råd

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Arktis på dagsordenen

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 5. september 2013

Jeg har været i tæt dialog med Helle Thorning-Schmidt omkring mødet med præsident Obama – også på dette års rigsmøde – afholdt i sidste uge i Danmark - men den danske regering har altså knap en uge efter rigsmødets afholdelse valgt at se stort på at Danmark og Grønland har en aftale om at så længe Grønland og Arktis er på dagsordenen i internationale møder, så skal Grønland også deltage i møderne.

Grønlands deltagelse i Arktisk Råd

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 30. august 2013

Nu er det usikkert hvordan fremtidige formandskaber vil forholde sig til problematikken og hvis der opstår lignende problemer under et nyt formandskab, skal vi så boykotte igen og igen?

Grønland genoptager sin deltagelse i Arktisk Råd

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 30. august 2013

Enighed med Canada sikrer, at Grønland genoptager sin deltagelse i Arktisk Råd samarbejdet. Aftalen styrker Grønlands muligheder for at deltage aktivt i samarbejdet.

§37 Arktisk Råd

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 4. juni 2013

Allerede i foråret 2012 blev det af daværende Formand for landsstyret fremlagt, under et møde med Udenrigsminister Villy Søvndal, muligheden for Grønland at trække sig ud af Arktisk Råds arbejdet såfremt situationen ikke blev løst. Landsstyret har derfor ikke indført et nyt løsningsforslag ift til problematikken.

Indlæg ved Folketingets afslutningsdebat

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Torsdag d. 30. maj 2013

Det gælder ikke kun spørgsmålet om retten til Nordpolen, men også om selve Grønlands kystrettigheder, sejlmuligheder og fiskeriterritorium. Nye sejlruter og fiskeriområder åbner sig og kalder på søopmåling og kortlægning, så de kan sikres til fredelig og sikker brug. Derfor er det også godt, at man har prioriteret at få kortlagt de mest besejlede ruter først. Det er afgørende, at der fortsat sættes midler af til dette arbejde og at de samarbejdspartnere vi måtte have – ikke mindst i området ved Qaanaaq – yder al deres støtte til dette arbejde.

Som et forkælet barn i en legetøjsbutik

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 30. maj 2013

Det er udtryk for et hensynsløst politisk magtbegær. Der er for Sara Olsvig - som for Aleqa Hammond - for lidt viden, for lidt praktisk politik og for meget ”Konen i Muddergrøften” i deres fremfærd.

Ordførertale ved Folketingets afslutningsdebat 2013

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. maj 2013

Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt og rigtigt, at Grønland deltager i Arktisk Råds møder og taler den arktiske stemme. Ikke kun vores egen, også de andre arktiske selvstyrende nationers og de arktiske oprindelige folks stemme.

Utidigt og umodent boykot af Arktisk Råd

Maliina Abelsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. maj 2013

I Inuit Ataqatigiits øjne tager man ikke en sådan beslutning uden at have sit parlamentariske grundlag i orden, og man træffer ikke en beslutning om at boykotte Grønlands deltagelse ved så vigtige møder, når man ikke har afsøgt alle andre muligheder. Og det har Aleqa Hammond næppe efter kun en måned i stolen som formand for landsstyret.

Danmark, Grønland og Færøernes deltagelse I Arktisk Råd samarbejdet

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 22. maj 2013

Vi håber, at der snarest muligt vil blive skabt grundlag for, at Grønland igen kan deltage fuldt ud i Arktisk Råds arbejde – og det vil vi arbejde aktivt for.

”Konen i Muddergrøften” for fuld udblæsning

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 17. maj 2013

Ved at udelukke Grønland og Færøerne fra deltagelse i rådsmøderne har Sverige forsøgt at blokere muligheden for, at den slags problemer skulle opstå i Arktisk Råd. Det ville skade rådets muligheder for at få løst de opgaver, som er formålet med rådets oprettelse. Sverige er kun en enkelt sten i den mur Aleqa Hammonds krav og Villy Søvndals støtte vil banke ind i.

Resultater opnås ved deltagelse – ikke udeblivelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 15. maj 2013

I de seneste fire år er der kommet større opmærksomhed på Grønland og grønlandske interesser i Nordisk Ministerråds regi. Dette er sket ved en utrættelig, aktiv og vedvarende indsats. Denne tilgang til at opnå udenrigspolitiske resultater og skabe større viden om Grønland i udlandet har allerede virket, og det vil fortsat kunne virke. Men det kræver, at landsstyret vågner op, trækker i arbejdstøjet og vælger den aktive tilgang til det udenrigspolitiske arbejde.

Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic

Arktisk Råd
Tirsdag d. 5. februar 2013

This Agreement shall apply with respect to oil pollution incidents that occur in or may pose a threat to any marine area over which a State whose government is a Party.
Tilknyttede tekster:

Arktis, klima og udenrigspolitik

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. september 2011

Uden Grønland er Danmark et geografisk lille land i Europa. Med Grønland spiller Danmark med i store internationale fora som Arktisk Råd og Arctic 5, og har formået at synliggøre sig markant i klimasammenhængen.

Arktisk Strategi er vores pejlemærke frem til 2020

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. september 2011

Det kommende stykke arbejde i relation til den Arktiske Strategi går nu på at blive mere konkret og sikre finansieringen og udmøntningen. Til det vil jeg arbejde på at få samtlige partiers opbakning i Landstinget, da det er nødvendigt for os at stå stærke i de store muligheder, der allerede nu præger vor arktiske region.

En ny strategi for Arktis

Kaj Leo Holm Johannesen, Lagmand
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lene Espersen, Udenrigsminister
Mandag d. 22. august 2011

Arktis er et enormt område, der dækker 30 mio. kvadratkilometer, har fire millioner indbyggere, er hjemsted for over 30 oprindelige folk, omfatter dele af otte arktiske stater og arealmæssigt inkluderer langt hovedparten af kongeriget. Arktis er næsten 700 gange større end Danmark, men der er 1,5 million færre mennesker.

Arktis Råd mødet medio 2011

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 18. maj 2011

SAR tjenesten i disse øde og svært tilgængelige barske arktiske egne og farvande er jo altid et meget seriøst emne, men qua mine mange års erfaring med kommerciel besejling af netop disse isfyldte farvande med forskellige skibstyper, herunder passagerskib samt kendtmand på et meget stort tankskib, er det min faste overbevisning, at nedenstående udsagn burde have haft en lige så høj prioritet på dette møde:

Nuuk Declaration

Arctic Council
Fredag d. 13. maj 2011

Recognizing that the Arctic is first and foremost an inhabited region with diverse economies and societies and the importance of continued sustainable development of Arctic communities, recognizing the rights of indigenous peoples and interests of all Arctic residents, and emphasizing the continued engagement of indigenous peoples and communities as a fundamental strength of the Council

Indlæg af Kuupik Kleist til 7. ministermøde

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. maj 2011

Det er vigtigt for os her at lægge vægt på retten til at kunne udnytte vores egne ressourcer, levende såvel som ikke-levende naturressourcer. Vi ved selvfølgelig godt, at der er risici forbundet med dette, og vi skal bestemt også se nærmere på disse risici. Vi er her ikke for at ødelægge det miljø vi lever af - vi skal være ansvarsbevidste og beskytte jorden. Vi anser ikke udvikling og miljøbeskyttelse for at være to modstridende mål. Det handler ikke om det ene frem for det andet. Udfordringen for os her i Arktis er at forene modstridende mål med supplerende løsninger.