Emne: Efterårssamling 2013

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Finansloven er på alle måder et tilbageskridt

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 5. december 2013

Fiskeriets aktører har meget klart meldt ud, at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre forsøgsfiskeriet på makrel med de nye afgifter. Demokraterne må derfor konstatere, at den påregnede indtægt er et luftkastel.

En sjusket finanslov uden fokus

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 18. november 2013

Inuit Ataqatigiit skal derfor meddele, at vi stemmer nej til den samlede finanslov

Den førte fiskeripolitik vækker bekymring

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 18. november 2013

Hvis man alene ser på ideen om at indføre en makrelafgift, forventer Siumut og Atassut en indtægt på 120 mio. kr., vel at mærke i en situation, hvor fiskeriet efter makrel endnu ikke har stabiliseret sig. Vi kan godt forstå, at dette hastværk skaber utryghed hos deltagerne i forsøgsfiskeriet.

Demokraternes ordførerindlæg til 2. behandlingen af Finanslovsforslaget

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 7. november 2013

Vi skal derfor bede landsstyremedlem for Finanser om fremover at holde sig til sandheden. Det er på ingen måde fremmende for samarbejdet med Landstinget, at landsstyremedlem for Finanser har en så lemfældig omgang med sandheden.

Mindretallet har taleret

Harald Bianco, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. oktober 2013

Det er med en stadigt voksende frustration at vi er vidne til arbejdsgangen i Landstinget og i landsstyret. Siden valget er vi gentagne gange blevet mere og mere negativt overrasket over den mangel på samarbejdsvilje koalitionen udviser.

Nu må landsstyret basere sig på sandheder

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 24. oktober 2013

Vi kræver, at der fra nu af tales sandt fra landsstyrets side. Det er uværdigt for en så vigtig sag, at landsstyret baserer sig på usandheder og forsøg på spin.

Demokraternes indlæg i forbindelse med 2. behandlingen af ophævelsen af nultolerancen

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. oktober 2013

Det er væltet ind med nye oplysninger og materiale, som alle medlemmer af Landstinget burde have haft bedre tid til at sætte sig ind i. Kort før 1. behandlingen modtog vi eksempelvis en 181 sider lang rapport med følgende titel: Rapport om udvinding og eksport af uran
Tilknyttede tekster:

Oplysningskampagne og folkeafstemning, tak

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 22. oktober 2013

Demokraterne og Inuit Ataqatigiit er bestemt ikke enige om, hvorvidt nultolerancen over for radioaktive stoffer skal ophæves eller ej. Men vi er enige om, at det vigtigste må være, at befolkningen bliver inddraget og hørt. Dette er endnu ikke sket.

Umodent demokrati

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. oktober 2013

En udvalgsbehandling vil give Landstinget mulighed for at ændre på dette beslutningsforslag og komme med en betænkning. I denne betænkning kan man komme med forskellige konsekvenser af forslaget, sådan at alle medlemmer af Landstinget er klar over konsekvenserne af deres stemme. Og man vil give mindretallet mulighed for at fremkomme med deres holdning.

Siumut Ungdom støtter landsstyrets initiativ omkring ophævelsen af ”nul-tolerance”-politikken

Siumut Ungdom
Torsdag d. 10. oktober 2013

Vi har hverken behov for stagnation eller angst for at træffe en beslutning. Vi har behov for, at man undersøger nye muligheder for vort land og dets befolkning.

Landsstyret tilsidesætter parlamentarismen

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 10. oktober 2013

Vi lever i et moderne demokrati, hvor det er parlamentet som er øverste myndighed. Landsstyret har nu bevæget sig ud på en glidebane, hvor enevælde og magtarrogance hindrer en åben og demokratisk proces.
Tilknyttede tekster:

§ 37: Olieboringer i 2014

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 26. september 2013

Den sidste oplysning var noget overraskende, da jeg ikke mindes at have set eller hørt offentlige udmeldinger fra landsstyret om, at der med sikkerhed kommer olieboringer i 2014. Men det kan jo være, at landsstyret har andre oplysninger end mig.

Demokraternes indlæg til Politisk Økonomisk Beretning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 19. september 2013

Reformer kommer ikke af, at vi ikke tør træffe nye store beslutninger om store erhvervsprojekter. Reformer er heller ikke gratis og kan ikke finansieres ved at flytte småpenge fra en konto til en anden eller fra en kommune til en anden kommune. Der skal flere nye penge til, så man ikke kæmper en uskøn kamp om de samme få tilgængelige midler, vi har i samfundet i dag.

Demokraternes indlæg til Forslag til finanslov 2014

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 18. september 2013

Demokraterne tror ikke på, at det er en reel mulighed at sælge et meget stort antal boliger i Nuuk, som er en del af finansieringen til at dække vores udgifter. Vi bakker helt op om lejer til ejer ideen, men at sælge så mange boliger på én gang virker ikke realiserbart.

Jens B. Frederiksens åbningstale til Landstingets efterårssamling 2013

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 18. september 2013

Vi har oplevet en barnagtig boykot af et vigtigt møde i en international organisation. En boykot, der har skadet Grønlands internationale omdømme. Vi har været igennem en farceagtig ansættelsesprocedure af en pressekoordinator. Vi har oplevet en mærkværdig fyring af en dygtig Departementschef i Departementet for Finanser. Vi har overværet en fyring af Selvstyrets retschef, hvis eneste brøde tilsyneladende var, at han insisterede på at overholde loven. Og vi har vel alle læst den pinagtige advokatundersøgelse, som landsstyret bestilte for at rense sig selv. Endelig har vi fået præsenteret et forslag til Finanslov for 2014 som gør op med det ellers sunde princip om, at der skal være sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Jeg kunne sagtens fortsætte med at opremse en række brudte valgløfter, men det vil jeg ikke bruge mere tid på lige nu.

Åbningstale ved Landstingets efterårssamling 2013

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 17. september 2013

Vi ønsker alle en god regeringsførelse med grundlag i en retfærdig fordelingspolitik. Imidlertid skete der det umiddelbart efter valget og efter regeringsdannelsen, at koalitionen vendte tilbage til de gamle tilstande og handlemåder, som vi troede var fortid – hovsa-løsninger fra dag til dag, uforståelige ansættelser og afskedigelser, som gav anledning til utryghed og en tydelig ulyst til at forklare sig offentligt og en udpræget lukkethed over for befolkningen.

Åbningstale ved formand for landsstyret, Aleqa Hammond

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Fredag d. 13. september 2013

I perioden 1990-2011 har 1108 personer valgt at tage deres eget liv. Det er næsten ligeså mange, som der bor i Qasigiannguit-by. Det er skræmmende og ulykkeligt! Jeg er sikker på, at vi der sidder i denne forsamling, og mange af vore medborgere, der lytter med på radioen kender nogen, som de har mistet på grund af selvmord. Vi har alle familiemedlemmer eller venner, som vi har mistet på grund af selvmord.

Politisk – Økonomisk Beretning 2013

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender
Vittus Qujaukitsoq, landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender
Onsdag d. 4. september 2013

Fremtidens Grønland skabes ved at løse nutidens problemer. Et af disse er, at ca. 70% af de 16-19­årige ikke er i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Det er uholdbart for vores økonomi, det er uholdbart for vores erhvervsliv og det er især uholdbart for de unge mennesker selv.
Tilknyttede tekster:

Er vi på vej ud på et nationaløkonomisk skråplan?

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Søndag d. 18. august 2013

Det er sagt så ofte før, men der er desværre al mulig grund til at gentage det: Bloktilskuddet og fiskerieksporten er ikke nok til at holde vores økonomi oppe på blot det nuværende niveau. Hvis vi skal skabe nye jobs og indtægter, er der kun én vej: Der må gang i nye, eksportorienterede erhvervsaktiviteter.
Tilknyttede tekster:

Finanslovsforslag 2014: Mon ikke historien gentager sig?

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 13. august 2013

Landsstyret undskylder det kommende underskud på Finansloven med, at man skam nok skal formå at skabe overskud senere i valgperioden. Det er en lettere grinagtig påstand, når man kigger lidt tilbage i historien.
Tilknyttede tekster:

Forslag til finanslov for 2014

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 8. august 2013

Hvis Lars-Emil Johansen med flere var i stand til at vise lidt økonomisk samfundssind, kunne de afgive den undskyldning allerede nu, og de 2,4 millioner kroner kunne anvendes til at afhjælpe et af de mange påtrængende problemer, der maltrakterer Grønland.
Tilknyttede tekster: