Grønlandske politiske grotesker

Forfatningskommissionen er det seneste eksempel i en lang stribe af grønlandske politiske grotesker. 29/3 udsender Naalakkersuiut pressemeddelelse om kommissorium og "forudsætningspapir". Det nævnes at forfatningsforslaget skal være færdig 21/6-2021 for et selvstændigt Grønland - og ingen reagerer

Lørdag d. 6. april 2019
Bart Enok
Emnekreds: Forfatningkommission, Nyhedsbreve, Selvstændighed.

Bart Enok er en gruppe af borgere med forskellig nationaliteter, der er bekymret for Grønlands fremtid og levevilkårene. Af hensyn til deres nuværende job, ansvarsområder, kontakter, kunder og de kendte repressalier mod dissidenter er de afskåret fra at kunne stå frem offentligt


Forfatningskommissionen er det seneste eksempel i en lang stribe af grønlandske politiske grotesker. 29/3 udsender Naalakkersuiut pressemeddelelse om kommissorium og "forudsætningspapir".

Det nævnes at forfatningsforslaget skal være færdig 21/6-2021 for et selvstændigt Grønland - og ingen reagerer!

De to papirer er udsendt til pressen, men ligger ikke offentligt tilgængeligt hos Naalakkersuisut. De ligger hverken i pressemeddelelsen, på høringsportalen eller som bilag til Inatsisartut. Det er formodentlig de to dokumenter, som følger her

KNR offentliggør 29/3 de to papirer sammen med deres gengivelse af pressemeddelelsen, men papirerne forsvinder meget kort tid efter. I debattråden spørges der efter hvad der blev af linket og dagen efter er artiklen og debatten helt fjernet på KNR.

Sermitsiaq fortæller 30/3 at de er "i besiddelse af papirerne" og gengiver en central del om afgrænsningen af stat og borger fra "forudsætningspapiret", der åbenbart er på fem sider. Overskriften forsvinder fra nyhedsoversigterne (men meget ældre nyheder bevares stadig). Artiklen kan dog findes under dens overskrift "Forfatnings-opgave".

På det danske medie DR bliver nyheden 4/4 til en artikel om den grønlandske provokation af den danske regering. Heller ikke her er det muligt at læse de centrale papirer.

Søger man på nettet efter "Kommissorium for Grønlands Forfatningskommission" og "Forudsætninger for rammerne i kommissoriet for Forfatningskommissionens arbejde" kan der findes to udaterede dokumenter hos et privat udenlandsk grønlandsmedie. Begge dokumenter er med Finansdepartementets logo og layout, men uden den sagsregistrering, der er pligtig efter sagsbehandlingsloven. De er begge skabt om eftermiddagen 29/3 af forfatteren KKO og forudsætningspapiret er på fem sider som nævnt i Sermitsiaq. Det må formodes at dette er de hemmelige papirer.

Hvorfor er papirerne ikke tilgængelige hos Naalakkersuit? Hvorfor har de almindelige grønlandske medier dem ikke tilgængelige? Hvorfor lægger partierne ikke papirerne frem? Hvorfor må vi ikke se dem?

I materialet står sætninger som "Arbejdet forudsætter at Grønland er en selvstændig stat", når det er helt åbenbart og åbenlyst for enhver at Grønland ikke på noget tidspunkt vil kunne klare sig selv.

Regeringsformen demokrati er slet ikke nævnt. Der er overvejelser om "Positiv kontra negativ parlamentarisme samt valgret og repræsentativitet". Det står lige efter "Hvor langt rækker ytringsfriheden?" og "hvor langt rækker individets ret ...". Det er ordvalg og sætninger som anvendes i mere totalitære statsformer. De lyder grimme, når de ses i lyset af Naalakkersuits adfærd det seneste år.

Naalakkersuisut besluttede i 2017 at der ikke skulle kommunikeres med folket, og der er da heller ikke kommet hverken dækkende eller korrekt information om mange af de helt væsentlige beslutninger om samfundets fremtid. Nu foreslår de samme personer at ytringsfrihed, repræsentation og valgret sættes til debat - Det er meget svært at forstå at folket bare accepterer det. Forslaget kommer fra en politiker, der kun er valgt med 698 stemmer. Han har tidligere været fravalgt, men blev alligevel indsat af partiet på de vigtigste poster i Naalakkersuisut uden folkelig opbakning.Det er ikke en person, som på nogen måde værdsætter demokrati og åbenhed som vi kender det i dag.

Der har nu i et år været ingen debat og ingen kommunikationen. Nu går de samme politikere øjensynligt efter at vores demokratiske rettigheder skal begrænses.