Emne: EU og Grønland

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Makrelfiskeriet

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 21. marts 2014

Om nødvendigt kan det også blive relevant tage fiskeriaftalen mellem EU og Grønland op til overvejelse. Det hører ingen steder hjemme at sådanne lande og EU kan indgå en aftale, som i bund og grund forhindrer Grønland i at udvikle et nyt fiskerierhverv.

Hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Europa-kommissionen
Landsstyret
Torsdag d. 14. juni 2012

Den foreslåede hensigtserklæring skaber ikke og har ikke til formål at skabe bindende eller juridiske forpligtelser for parterne som følge af national eller international ret
Tilknyttede tekster:

Møde med EU-kommissionen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 7. maj 2012

Samarbejdet der i dag konkret omfatter, fiskeri, uddannelse og en OLT associering, giver bl.a. Grønland adgang til en lang række EU programmer og til toldfri adgang til markedet. Overordnet modtager landskassen et beløb svarende til 320 mio. Kr. fra EU kommissionen årligt

Arktiske parlamentarikerkomite holder møde

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. februar 2012

Det har været vigtigt for mig at beskrive de aktiviteter der har været i Grønland og Danmark i forhold til Arktis, det vil sige, at vi nu har en Arktisk Strategi og en Arktisk ambassadør. Ikke mindst fortæller jeg også om konsekvenserne af EU’s sælproduktforbud og appellerer til, at vi arktiske parlamentarikere i fællesskab skaber opmærksomhed om denne problematik således at vi igen kan få et marked for vores sælskind

Om EU forbud mod handel med sælprodukter

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 9. februar 2012

I dag er der omkring 290.000 sælskind på lager på grund af kollaps af det internationale sælskindsmarked. EU bør udover høringen i dag overveje sit forbud og at der snarest tages stilling til WTO-sagerne, som Norge og Canada har søgning på.

Flere penge for færre fisk

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 7. februar 2012

Denne forhandling sikrer et nødvendigt bidrag til Landskassen. Et beløb, der er større end hidtil, og som samtidig har reduceret en del af fiskekvoterne til EU, således at der nu både tages hensyn til den biologiske basis for fiskeriet og det grønlandske fiskerierhvervs interesser, herunder den fortsatte toldfrihed for grønlandske fiskeriprodukter i EU

Grønlandske fisk skyder genvej til EU

Fødevarestyrelsen
Tirsdag d. 28. juni 2011

Aftalen gør det muligt for grønlandske fiskevirksomheder at sende deres fisk til EU på samme vilkår som fiskevirksomheder i EU's medlemsstater kan sende deres fisk til andre af EU's medlemsstater.

Grønlands fremtid med EU

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. juni 2011

Grønlands partnerskabsaftale, fiskeriaftale og aftale om oversøiske lande og territorier, den såkaldte OLT-aftale, med EU skal genforhandles i de kommende år. Grønland forventer at overtage OLT-formandsskabet fra 1. januar 2012, hvilket vil betyde at Grønland vil stå for værtskabet med OLT-forummet i 2012.

EU vil forny sin fiskeripolitik

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 16. maj 2011

Ane Hansen gjorde opmærksom på, at Grønlands aftale forhold med EU er anderledes end de fleste andres lande. Samarbejdet i forholdet mellem Grønland og EU omfatter bl.a. OLT-ordningen, Partnerskabsaftalen og FPA’en og protokollen om den særlige ordning for Grønland som giver Grønland toldfri adgang for fiskeriprodukter blev også nævnt. Disse aftaler skal opfattes som et samlet aftale kompleks og skal umiddelbart ikke holdes adskilt.

Møder i Bruxelles om fiskeri, fangst og landbrug

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 16. februar 2011

Ane Hansen gjorde det helt klart hvilke holdninger landsstyret har for hhv. hvaler og sæler. EU lovgivningen for sæler og nogle medlemslandes holdninger til hvalfangst er ikke noget som gavner Grønland.

Grønlands internationale fiskeriaftaler

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Tirsdag d. 2. november 2010

I denne periode modtager Grønland årligt ca. 240 mio. kr. af EU for fiskerirettigheder og ca. 80 mio. kr. som strukturstøtte. I 2005 skal der forhandles en ny aftale på plads. I skrivende stund er forhandlingerne ikke på plads.

Finansieringsaftale med EU for 2010

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Fredag d. 11. juni 2010

Den årlige finansieringsaftale er en del af den partnerskabsaftale, der blev indgået mellem Grønland og EU i 2007. Her forpligtede EU sig til at støtte Grønlands ekstraordinære uddannelsesindsats med ca. 200 millioner kr. årligt frem til 2013. For at få udbetalt midlerne skal Grønlands Selvstyre årligt udarbejde fire rapporter, der blandt andet skal redegøre for, hvordan budgetstøttemidlerne til den ekstraordinære uddannelsesindsats bliver fordelt, og hvilke resultater indsatsen fører med sig

Bæredygtighed – ikke blot image, men vejen frem

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Lørdag d. 1. maj 2010

De seneste års tildelinger af ekstra kvoter, oven i de anbefalede og fastsatte kvoter, har gjort at man i stadigt højere grad har sat spørgsmålstegn ved vores troværdighed, både her i landet og i udlandet. Tilliden fra vores samhandelspartnere i udlandet er blevet mindre og mindre, og oven i købet fortæller repræsentanter for vores forædlingsindustri, at det blandt andet har haft indflydelse på fiskepriserne. Således kan vi sige, at vi selv har været med til at stille os i den situation. Vi har selv banet vejen for, at blive udsat for kritik.

Norden i forhold til EU

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 27. oktober 2009

De nordiske lande deler en fælles forståelse for at bæredygtighed skal være afgørende i forvaltningen af de naturlige ressourcer. Jeg mener derfor vi i Arktis og Norden sammen skal stræbe for at sætte dagsordenen for hvad en europæisk arktisk strategi bør indeholde.

Fortsat udvikling af fiskeriet

Jonathan Motzfeldt
Tirsdag d. 19. november 2002

Men vi er også et folk, der rummer en stor sum af kunnen inden for fiskeriet, og en kombination af europæisk kapital og grønlandsk know-how er efter min mening en af de gode muligheder, vi skal satse på inden for fremtidens fiskeripolitik

Tag jer sammen

Erik H. K. Heilmann
Tirsdag d. 24. september 2002

Såfremt Atassuts nye kræfter i ledelsen hellere vil bage deres eget brød frem for arbejde for samfundet må alle rigtige Liberale til at tænke på andre muligheder og veje

Åbningstalen ved Landstingets Efterårssamling 2002

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Mandag d. 23. september 2002

Landsstyret har bemærket at EU ikke udnytter sine fiskerimuligheder omkring Grønland specielt meget. Det er bekymrende, fordi det kan få en negativ indflydelse på midtvejsevalueringen af fiskeriaftalen med EU, der starter omkring årsskiftet. Grønland har en tilfredsstillende fiskeriaftale med EU. Der er konsistens mellem de kvoter, EU har fået adgang til at fiske, og den betaling EU erlægger. Derfor vil Landsstyret gøre en ekstra indsats for at oplyse om disse forhold overfor EU

Her er et håndtag - lav en dør!

Karl Therkelsen
Søndag d. 22. september 2002

Dengang; op til 1979 blev der sagt mangt og meget - skidt om EF- og guld og grønne skove til hjemmestyrets indførelse. Vis os, i kære fædre- eller jordmødre-elever til vor hjemmestyre - det positive og den sunde fornuft vi i de 20 forgangne år har opnået - som for eksempel indenfor folkesundhed, folkeskole, uddannelse og arbejdsmarked

Grønland og EU

Sermitsiaq
Fredag d. 26. juli 2002

Inden for fagforeningerne kalder man det at leve på nas. Vi nasser på de resultater, som de andre medlemslande kan få igennem for os ... I et medlemsskab af EU vil vi være uafhængige og selvstændige, samtidig med at vi vil få den nødvendige hjælp ... Vi vil få landbrugsstøtte, fiskeristøtte, infrastrukturstøtte, uddannelsesstøtte og så videre

Karrusel-fisk

Sermitsiaq
Fredag d. 12. juli 2002

Vi laver en gylden aftale med EU, og siden fremhæves den nærmest som en hæmsko for det hjemlige fiskeri. Vi skal tage hensyn til Benjamin og Sakæus - vel at mærke både i Nanortalik og Upernavik. Og Østkysten foretrækker vi helt at glemme

Grønlands fremtid - Grønlands fiskeripolitik?

Erik H. K. Heilmann
Lørdag d. 6. juli 2002

Man kunne nok billedligt sige, at Grønlands økonomiske vækst og forbedringer er som en skib der er nymalet, men som tager vand ind på grund af mange ting. Fint skal det være - Man er ligeglad med om skibet eventuelt synker til bunds med et brag. Officererne har jo helt deres egne redningsbåde lige ved broen