Indsigt: Nukissiorfiit skal ikke omdannes til et aktieselskab

Nukissiorfiit skal ikke omdannes til et aktieselskab

Selvom Nukissiorfiit som et aktieselskab vil blive i stand til at optage et lån udenom Landskassen, vil landskassen under alle omstændigheder skulle garantere for lånene. Sådanne eksempler har vi allerede erfaret i 100 % Selvstyre-ejede aktieselskaber.

Tirsdag d. 20. oktober 2009
Landsstyret
Emnekreds: Energiforsyning, Økonomi.

Landsstyret mener, at det er en dårlig ide rent samfundsøkonomisk at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab.Hvis Nukissiorfiit skal omdannes til aktieselskab, vil det i sidste ende blive dyrere for samfundet. Planerne omkring vandkraftværker skal realiseres og de koster rigtig mange penge.

For at udbygge vandkraftværkerne er Nukissiorfiit, for den sags skyld Grønland, nødsaget til at optage udlandslån. Selvom Nukissiorfiit som et aktieselskab vil blive i stand til at optage et lån udenom Landskassen, vil landskassen under alle omstændigheder skulle garantere for lånene.
Sådanne eksempler har vi allerede erfaret i 100 % Selvstyre-ejede aktieselskaber.

En anden ulempe ved omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab er, at Selvstyrets indflydelse på Nukissiorfiits aktiviteter begrænses ved en eventuel omdannelse. Nukissiorfiit er en del af Grønlands Selvstyre og herved sker der en løbende tilpasning af virksomhedens drift til de politiske ønsker.

Yderligere sikrer landsstyret i dag, at Nukissiorfiit har fokus på de kerneopgaver virksomheden skal have, nemlig forsyning af el, vand og varme.

Siumuts forslag om at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab vil naturligvis lette på Landskassens økonomi på nuværende tidspunkt, så der derved kan frigives penge til andre formål. Men forslagene om at bruge pengene til nye driftsudgifter er kortsigtet og vil derfor ikke hjælpe i det lange løb.

I øvrigt vil vi med Siumuts forslag kun opnå en kortvarig forbedring af finansloven og dermed ikke opnå en varig forbedring af landskassens økonomi på lang sigt.

Nukissiorfiits rolle i samfundet er yderst vigtig. Derfor er det vigtig, at den politiske indflydelse i virksomheden bibeholdes. Landsstyret mener, at dette på den lange bane kan sikres bedst ved, at Nukissiorfiit fortsætter som det gør nu.