Indsigt: Ikke-gennemtænkt huslejereform

Ikke-gennemtænkt huslejereform

Undertegnede betaler i dag 3.840 kroner i husleje for en 6-rums bolig når boligbørnetilskuddet er trukket fra, det vil sige for fem børn. Men fra 1. januar 2002 kommer vi til at betale omkring 7.000 kroner i husleje, det vil sige en stigning på 3.160 kroner, fordi jeg sammen med min kone har en indtægt på lidt over 450.000 kroner.

Torsdag d. 1. november 2001
Jaakutoqaq Heilmann
Emnekreds: Boliger, Politik, Sociale spørgsmål.

I den seneste tid har INI A/S holdt møder med afdelingsbestyrelserne for at forklare hvordan huslejestigningen skal udregnes i henhold til Hjemmestyrets beslutning, samtidig forklarer man, at der vil ske stigninger i driftsbidraget, så de vil blive indarbejdet i huslejestigningerne.

Eksempelvis vil det stige med 64 kroner per kvadratmeter i afdelingen "Tunoqqusaaq" i Maniitsoq, skønt disse boligblokke er forældede og inventaret er af plastik og lignende, for at gøre det så billigt som muligt. Nogle af de forfærdelige forhold er, at disse boligblokke ikke er blevet renoveret en eneste gang siden de blev bygget, og så vidt jeg husker har man malet blokkene udvendigt kun en enkelt gang i de 25 år de har eksisteret. Det er ikke så underligt, at de fremstår så grimt.

Jeg er betænkelig ved den anvendte udregningsform, fordi betalingen nu udregnes fra den første krone, hvilket er den største grund til at de ældre boliger bliver hårdest ramt. For hvem ønsker at bo i en rådnende bolig til dobbelt så høj husleje?

Undertegnede betaler i dag 3.840 kroner i husleje for en 6-rums bolig når boligbørnetilskuddet er trukket fra, det vil sige for fem børn. Men fra 1. januar 2002 kommer vi til at betale omkring 7.000 kroner i husleje, det vil sige en stigning på 3.160 kroner, fordi jeg sammen med min kone har en indtægt på lidt over 450.000 kroner. Huslejen går til en bolig, der trænger hårdt til istandsættelse, hvor det også blæser indenfor når de blæser udenfor, og hvor gulvet er så slidt at man ikke engang har lyst til at male det.

Jeg er klar over, at der findes en del andre, der bliver ramt ligesom os, idet vi kommer til at mangle penge, som vi har bundet i nogle værdier og som vi ikke kan ændre på i løbet af et øjeblik. Det vil måske medføre, at vi begynder at oparbejde gæld på et af områderne.

Jeg vil derfor kræve overfor Landstinget, om at få istandsat vore boliger hurtigst muligt, så de passer til lejeniveauet, eller at udsætte huslejestigningerne med to eller tre år, således at I vil få tid til at få gennemført renoveringen, hvis I skal holde fast ved jeres krav. Jeg er klar over at man har omkring 300.000.000,00 kroner i indestående, som lejerne har sparet op til istandsættelse. I kunne gennemføre en renovering ved hjælp af disse penge. Det er nemlig vores indskud. I stedet for at bruge pengene til nyopførelser, bør I anvende dem på renovering af de eksisterende boliger, så vi kan se hvad vores indskud bliver brugt til. Hvis reformen blev udsat vil vi også have mulighed for at bringe vores økonomiske forhold i orden og derved undgå de eventuelle huslejerestancer.

Tingene bør ske på en mere gennemtænkt måde, og ikke mindst ved at høre afdelingsbestyrelserne forud for beslutningerne, for vi har fået nok af at de tages hen over hovedet på os.