Emne: Efterårssamling 2009

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Atassut – forvirringens parti

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 2. december 2009

Steen Lynge har ret i, at demokratiet led skade, men det skyldes ikke den helt korrekte mødeledelse fra Josef Motzfeldt (IA). Det skyldes derimod, at Atassut og Siumut i fornærmethed udvandrede fra salen i Landstinget. En sådan opførsel hører ingen steder hjemme, og jeg er stadig pinligt berørt over manglen på anstændighed fra de to partier.

Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2008

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 20. november 2009

Ordførerindlæg: Når etableringen af vandkraftværket ved Ilulissat er udført, så vil der igen være økonomisk råderum til større infrastrukturelle anlægsinvesteringer. Derfor vil Demokraterne gerne opfordre til, at man allerede nu får opdateret diverse projekter om havneudvidelser, større vejanlæg samt at man får lavet nogle konkrete trafikscenarier, som ville kunne skabe et vidensgrundlag for en fremtidig debat om vores trafikstruktur.

Brugerbetaling - fiskeri

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 16. november 2009

Vores udgangspunkt ved brugerbetalingen for de mindste fartøjer er kr. 1.500,00, som engangsbeløb ved licenstildeling til fiskearter som krabber, torsk, hellefisk, stenbidderrogn og andre fisk, som alle indhandles til videreforarbejdning på fiskeanlæg. For større fartøjer som fisker kystnært bliver brugerbetalingen efter planen kr. 1.500,00 for hver fiskeart, således det bliver kr. 1.500,00 for krabber, kr. 1.500,00 for torsk o.s.v.

§36-spørgsmål om urigtige oplysninger vedrørende Iluut A/S

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 16. november 2009

Jeg skal anmode om at der om senest 10 dage fra d.d. at regne svares fuldstændigt og rigtigt med ansvar for minsteransvarlighedsloven på, hvem der taler sandt i nævnte sag. For at gøre det nemmere, opstilles spørgsmålet som en tipskupon, hvor der bare kan sættes et kryds ved den, der taler sandt.

Demokraternes ordførerindlæg ved 2. behandling af finansloven for 2010

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 13. november 2009

I forrige uge foreslog vi fra Demokraterne en mediepulje. En pulje, hvor medierne kan søge penge til fremadrettede initiativer. Forslaget blev forkastet med begrundelser bundet i finansieringen. Jeg håber, at de øvrige partier kommer ud af busken og kommer med deres forslag til, hvordan vi kan være med til at løse de udfordringer, som medierne står overfor. Jeg må ærligt indrømme, at jeg indtil videre ikke har set et eneste konstruktivt forslag til, hvordan vi fremadrettet sikrer et mangfoldigt mediebillede – og jeg har slet ikke set eller hørt noget bud på, hvordan vi skal finde pengene til det.

Siumut og råstoffer – hvor er demokratiet?

Jane Petersen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 10. november 2009

Afslutningsvis er det et krav fra Inuit Ataqatigiit til landsstyret, at undersøgelser og analyser omkring en fremtidig udvinding af uranholdige mineraler samt konsekvenserne heraf foretages af instanser, som er uafhængige af de selskaber, der driver efterforskning her i Grønland. Herved ønsker vi at få undersøgt og få adgang til viden om samtlige konsekvenser for samfundet – både de positive og de negative.

Bredt forlig er ikke et succeskriterium i sig selv

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 10. november 2009

Der er ingen tvivl om, at det ville være fantastisk, hvis det var muligt at indgå brede forlig om Finansloven, men sådan er den politiske virkelighed ikke skruet sammen i øjeblikket. Det forrige landsstyret har efterladt vort land med en økonomi, der ligger i ruiner og derfor er det vigtigere at få genoprettet økonomien end at indgå et bredt forlig.

Mineralske råstoffer

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 10. november 2009

Demokraterne er af den opfattelse, at fremtidige aktiviteter inden for kulbrinteområdet har potentiale for at blive et vigtigt supplement til de nuværende erhverv. Hvis prognoserne for mængden af kulbrinter holder stik er der grund til at tro, at aktiviteter inden for netop kulbrinteområdet kan skabe grundlag for en selvbærende økonomi.

Aktieselskaber

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 6. november 2009

Demokraternes kommentar til: Beslutningsforslag om at landsstyret pålægges fra og med EM 09 at afgive årlige redegørelser til Landstinget om landsstyrets varetagelse af Selvstyrets ejerinteresser i de helt eller delvis Selvstyreejede selskaber, herunder om den økonomiske situation og udvikling i det enkelte selskab, og om landsstyrets overvejelser og tiltag på baggrund heraf. (Atassut`s medlemmer af Landstinget: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Forslag om en mediepulje

Jane Petersen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. november 2009

Inuit Ataqatigiit mener at det er nødvendigt at reagere på Demokraternes forslag om en mediepulje. For det første er vi enige med Demokraterne når de siger at vi må finde en løsning. Men vi mener ikke at problemet bliver løst ved at skære KNR rent økonomisk, da denne i forvejen har en public service aftale der indebærer en lang række forpligtelser.

Millioner til medierne

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 2. november 2009

Mediepuljen skal i 2010 være på seks millioner kroner, da det vil sikre, at alle byer i Grønland vil have mulighed for at søge tilskud til indkøb af en maskine, der kan trykke aviser som print-on-demand. En sådan maskine vil kunne anskaffes for omkring 300.000 kroner.

Nyvalg er ikke løsningen

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. november 2009

Vi mener at Grønlands og restens af omverdenens økonomi taget i betragtning – ville være ønskværdigt hvis oppositionen kunne levere berettigede og kvalificerede - og dermed seriøse - alternativer til landsstyrets finanslovsforslag, men fænomenet med et forhenværende regeringsparti der agerer fuldstændig uansvarligt er jo ikke ukendt i verden. Så mon ikke vi skal få fejet overbudspolitikken af bordet og starte med at erkende at der må prioriteres benhårdt, på alle fronter i samfundet.

Det er et fælles ansvar at løse fiskeriets problemer

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Torsdag d. 29. oktober 2009

Den forhøjede rejeafgift er ikke taget af bordet, og da også denne del af fiskerierhvervet er under pres, vil en afgiftsforhøjelse skade erhvervet og dermed landets eksportindtægter.

§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG - besvarelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 21. oktober 2009

Svar på spørgsmål til landsstyret vedr. stillingsannoncer for Grønlands Selvstyre

§36-spørgsmål: Om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 14. oktober 2009

§ 36,1 Spørgsmål til landsstyremedlem for finanser Palle Christiansen: Indenfor de sidste par uger har punktet om muligheden for at omdanne Nukissiorfiit til et A/S været vendt både i Finansudvalget hvor landsstyremedlemmet for Finanser har været med og i Landstinget.

§36-spørgsmål: Hvad er man nået frem til af løsningsforslag til kvote spørgsmål?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Torsdag d. 8. oktober 2009

Under behandling af punkt 97 i landstingssalen idag havde man spørgerunde fra salen til landsstyremedlemmet for fiskeri og i denne forbindelse spurgte Siumut til den kristiske situation med opfisket hellefiske kvoter som hellefiske-fiskerne er havnet i.

§36-spørgsmål: Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Analysen blev foretaget af Ernst-Consulting og i vurderingen konkluderer man bl.a. “Omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab er den bedste forudsætning for at sikre en langsigtet strategisk udvikling og effektiv levering af energiforsyningen i Grønland med størst mulige effektivitet”.

§36-spørgsmål: Stillingsannoncer i Sermitsiaq og AG

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Hvis priserne er ens i grønlandske og danske aviser, bør vi som politikere være interesseret i at få pengene til at arbejde her i Grønland, i stedet for bare at sende dem ud af landet til Danmark.

Siumuts kommentarer til forslag til Finanslov EM2009

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Underskuddet er fortsat på størrelse med det underskud som det forrige Landsstyre fremkom med. Tidligere omtalte ”tilskudsjungle” afløses bare af en total uoverskuelig og ugennemsigtig ”reservejungle”.
Tilknyttede tekster:

Siumuts kommentarer til Politisk-økonomisk Beretning EM2009

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Der er her tale om et finansår, hvor kun Siumut og Atassut levede op til at bære et ansvar, hvor IA, Demokraterne og Kattusseqatigiit lurepassede på trods af regeringskoalitionens bestræbelser på at imødegå ønsker fra de nævnte partier – ønsker, der var realistiske i forhold til det reelle økonomiske grundlag – vel at mærke.
Tilknyttede tekster:

Siumuts kommentarer til landsstyreformandens åbningstale EM2009

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 7. oktober 2009

Denne tale er set med historiske Siumut briller den aller første tale fra Siumut i opposition. I dag er vi nået til begyndelsen af Selvstyrets første år i Inatsisartut, hvor vi skal drøfte mange vigtige dagsordenspunkter, og dette glæder vi os til i Siumut.
Tilknyttede tekster: