Emne: Efterårssamling 2015

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

En vigtig samling med gode resultater

Peter Preben Olsen, gruppeformand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 4. december 2015

Alle taler om behovet for økonomisk vækst. Inuit Ataqatigiit mener at økonomisk vækst skal ske gennem menneskelig vækst. Vores lille samfund er i dag alt for præget af sociale problemer. Disse skal vi overkomme i fællesskab. Økonomisk vækst har kun værdi, hvis den opleves af alle og alle kan bidrage og deltage. Ellers vil uligheden bare stige og stige i de kommende år.

Landsstyrepartierne nedstemmer gælds- og investeringsstrategien

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 1. december 2015

Når vi som politikere beslutter at optage gæld, så er det borgernes penge det handler om. Og det er netop samfundets samlede gæld der sættes nogle rammer for i strategien.

Man har fulgt arbejdsgangen – vores mistillid var velbegrundet

Inuit Ataqatigiits landstingsgruppe
Lørdag d. 28. november 2015

I denne situation tilsidesatte partierne i koalitionen deres ansvar som folkevalgte og støttede op om denne afværgelse af afstemningen ifm. mistillidserklæringen

Vi har ikke tidligere set et så upålideligt landsstyre

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 14. november 2015

En behandling af beslutningsforslaget blev i dag berostillet umiddelbart før en afstemning herom, eftersom det ansvarlige medlem af landsstyret ikke havde passet sit arbejde.

Ordførerindlæg fra IA fra gårsdagens debat om uran

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 11. november 2015

Vi har fra Inuit Ataqatigiit ellers foreslået, at disse punkter behandles særskilt og udsættes. Det er omfattende konventioner og meget forskelligartede konventioner som fortjener behandling hver for sig. Vi vil i dette ordførerindlæg gøre vores bedste for at behandle emnet overordnet og punkterne hver for sig.

Vi kæmper om kagekrummerne - ikke for at gøre kagen større

Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Onsdag d. 21. oktober 2015

Grønland mister økonomisk fremgang, fordi troen på egne politiske holdninger står i vejen for data og kritisk analyse. Eksemplerne på det er dårlige lovforslag og mangel på ægte vilje og mod til handling og reformer.

Lad os være realistiske

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 20. oktober 2015

Nogen gange er det bedst at sige tingene præcis som de er. Fakta er, at vi mangler at hjemtage 32 sagsområder fra Danmark, og minimum 5 milliarder kroner om året før vi kan blive selvstændige

Forlig sikrer effektivisering af den offentlige sektor

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Lørdag d. 17. oktober 2015

Partierne bag aftalen har aftalt at friholde sundhedssektoren og det kommunale bloktilskud, ligesom uddannelsesområdet kun rammes halvt af besparelserne.

Forslag til Finanslov for 2016 - Siumuts ordførerindlæg

Jens Immanuelsen, medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 1. oktober 2015

Finanslovsforslaget for 2016 er fremlagt med underskud, hvorfor det efter Siumuts mening er nødvendigt, at få analyseret hvilke alternative indtjeningsmuligheder der foreligger, hvilket ikke mindst også skal være gældende for de kommende års budgetoverslag, hvis vi skal kunne stå inde for forslaget

IA om finanslov 2016: Det handler om alle os

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. oktober 2015

Derudover er der brug for en debat om vores helt eller delvist ejede aktieselskaber. Hvilken rolle skal de spille? Skal de tjene så meget som muligt, uanset hvad – også selvom det betyder, at de presser private virksomheder? Eller skal de spille en anden rolle i fremtiden.

Grønlands Økonomi 2015

Økonomisk Råd
Onsdag d. 23. september 2015

Tidligere finanslove har haft en tilsvarende profil for de offentlige finanser, hvor fremtidige reformer skulle sikre overskud på de offentlige finanser. Imidlertid er disse tiltage blevet udskudt og det har skabt en tendens med underskud på de offentlige finanser. Det er vigtigt for tilliden til den økonomiske politik, at dette ikke gentager sig.
Tilknyttede tekster:

Nu skal der handles

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 23. september 2015

De i finanslovsforslaget planlagte reformer er ikke tilstrækkelige og tager i for ringe grad fat om de økonomiske og strukturelle problemer landet står i. Vores økonomiske problemer forsøges alt for ofte løst med systematiske underskud eller skatte- og afgiftsstigninger. Det er ikke holdbart.

Atassut kommer for sent med sin opfordring om forsigtighed til landsstyret

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 6. september 2015

Desværre oplevede vi komplet tavshed fra koalitionen, da vi forsøgte at få en dialog om finansloven – en helt uhørt magtdemonstration, der aldrig er set før i vores lands historie.

Store tal, små ændringer

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Peter P Olsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 11. august 2015

I finansloven for 2015 går bemærkningerne om Pituffik og tabet af servicekontrakten igen på flere sider. I finanslovsforslaget for 2016 findes den pågældende konto, 24.13.50 fortsat, og reserven til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet, som for 2015 i høj grad var begrundet med Pituffik sagen, er fortsat på knap 100 mio. kr. Forskellen er nu, at der ikke nævnes ét ord om Pituffik og servicekontrakter.

Forslag til finanslov for 2016

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Tirsdag d. 11. august 2015

Det er landsstyrets mål, at der findes bred politisk tilslutning til disse reformer, og partierne har derfor været inviteret til indledende forhandlinger om finansloven, og forventes inddraget i den videre proces.
Tilknyttede tekster: