Indsigt: Nytårsudtalelse 1996/97

Nytårsudtalelse 1996/97

Her skal nævnes muligheden for erhvervsmæssigt boligbyggeri. Den findes ikke i dag, men åbnes der op for erhvervsmæssigt boligbyggeri med ret til at afskrive på investeringen, ligesom, når man bygger et værksted, eller køber en maskine, så vil det kunne medføre et stærkt forøget boligbyggeri uden offentlig indblanding.

Torsdag d. 2. januar 1997
Daniel Skifte
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Politik.

Året 1996 blev det år hvor de gode resultater af landsstyresamarbejdet mellem ATASSUT og Siumut begyndte at brede sig som ringe i vandet ud fra landskasseøkonomien til det omgivende samfund. Vi hører nu fra alle sider at det går bedre med økonomien. Den er stabiliseret og den er i langsom men stabil fremgang - folk har fået flere penge mellem hænderne.

Ved nytårsskiftet for 2 år siden kunne vi - dengang som oppositionsparti - udtale:
  • "1994 blev det år, hvor det for alvor blev klart for os her i Grønland, at vejen til fremgang hedder privat virkelyst og konkurrence på lige vilkår.
  • En forudsætning for privat opblomstring er en nedsættelse af de generelle omkostninger. Det gælder også virksomhedernes udgifter til el, vand og varme "
I dag to år og et koalitionsskifte senere er mange af disse "fremtidsdrømme" blevet til virkelighed. Fordi vi samarbejder hen over midten. At kunne samarbejde og afslutte er nøgleordene, hvis man ønsker at opnå gode resultater. Disse evner har de dygtige danske håndboldpiger demonstreret på verdensplan. De er dygtige og de er vindere. Den kunst skal vi lure pigerne af og omsætte deres erfaring til vore daglige gøremål.

I landsstyrekoalitionen ATASSUT/Siumut har vi fastholdt og konsolideret en stram økonomisk styring med uændrede skatter og afgifter, forbedrede børnetilskud, en øget indsats for erhverv og beskæftigelse, og flere nye erhvervsfremmende investeringer. - Denne politik har båret frugt. Og vi har endda fået en utvetydig ros fra det officielle Danmark i en rapport om Grønlands økonomi. Den ros er vi glade for.

Men mange ting kan godt gøres bedre i dagens Grønland. Det gælder for eksempel uddannelse, målbevidst arbejde og en forøget privatisering. Den endelige opsplitning af det gamle KGH's mange funktioner er nu i støbeskeen, og den vil åbne nye muligheder for privatisering. Vi skal se på mulighederne for at forbedre den regionale transport og forsyning gennem en privatisering, ligesom vi skal undersøge, hvor detailhandlen med fordel kan privatiseres.

Også værfterne, der modtager store offentlige tilskud, skal underkastes denne analyse. Hvor de private kan gør det bedre og billigere, der skal de private til!

ATASSUT vil i den kommende tid undersøge nye muligheder for at bedre vilkårene for privat virksomhed. Her skal nævnes muligheden for erhvervsmæssigt boligbyggeri. Den findes ikke i dag, men åbnes der op for erhvervsmæssigt boligbyggeri med ret til at afskrive på investeringen, ligesom, når man bygger et værksted, eller køber en maskine, så vil det kunne medføre et stærkt forøget boligbyggeri uden offentlig indblanding.

Vi ved virkelysten findes, vores opgave som politisk bevægelse er at skabe de nødvendige rammer, sikre mulighederne og optimere betingelserne. Men når det er sagt, så må det også understreges, at vi kan kun skabe de ydre rammer og de gode vilkår. Det er igangsætterne der skal gribe bolden og spille den videre. Hvor de bliver de nye selskaber af? Hvor er den moderne og fremsynede ungdom. Vi ser enkelte dukke frem, men der skal komme mange flere. Find små nicher at starte i. Husk man behøver ikke starte en virksomhed som værftsejer. Man starter i det små og gør forretningen større med tiden. Lad de store internationale selskaber om olie-, zink- og mineralefterforskning, for de har økonomien til det. Til gengæld skal vi fylde nicherne ud og i øvrigt krydse fingre for fremtiden.

I dag har Mediefonden store økonomiske problemer. Vi må sikre at problemerne ikke får afsmittende virkning for den trykte presse. I forvejen er aviserne presset af en øget konkurrence på annoncerne fra det offentligt ejede KNR. Vi er nødt til at gå ind i en nærmere analyse af denne problemstilling, så vi sikrer vilkårene for den trykte presse.

På den anden side må vi også efterlyse mere plads i den trykte presse til en grundig og alsidig debat. Det er vores opfattelse ,at det ofte er svært for menigmand at komme til orde. Den trykte presse har et stort ansvar for at give informationer om væsentlige forhold af fælles betydning, og det ansvar plejes ikke altid lige omhyggeligt.

Vi har mellem os mennesker der ikke kan styre deres liv uden misbrug. Det er ikke kun deres eget problem. Vi skal alle hjælpe til at bekæmpe det misbrug, der finder sted, enten det spiritusmisbrug eller misbrug af narkotika. Det er ødelæggende for den enkelte, det er ødelæggende for familierne og det er ødelæggende for samfundet

Og vi er på rette vej. Spiritusmisbruget formindskes stadig. Det giver familierne bedre vilkår, og det er her alting starter. Det er her børnene skal have deres trygge og inspirerende opvækst. Det er herfra vi starter hver eneste dags indsats, hvad enten det er som skoleelev, som studerende eller som arbejdstager eller arbejdsgiver, fåreholder, fisker eller fanger. Bedre vilkår for familierne betyder bedre vilkår for os alle.

Der skal være kommunevalg i år. ATASSUT skal her opfordre alle til at deltage i kommunevalget, både i debatten forud for valget, men også ved at møde op og afgive en velovervejet stemme på den kandidat du mener bedst kan varetage dine og din families og din kommunes interesser.

Vi er naturligvis overbeviste om at en vel gennemtænkt stemmeafgivning vil give ATASSUT stor fremgang ved kommunevalget.

Med disse ord ønsker ATASSUT alle i Grønland, Danmark og Færøerne et godt og lykkebringende nytår.