Loven skal følges

I vores politiske arbejde, arbejder vi altid ud fra viden og handler ud fra den. Og det burde have været den model at beslutningen om huslejestigninger burde have været foretaget efter. Forslaget om at sætte huslejen op er i strid med de gældende regler om huslejefastsættelser, og vil derfor være ugyldig.

Mandag d. 12. december 2011
Isak Hammond, Medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Boliger, Love og konventioner.

Det er på sin plads at sætte huslejepriserne op, men det kræver at man følger lovens bogstav.

I vores politiske arbejde, arbejder vi altid ud fra viden og handler ud fra den. Og det burde have været den model at beslutningen om huslejestigninger burde have været foretaget efter. Forslaget om at sætte huslejen op er i strid med de gældende regler om huslejefastsættelser, og vil derfor være ugyldig.

Bekendtgørelse nr. 2 af den 12. Maj 2005 er den bekendtgørelse som man skal handle efter, og den siger:

§ 28. Stk. 2. Lejen fastsættes årligt på grundlag af et af udlejer udarbejdet og godkendt driftsbudget for den enkelte boligafdeling for det kommende år. Lejeforhøjelser, der måtte være nødvendige til opfyldelse af kravet i stk. 1, kan gennemføres med 3 måneders skriftligt varsel overfor den enkelte lejer. Såfremt varslingen ikke indeholder oplysning om grunden til forhøjelsen og forhøjelsens størrelse angivet i kroner pr. måned, er varslingen ugyldig. Sammen med varslingen kan vedlægges et budget for det kommende år, hvori grunden til forhøjelsen fremgår. Lejenedsættelse kan gennemføres uden varsel.

Undersøgelser for skimmelsvamp
Der er undersøgelser for skimmelsvamp i nogle af kystbyerne, det bør overvejes ganske grundigt, at gennemføre en landsdækkende undersøgelse for skimmelsvamp. Og der bør etableres en handlingsplan for dette.

At gennemføre hovsaløsninger er ikke nogen farbar vej, at prøve at gennemføre uden at følge de lovgivne processer er forkert.


Den citerede tekst findes ikke i en bekendtgørelse,
men i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger
Læs også
Hvad er det for en bekendtgørelse der henvises til?