Indsigt: For vores land og dets befolkning

For vores land og dets befolkning

Koalitionsaftalen mellem IA og Siumut:
Fællesskab giver styrke og som en del af den globale verden, er det nødvendigt med størst muligt bagland for at forsætte ledelse af landet. Koalitionen vil sætte forbedringen af den grønlandske befolknings levevilkår og frihed på højsædet – for vores lands og dets befolkning

Mandag d. 4. april 2022
Erik Jensen
Inuit Ataqatigiit
Múte Bourup Egede, Formand for Inuit Ataqatigiit
Siumut
Emnekreds: Foder til læseheste, Forårssamling 2022, Politik.

Koalitionsaftalen mellem IA og Siumut
Fællesskab giver styrke og som en del af den globale verden, er det nødvendigt med størst muligt bagland for at forsætte ledelse af landet. Koalitionen vil sætte forbedringen af den grønlandske befolknings levevilkår og frihed på højsædet – for vores lands og dets befolkning.

I respekt for gældende Inatsisartut love samt at sikre, at departementerne forvalter i henhold til disse samt at sikre, at opfylde borgernes ønske gennem afgivelse af deres stemmer.

Vi skal respektere den enkelte menneskes værdi gennem beskyttelse af en regeringsførelse der har sit rod i lovgivningen. Vi skal arbejde for at øge borgerens frihed, for derigennem øge tryghed og frihed. Enhver initiativ hos Naalakkersuisut skal have en øget frihed til den enkelte som mål.

Enhver borger skal føle medansvarlig for sit eget daglige liv samt i forhold til samfundets opbygning. Koalitionen skal have et åbent samfund og som har brug for alle deres borgere.

Koalitionen skal virke med udgangspunkt i at alle skal være i beskæftigelse samt at sikre en retfærdig økonomisk politik i vores land, hvor alle har lige adgang til samfundets goder.

Vi har valg at sameksistere som samfund og derfor skal vi være ligeværdige i den demokratiske styring – uden at skele til oprindelse, køn og religiøs overbevisning.

I varetagelse af den politiske styring af vores land skal vi prioritere borgernes øgede inddragelse, hvorfor Naalakkersuisut vil opretholde deres virke tæt på borgerne.

En konkurrencedygtigt grønlandsk befolkning som er en del af den globale verden skal være i centrum for organisering af uddannelsesområdet. De globale menneskerettigheder skal blandt andet danne grundlag for Naalakkersuisuts virke og Naalakkersuisut skal beskytte menneskerettighederne.

Naalakkersuisut skal være fuldt ud åbne, som vises gennem ansvarlighed på alle områder, hvor der er åbenhed omkring sagsbehandlingen, og hvor der er troværdighed på virket på borgernes vegne.

Uranspørgsmålet skal fortsætte på det grundlag som eksisterer i dag, og hvis der skal ske ændringer i den henseende, skal det ske på grundlag af en folkeafstemning. Såfremt der skal ske en folkeafstemning, skal dette ske på grundlag af fyldestgørende og gensidigt grundlag.

Der skal ske en analyse om Parisaftalens konsekvenser for samfundet, og denne præsenteres tidligst til Inatsisartuts efterårssamling i 2022 for afgørelse.

Der skal ske en forbedring af de ældres og pensionisters levevilkår og alle love omkring disse skal udredes. Udredningen præsenteres Inatsisartut senest forårssamlingen i 2023.

Det grønlandske sprog skal have forrang i Grønlands Selvstyres virke.

Arbejdet med den kommende fiskerilov skal fortsættes i tæt samarbejde med borgerne og de implicerede.

Der udarbejdes en ny turismelov, hvorigennem det sikres at landets borgere i alle henseender skal have forrang på alle fronter.

Selvstyreloven fra 2009 skal opfyldes gennem de muligheder der findes i loven, hvorved det grønlandske folks selvbestemmelse øges og nye muligheder for indtjening øges. Det samme gør sig gældende for de kommende bilaterale aftaler.

Koalitionen indgår aftale om at virke ud fra bredest muligt grundlag i vigtige sager gennem sit virke. Koalitionens arbejdsgrundlag for de enkelte departementer skal løbende præsenteres befolkningen.

Nuuk, 4. april 2022

Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Erik Jensen, Siumut