Indsigt: Anmodning til de ansvarlige om fortsat drift af produktionsanlægget i Augpilagtoq

Anmodning til de ansvarlige om fortsat drift af produktionsanlægget i Augpilagtoq

Til sidst er det meget nærliggende at få oplysninger om hvorvidt produktionsanlægget i Augpilagtoq har underskud i sin årsomsætning, fordi det vil have en stor betydning for beslutningen om lukning.

Tirsdag d. 4. april 2000
Karl Petersen
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

Med denne overskrift skrev jeg den 14. marts 2000 en skrivelse, efter at der i aftenradioavisen var et indslag om lukning af produktionsanlæg i Upernavik og omegn. I dette "indslag" var der til min store forundring en meddelelse om, at produktionsanlægget i Augpilagtoq, som har haft den største betydning for indhandling af hellefisk i hele kommunen, også omfattedes af lukning. Når fiskeriet i alle andre fiskepladser i nordregionen bliver indstillet sent på sommeren, så er den eneste fiskeplads placeret øst for Augpilagtoq. Samtlige hellefisk, der bliver fisket der, bliver så indhandlet til indhandlingsskibe, som så senere bliver transporteret til enten Innaarsuit eller Nutaarmiut, selvom produktionsanlægget i Augpilagtoq er den nærmeste indhandlingsmulighed.

Når hellefiskefiskeriet i Augpilagtoq bliver indstillet om foråret, fordi produktionsanlæggets kapacitet bliver fyldt op, så er det kutyme, at fiskerne i Augpilagtoq selv begynder at transportere deres fangst til indhandling i produktionsanlægget i Innaarsuit. Tidligere transporterede fiskerne i Augpilagtoq hellefisk til Upernavik by.

Jeg er meget forundret over, at produktionsanlægget i Augpilagtoq bliver lukket, fordi anlægget fra år til år bliver fyldt op, hvorefter man plejer at indstille indhandlingen. Hvorfor begynder man ikke at praktisere transport af hellefisk til produktionsanlægget i Innaarsuit, når indhandlingskapaciteten i Augpilagtoq er brugt op. Man ville på denne måde opnå en kontinuerlig indhandling af hellefisk.

Endvidere plejer fiskerne fra bygderne syd for Augpilagtoq at tage til Augpilagtoq for at fiske, hvorfor de, sammen med fiskerne fra bygden, ikke længere vil have mulighed for at indhandle deres fangst.

Det er ikke mærkeligt at lukke fabrikken i Upernavik by, fordi den i mange år har været i drift, netop fordi fiskerne i Augpilagtoq har leveret fisk til den, så byborgerne har været beskæftiget. Fabrikken i Upernavik by kan heller ikke blive fyldt direkte op.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at hellefiskefiskeriet altid starter lige så snart islægget er kommet til Augpilagtoq. Og fordi islægget lige ud for Augpilagtoq hurtigt bliver brudt op, så starter fiskeriet meget tidligt og fortsætter til islægget i november måned.

Når islægget har været tidlig, så plejer fiskeriet at blive optimalt. Lige som nu, hvor der dagligt bliver indhandlet en stor mængde hellefisk, og selve anlæggets produktionssektor har meget travlt.

Jeg mener, at det er vigtigt med en rigtig beslutning. Jeg skal derfor indstille, at man på ny overvejer lukningen af produktionsanlægget i Augpilagtoq. Det er også lige så vigtigt, at vore fiskere i fiskesæsonen har mulighed for fortsat indhandling af deres fangst, og at arbejderne på landjorden har mulighed for beskæftigelse.

Til sidst er det meget nærliggende at få oplysninger om hvorvidt produktionsanlægget i Augpilagtoq har underskud i sin årsomsætning, fordi det vil have en stor betydning for beslutningen om lukning. Hvis man ønsker at rette op på en forhindring, så er det vigtigt med en rigtig beslutning. En lukning har samfundet ikke råd til.