Indsigt: Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2012

Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2012

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 5-årig blokkvote gælder i perioden 2008-2012 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.

Tirsdag d. 27. december 2011
Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Emnekreds: Fangst, Hvaler.

Indholdsfortegnelse:
Finhval
Grønlandshval
Pukkelhval
Sildepisker
Vestgrønland
Østgrønland
Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)


(an)

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 5-årig blokkvote gælder i perioden 2008-2012 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.

Det skal noteres, at de endelige fangstkvoter vil blive optalt efter 31. december 2011, hvorfor der kan forekomme justeringer. Kvoter for 2012 er som følgende.

Finhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2012 er på 10 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til finhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Grønlandshval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2012 er på 3 dyr. Fortrinsvis fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Pukkelhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2012 er på 9 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Sildepisker
Vestgrønland
Den totale kvote for Vestgrønland for 2012 er på 178 dyr (178 + overførsel af maks 15 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2011). Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Østgrønland
Den totale kvote for Østgrønland for 2012 er på 12 dyr (12 + overførsel af maks 3 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2011). Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)
Fangst af store hvaler skal foregå jvf.: