Emne: Efterårssamling 2019

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Formanden for Naalakkersuits åbningstale ved Inatsisartuts efterårsforsamling 2019

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Lørdag d. 21. september 2019

Når jeg taler om børnenes år, bliver jeg ofte misforstået. Når jeg siger børnenes år, så mener jeg beskyttelse for børnene. Det største ansvar for, at barnet får en tryg opvækst, ligger hos forældrene

Grønlands økonomi 2019

Økonomisk Råd
Tirsdag d. 17. september 2019

Fri adgang til et sundhedsvæsen, der kan tilbyde behandlinger på et tidssvarende niveau er en central økonomisk politisk målsætning. Denne kerneopgave udgør også en væsentlig post på de offentlige budgetter, da sundhedsvæsenet altovervejende finansieres over skatterne. Sundhedsvæsenet står overfor store udfordringer. Aktuelt er der problemer pga. mangel på personale, og fremadrettet vil presset blive større. Det skyldes især et større antal ældre, hvortil kommer løbende ønsker om nye, bedre og ofte dyrere behandlingsformer
Tilknyttede tekster: