Selvstyre med kvalitet

Under hjemmestyret fulgte der finansiering af driften med, når vi hjemtog et sagsområde. Derfor har den danske stat mere eller mindre udsultet sagsområderne før man overdrog dem til Grønland.

Mandag d. 29. august 2011
Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Emnekreds: Folketinget, Politik.

Jeg ser frem til, at vi skal hjemtage flere ansvarsområder, så vi som folk og som nation kan videreudvikle os. Men vi skal stille krav. Vi skal sikre os, at de ansvarsområder, vi hjemtager, ikke forringer borgerservicen. Det betyder konkret, at vi kun skal hjemtage ansvarsområder, når disse er fuldt ud up-to-date, så vi ikke pålægger os selv yderligere omkostninger.

Under hjemmestyret fulgte der finansiering af driften med, når vi hjemtog et sagsområde. Derfor har den danske stat mere eller mindre udsultet sagsområderne før man overdrog dem til Grønland.

Resultatet blev bl.a. et stort renoveringsefterslæb på folkeskole-, bolig- og handikapområdet som man stadigvæk døjer med den dag idag.

Efter selvstyreloven, skal Grønland selv finansiere driften efter overtagelse af resterende sagsområder

Eksempel koster Kriminalforsorgen, retsplejen, politiet og kriminalretten omkring 400 mio at drive om året. Det skal vi selv ud og finde i vores “husholdning”

Man kan eksempelvis nævne det arbejde som den Grønlandske retsvæsenkommission udførte – betænkningen fra 2004. Her fremgår det af kommissionens overvejelser at dele af justitsvæsenet i Grønland, herunder navnlig kriminalforsorgen, overføres til hjemmestyret - idag selvstyret.

Overvejelserne om en nyordning på dette område bør som hidtil ske under hensyntagen til de særlige grønlandske forhold, herunder de traditioner, der er knyttet til det grønlandske retsvæsen, og den grønlandske egenart. Tag samfundsstrukturen og de særlige grønlandske forholdshensyn.

Målet må være, at vi fra Demokraterne så vidt muligt skal sikre, at de sagsområder skal være up-to-date før vi hjemtager dem. Vi skal sørge for at sagsområderne ikke bliver en byrde for samfundet efter overtagelse.

Vi skal grundig overveje hjemtagelse af hvert sagsområde, det skal kunne give gavn og ikke mindst være med til at være indtægtsgivende. Man skal ikke hjemtage af ideologiske grunde.

Vi skal kun hjemtage områder, der er til gavn for vort samfund som helhed. For eksempel er det essentielt, at vi har den fornødne, veluddannede hjemmehørende arbejdskraft til at løse de opgaver som en hjemtagelse medfører.

Lige nu kører den danske folketingsvalgkamp på fuld tryk. Verdenen holder vejret pga økonomien, aktierne falder, oliepriserne er på himmelflugt, stigende arbejdsløshed hærger Europa.

Den danske velfærd er på dagsorden, efterlønnen er på dagsorden, regionerne er på dagsorden. Alt dette har indvirkning på den danske økonomiske situation, og dermed også på de sagsområder, som Grønland skal hjemtage.

Jeg vil på den baggrund arbejde for, at der bliver nedsat en uafhængig og uvildig ekspertgruppe, der skal afdække den nuværende status på de områder, der kan hjemtages. Jeg vil samtidig kæmpe for, at den danske stat sørger for fortsat at investere i samtlige de områder, der er under statens ansvar.