Emne: Efterårssamling 2011

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Finanslov for 2012

Landsstyret
Landstinget
Tirsdag d. 10. januar 2012

Finansloven lige ved hånden
Tilknyttede tekster:

Status på finanslovsforslaget for 2012

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 15. november 2011

Maliina Abelsen forklarer videre, at en balanceret finanslov er et nødvendigt udgangspunkt for arbejdet med at sikre fremtidens vækst og velfærd. Men at det ikke er nok til at imødegå de udfordringer som Økonomisk Råd og Skatte- og Velfærdskommissionen har peget på

Usmagelig vildledning af befolkningen

Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 14. november 2011

Det er nemt at forestille sig hvorledes investeringslysten vil forme sig, hvis vi ensidigt begynder at lave om på de aftaler, vi allerede har indgået. På trods af det indlysende svar på dette, påstår oppositionen hårdnakket realiteten af at kunne skaffe 1,3 mia. kroner i overslagsårene, dette på trods af det meget væsentlige og reelle risiko for at afbrudte aftaler meget vel vil ende i ingen indtægter.

Maliina Abelsen taler usandt i Qanorooq

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Lørdag d. 12. november 2011

Allerede efter første behandlingen af finansloven har Siumut mødtes med Maliina Abelsen og drøftet finanslov og mulige indtægter. Og allerede den gang har Siumut talt med landsstyremedlemmet om vores forslag om afgifter på afgivelse af tilladelse til efterforskningstilladelser og brug af landet i råstofsektoren.

Flertalsdiktatur er nu indført

Atassut
Siumut
Lørdag d. 12. november 2011

Denne sag dreje sig ikke om politik. Denne sag er en principiel sag hvori det er klart og tydeligt, at dette lands demokratiske love og mekanismer er sat ude af spil, i flertallets eget ønske. Denne sag er en alvorlig sag og man handler lovløst, og det tager Siumut og Atassut skarpt afstand fra.

Råstofområdet kan ikke brandbeskattes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 11. november 2011

Cairn forventes samlet i 2010 og 2011 at bruge 5,7 mia. kr. på 8 efterforskningsboringer, svarende til godt 700 mio. kr. pr. boring. Det er i forvejen en udgift pr. boring der er mange hundrede millioner kroner større sammenlignet med boringer i andre lande.

Siumut stiller urealistiske forslag

Maliina Abelsen
Torsdag d. 10. november 2011

På dette seminar argumenterede landsstyret imod forslaget, da det ville være ødelæggende for den igangværende efterforskning i Grønland. På dette seminar kom det også frem at der internt i Siumut var uenighed om forslaget. Tidligere medlem af Landsstyret for Råstoffer Kim Kielsen støttede ikke op om sit parti i spørgsmålet.

Forslag til Landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2010

Landstingets Revisionsudvalg
Torsdag d. 10. november 2011

Udvalget skal kraftigt kritisere, den mangelfulde styring og det tilsyneladende manglende overblik, som hele processen bærer præg af. Udvalget skal samtidig begræde, at den nødvendige fokus på problemerne sandsynligvis vil påføre de allerede hårdt prøvede menige medarbejdere i de pågældende enheder en yderligere belastning, hvorfor udvalget ønsker at pointere, at udvalgets kritik nødvendigvis må være rettet mod det politiske niveau.
Tilknyttede tekster:

Ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2012

Maliina Abelsen
Onsdag d. 2. november 2011

Landsstyret har overvejet andre forskellige afgifter. Herunder et konkret forslag fra Siumut, der pålægger selskaber med en licens til efterforskning af mineraler og olie en afgift på 10 % af deres efterforskningsudgifter. Efter nærmere undersøgelse og et Landstinget seminar om emnet, er det landsstyrets klare vurdering, at en sådan afgift på nuværende tidspunkt vil virke direkte skadelig for efterforskningsselskabernes lyst til at investere i efterforskning i Grønland. Derfor kan den ikke anbefales.

Aqqaluaq B. Egede taler med to tunger

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 20. oktober 2011

Inuit Ataqatigiit sagde, at man har de nødvendige informationer og data nok til at man nu kunne træffe beslutninger. Men da vi behandlede transportkommissionens anbefalinger i Landstinget mente Inuit Ataqatigiit pludselig, at materialet ikke var fyldestgørende

Tryghed er vigtigere end en grundlov

Allan Chemnitz, Formand for lokalafdelingen Demokraatit i Nuuk
Fredag d. 14. oktober 2011

En grundlov rummer flotte ord og tanker om frihedsrettigheder, borgerrettigheder og en definition af, hvilket samfund vi ønsker os. Men det er alt sammen ting, vi kan sagtens tale om uden en grundlov. Helt grundlæggende har vi brug for tryghed og stabilitet i alle niveauer af samfundet ikke en gang i fremtiden, men nu. Særligt vores børn og unge har ikke den tryghed og kærlighed, man kunne ønske sig.

Velfærden sikres kun gennem aktiv handling

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 7. oktober 2011

Betænkningen viser klart, at status quo ikke er en mulighed længere. Selvstyret giver os alle et ansvar for at omstille vores samfund. Skatte- og Velfærdskommissionen konkluderer tilsvarende og peger på, at der er behov for store reformer på uddannelsesområdet, social genopretning og at skabe en langsigtet balance i den offentlige økonomi.

Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning

Landsstyret
Maliina Abelsen
Mandag d. 3. oktober 2011

For landsstyret er det vigtigt, at vi erkender og handler på baggrund af vores viden om, at omkring 1/3 af alle familier har svage økonomiske, sociale og/eller uddannelsesmæssige ressourcer til at støtte børnene. 2/3 af unge angiver, at de har alkoholproblemer i nærmeste familie. Op mod 1/3 af pigerne og lidt mindre for drengene har været udsat for seksuelle overgreb.
Tilknyttede tekster:

Indlæg til landsstyreformandens åbningstale

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 21. september 2011

Vi er i besiddelse af den nødvendige viden der skal til for at sikre fornyelse, og vi ved hvordan vi skal implementere den. Vi er også nået til valgperiodens midte, og i Inuit Ataqatigiit er vi glade for, at landsstyret har indhentet og formidlet den nødvendige viden om vores samfund til Landstinget. Vi har nu det rette og præcise værktøj, til at nå det mål som vi har sat os for.

Josef Motzfeldt genvalgt

Landstinget
Lørdag d. 17. september 2011

Efterårssamlingen 2011 er planlagt med i alt 24 mødedage. De enkelte mødedage vil være rullende, det vil sige at de punkter der ikke nås på mødedagen vil blive behandlet den næste mødedag. Efterårssamlingen forventes at afsluttes den 15. november.

Landstingets efterårssamling 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. september 2011

Vi ved også, at den offentlige sektor, med uændret skattetryk, kun ville være ca. halvt så stor som i dag, hvis vi ikke havde bloktilskuddet at falde tilbage på – derfor er det nødvendigt med relativt større stramninger, hvis vi fortsat skal have råd til at kunne finansiere vort mere og mere omkostningskrævende velfærdssamfund.