Emne: Efterårssamling 2012

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Nye skatteregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder

Helge Tang, formand for Brancheudvalget for hotel, restaurant og turisme
Tirsdag d. 13. november 2012

I en tid, hvor de fleste andre lande forsøger at skabe gunstigere forhold for erhvervslivet, kan vi nu se frem til at få den i forvejen rekordhøje selskabsskat suppleret af væsentligt forringede afskrivningsregler i et samfund, hvor det i forvejen ofte er sværere at etablere og drive virksomhed end de fleste andre steder i verden.
Tilknyttede tekster:

Skatten er nedsat med 1 % – Tillykke - eller?

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 8. november 2012

I forbindelse med nedsættelsen af skat af arbejdsindkomst, så vil Landskassen i 2013 mangle 72 mio. kr. Jeg mener ikke, at der ikke er nogen grund til at juble i disse år og i disse dage, hvor vi står med mange tunge opgaver, mange renoveringsopgaver samt mange andre ting, som vi som samfund er nødsaget til at gøre, og hvor vi står og mangler finansiering til disse opgaver.

Råstoffer og bæredygtig økonomisk vækst

Copenhagen Economics
Grønlands Arbejdsgiverforening
Torsdag d. 25. oktober 2012

’Lige børn leger bedst’ siger et ordsprog. Hvis det er rigtigt, så står Grønland overfor en ulige legekammerat og en enorm udfordring, når globale råstofselskaber gør deres entré i landet.
Tilknyttede tekster:

Den nye næringslov er et paradoks

Karsten Klausen, sekretariatschef i Grønlands Arbejdsgiverforening
Tirsdag d. 23. oktober 2012

Politikerne bør ikke vedtage det fremlagte forslag om ændring af næringsloven, hvis man vil motivere erhvervslivet til at oprette lærepladser - og desuden vil sikre inddrivelsen af skattebetalinger.

Løn- og skatteforhold for tilkaldt arbejdskraft

Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Tirsdag d. 16. oktober 2012

Hvilke mineselskaber har overfor landsstyret meldt om, at de ikke kan etablere minedrift, såfremt de ikke kan aflønne lavere end SIK’s mindste lønsats?

Lad os samarbejde om storskalaprojekterne!

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Tirsdag d. 9. oktober 2012

Det er både uforståeligt og direkte i modstrid med sandheden, at Inuit Ataqatigiits politiske ordfører melder ud om, at Siumut overhovedet ikke vil samarbejde med lovarbejdet omkring storskalaprojekter.

Aftale før lovgrundlaget er faldet på plads

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Mandag d. 8. oktober 2012

Såfremt en aftale mellem landsstyret og Rambøll Grønland A/S er indgået, hvilken lov eller hvilket bemyndigelse og fra hvilket dato ligger til grund for denne indgåede aftale?

Alle skal have en mulighed for uddannelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 6. oktober 2012

Vi kan ikke tillade os at se passivt til, at så mange forlader folkeskolen uden at blive vejledt til at tage de næste skridt i deres liv. Der er tale om unge mennesker der har deres liv foran sig, og vi har som forældre, skole, arbejdsmarked og samfund en forpligtigelse til at de hjælpes på vej.

Brok hjælper ingen, kun konstruktive ideer hjælper

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 2. oktober 2012

Inuit Ataqatigiit har de sidste 3 år taget ansvar og handlet når det var nødvendigt, alt sammen med det formål at sikre, at landets befolkning ikke bliver tilskuere til udviklingen, men aktive deltagere.

Skatteomlægningen er et skridt i den rigtige retning – også for det grønlandske erhvervsliv

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 2. oktober 2012

Landsstyret savner især perspektivet i Grønlands Arbejdsgiverforenings høringssvar. Hvad er det for et velfærdssamfund de vil være med til at sikre i 2025? Når de melder ud, at vi har taget et forkert skridt forpligter det også til at oplyse hvad Grønlands Arbejdsgiverforenings vision er og hvordan vi skal nå det?

Nedsættelse af personskatten med 1% vil ikke få den ønskede effekt

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Fredag d. 28. september 2012

I stedet for en usikker effekt af den ene procents nedsættelse af personskatten anbefaler GA, at den erstattes af et beskæftigelsesfradrag. Dette vil både gavne økonomien hos de lavtlønnede medborgere og stimulere lysten til at søge beskæftigelse.

Åbningstale af formand for landsstyret

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 21. september 2012

Vi er i Grønland i færd med at tage nogle skridt af meget spændende og historiske dimensioner, tiltag som vil få betydning for vore børn og vores børns børn - og derfor skal vi først og fremmest tænke på dem. Det vil kræve meget af os alle sammen. Jeg ved godt, at vi ved slutningen af en valgperiode kan være meget fristede af at markere vores særstandpunkter, men jeg er også fuldstændig sikker på, at det med rette forventes, at vi som folkevalgte og tillidsmænd m/k, først og fremmest må fokusere på de resultater, vi kan opnå sammen.