Grønlands Økonomi 2016

De underliggende strukturelle problemer er således ikke løst, og derfor er der ikke skabt grundlag for en mere varig økonomisk fremgang. Behovet for reformer er stort, og en udskydelse af reformprocessen gør problemerne større og vanskeligere at løse.

Torsdag d. 22. september 2016
Økonomisk Råd
Emnekreds: Efterårssamling 2016, Politik, Økonomi.

(an)

Den økonomiske aktivitet er i fremgang efter en periode med tilbagegang. I 2016 ventes den økonomiske aktivitet at vokse med 4-5 pct. mod godt 1 pct. i 2015 og negativ vækst i årene 2012-14. For 2017 skønnes væksten at blive godt 1 pct., hvorfor 2016 tegner til at bliver et ekstraordinært godt år.

Fremgangen skyldes overvejende fiskeriet, hvor priserne har udviklet sig særdeles gunstigt, hvortil kommer, at rejefangsten er øget efter en årrække med tilbagegang. Rejer er langt den vigtigste eksportvare. Stigende bygge- og anlægsinvesteringer bidrager også til den økonomiske vækst.

Udviklingen understreger den store afhængighed af udviklingen inden for fiskeriet, og sårbarheden overfor eventuelle fremtidige fald i priserne eller fangstmængderne er stor.

Fremgangen kan derfor ikke tolkes som en afgørende vending i den økonomiske udvikling. Der er ikke skabt et bredere erhvervsgrundlag og tidligere forventninger til udviklingen af turisme og råstofudvinding som bærende erhverv er ikke blevet indfriet. Udviklingen på mineområdet er stærkt påvirket af de internationale priser på mineraler og råstoffer, og der er ikke tegn på en afgørende vending i den nærmeste fremtid.

Læs rapporten her
Økonomisk Råds rapport 2016