Emne: Forbrugerspørgsmål

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Lad os ikke glemme fakta

Jens Andersen, Administrerende direktør Royal Arctic Line
Lørdag d. 22. februar 2014

Med fri prisdannelse vil fragten til Nuuk helt sikkert falde – nok med omkring 30 procent. Nogle få byer vil opleve samme fragtpris, men de fleste vil opleve markante stigninger. Nogle steder vil fragten komme til at koste op til det otte-dobbelte af i dag.

§37: Stigende oliepriser

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 10. juni 2013

Kan landsstyret fremlægge baggrunden for, at prisen på olieprodukter pr. 7. juni 2013 skal stige med 0,26 kroner, når oliepriserne på verdensmarkedet har været for nedadgående over det sidste halve år?

De fattige betaler til de riges adgang til internettet

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Torsdag d. 6. december 2012

Hvis man har bedre råd og større behov, så belønnes man med en lavere pris pr. Mb. (ned til 3 øre pr. Mb) og en hastighed, der kan være op til 16 gange så stor i forhold til et Basic abonnement. Det betyder at familier med små indkomster er tvunget til at bidrage økonomisk til, at de mere velhavende forbrugere får både billigere og hurtigere internet.

Køb 5 kilo kartofler hver gang du handler i butikken

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 1. oktober 2012

Hvad ville du sige til det, hvis dagligvarebutikkerne forlangte, at du skulle købe 5 kilo kartofler, hver gang du handlede i butikken – uanset, om du havde brug for dem eller ej? Hver gang du gik igennem kassen, skulle du betale for noget, du ikke havde behov for og slet ikke ønskede at købe.

Liberalisering af internettjenesten i Nuuk

Telestyrelsen
Tirsdag d. 18. september 2012

Telestyrelsen har den 5. september 2012 truffet afgørelse om fastsættelse af pris på samtrafikproduktet global IP-transit mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S
Tilknyttede tekster:

Nukissiorfiit indgår forlig med Energikonsortiet om vandkraftværket i Qorlortorsuaq

Nukissiorfiit
Onsdag d. 8. august 2012

Den umiddelbare konsekvens af forliget er, at enhedsomkostningerne i Qaqortoq og Narsaq påvirkes med 4 øre pr. kilo watt time. Hvis Qaqortoq og Narsaq i 2013 skal betale maksimalprisen, forventes det at disse omkostningerne bliver solidarisk fordelt på alle forbrugere i Grønland, i forbindelse med beregning af de nye tariffer for 2013.

Vores kost og sundhed

Charlotte Jeppesen
Fredag d. 29. juni 2012

Studiet fandt, at indtaget af traditionel kost blandt voksne grønlændere stadig består af marine pattedyr som sæl, hval og hvalros, men at det kun er 21% af kosten, som er traditionel.

Ølsalg 1. juni

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 12. juni 2012

Hvis landsstyret tror, at vi kan realisere denne vision ved at forbyde salg af øl en enkelt dag hvert år på tilsyneladende tilfældigt udvalgte steder, så vil jeg tillade mig at være en smule forundret.

Selvstyret har indgået en ny servicekontrakt om vareforsyning med KNI A/S

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 30. maj 2012

Oprettelsen af KNI A/S’ nye e-handelsportal – pisisa.gl – vil ligeledes føre til et bedre flow af varer gennem butikssystemet. Borgerne vil opleve et større udvalg og et mere differentieret produktsortiment.

Lavere Internet-takster og farvel til tvungen fastnettelefon

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 23. april 2012

ikke ønsker denne, så er sagen jo straks en anden. TELE tvinger kunderne til at købe et produkt, de ikke ønsker og slet ikke har brug for. Kunden skal bare punge ud og anskaffe sig en fastnettelefon, dersom kunden vil gøre sig håb om at få et bredbåndsabonnement.

Udgifterne omkring voldgiftssagen i Qorlortorsuaqsagen

Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Mandag d. 23. januar 2012

Der er flere mærkelige ting i denne sag, som vi fra kommunens side er glade for at medlem af Landstinget Naaja Nathanielsen ligeledes arbejder med. Vi savner også fra kommunens side fuldstændig klar og entydig dokumentation for at evt. udgifter vedr. voldgiftssagen alene skal betales af borgerne i Narsaq og Qaqortoq.

Elpriser i Narsaq og Qaqortoq - Hvor er de folkevalgte til Landstinget fra Sydgrønland?

Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Mandag d. 23. januar 2012

I forbindelse med kommende forhøjelse af elpriser i Narsaq og Qaqortoq elpriser vil jeg gerne vide, om de folkevalgte i Landstinget fra Sydgrønland Aqqaluaq B. Egede, Anders Olsen, Tibora Kleist og Josef "Tuusi" Motzfeldt støtter medlem af landsstyret, Jens B. Frederiksen, idet ingen af dem overhovedet ikke sagde noget i forbindelse med debatten omkring forhøjelse af elpriser.

Regler er ikke til fri fortolkning

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 18. januar 2012

Det er ikke landsstyret - eller for den sags skyld Nukissiorfiit - der beslutter, at det er Narsaq og Qaqortoq, som skal betale for voldgiftssagen. Hvordan energipriserne fastsættes, er bestemt af Landstinget med vedtagelsen af ensprisreformen og finansloven.

Landsstyret besluttede tarifstigningerne

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Fredag d. 6. januar 2012

Det er dog ikke Nukissiorfiit som har taget beslutningen om, at forbrugerne i Qaqortoq og Narsaq skal pålægges den kraftige stigning på over 50% selvom det ser sådan ud – det er landsstyret, der som de eneste vedtager tarifferne og her bestemmer hvor meget vi hver især skal betale på baggrund af indstilling fra Nukissiorfiit.

Omkostningerne til voldgiftssagen om Qorlortorsuaq vandkraftværk

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 28. december 2011

Det er min opfattelse at den verserende voldgiftssag om Qorlortorsuaqværket rejser nogle principielle spørgsmål om vores prisstruktur indenfor vand, el og varme som det er relevant at få afdækket.

På tynd is

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 22. december 2011

Når medlem af landsstyret, Jens B. Frederiksen, i et par sager i den sidste tid har bevæget sig ud på tynd is, så skyldes det ikke global opvarmning, men dårlig juridisk rådgivning.

Besvarelse af § 37 spørgsmål vedr. omkostninger til voldgiftssag Qorlortorsuaq

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 22. december 2011

Da det er en verserende sag, vil jeg naturligvis ikke kommentere direkte på voldgiftssagen, eller dens mulige udfald.

Hvorfor er det kun borgerne i Qaqortoq og Narsaq, der skal betale

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. december 2011

Såfremt Nukissiorfiit vinder voldgiftssagen vedrørende Qorlortorsuaq vil det det så medføre, at borgerne i Qaqortoq og Narsaq vil få modregnet det beløb de nu skal betale for sagen?

Spørgsmål om fødevarer

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 22. august 2011

I Grønland er det sådan, at det er forbudt at sælge fødevarer, hvad enten den ene eller den anden datomærkning er overskredet. Sådan er det også indtil videre i Danmark. I de fleste andre lande i EU er det imidlertid sådan, at man gerne må sælge fødevarer, der har overskredet ”Mindst holdbar til xx.xx.xx”.

Nye priser på el

Nukissiorfiit
Fredag d. 29. juli 2011

Maksimalprisen på el stiger fra 3,02 til 3,48 kroner pr. kWh (kilowatttime) på grund af de stigende olieomkostninger. Generelt vil prisen på el derfor stige med 0,46 kroner pr. kWh i byer og bygder hvor vi bruger olie til at producere el. I enkelte oliebyer og -bygder vil stigningen være mindre.
Tilknyttede tekster:

Grønlandske fødevarer skal sættes i centrum

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 22. marts 2011

Grønland har mange naturlige ressourcer med stor forskellighed, som kan sikre befolkningen en høj udnyttelsesgrad. I form af råvarer fra seafood, hav- og landpattedyr, fugle og landbrugsprodukter er der et bredt udvalg, der i sig selv giver en mulighed for en varieret og sund kost.

Forskelsbehandling er forkert

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 5. februar 2011

Når jeg er i Nuuk ser jeg desværre mange af de samme problemer, som jeg så i Tasiilaq for nogle år siden. Jeg ser fulde mennesker, der knap kan stå på deres egne ben, jeg ser verbale slagsmål mellem mænd og kvinder og jeg ser slåskampe. Alligevel er der ingen, der taler om at lukke for spiritushanerne i Nuuk.

Farvel til Grønlands sundhed

Birgitte Nathanielsen
Fredag d. 20. september 2002

Det er efterhånden symptomatisk for tiltag i dette land - vi starter noget op, men så bliver det for besværligt, for krævende og koster penge - så må vi hellere lægge det i spækposen igen

Yderst ringe kundeservice

Taitsisakooq Heilmann
Tirsdag d. 13. august 2002

Jeg kan til nød forstå, at man ikke behøver at arbejde i weekenden, når man driver en monopolvirksomhed. Jeg kan forstå, at det tager noget af mandagen, at komme i gang med arbejdet. Men jeg kan absolut ikke forstå, at Tele Greenland i over en uge holder mig hen med at sige »Det tager tid at grave et hul«

Kritik af Grønlandsbanken

Thor Jacobsen
Fredag d. 28. juni 2002

Bankens melding gik herefter på, at vi lønmodtagere jo bare kunne gå i butikken og hæve penge, hvis vi ikke brød os om at stå i kø i kulde og sne foran automaterne. Banken havde altså nu overladt sine bankforretninger til byens handlende, og så hastede det jo ikke så meget med at få repareret sine egne automater

Svineri med skrabelodder

Agathe Storch
Fredag d. 14. juni 2002

Det vil koste mange kommuner mange penge at samle lodsedlerne op fra naturen, for det er kommunalt ansatte, der samler skrald op fra naturen

Bedre teleforbindelse ønskes

Imina Heilmann
Fredag d. 14. juni 2002

Hvad med en anden udbyder? - Hvad med f.eks. de mange udbydere i Danmark, er det måske uretfærdigt med monopol her i landet?

Grønlandsbanken bør gøre sin service meget bedre

Hans L. Larsen
Tirsdag d. 11. juni 2002

Jeg er blevet rørt helt indeni, når jeg ved lønningsdag ser op til 70 personer, der desværre står i kø under kulde og stormvejr. Og nogen af dem må hjem igen med forurettet sag

Forskelsbehandling

Imina Heilmann
Fredag d. 10. maj 2002

Jeg har som almindelig forbruger som alle andre adskillige gange forsøgt at købe varer gennem nogle forretninger i Danmark via internettet. Det er som regel mundet ud i afslag med bemærkning om, at vedkommende forretning afslår at sende varer, der er bestilt til undertegnede med den begrundelse at »De ikke sender varer til Grønland eller Færøerne«