Er havisen ved at forsvinde ?

Der er ... al mulig grund til, at Grønland (Danmark) nøje følger udviklingen og intensiverer det internationale samarbejde for at begrænse menneskeskabte årsager til ændringer i vores klima.

Torsdag d. 9. december 1999
Aqqaluk Petersen
Emnekreds: Forskning, Miljø og natur.

Det har i flere år været kendt, at det totale område, der er dækket med havis i arktis, er blevet ca. 3% mindre for hvert tiår gennem de sidste 30-40 år. Denne udvikling har været bekymrende uden dog at være alarmerende og faldet har i første omgang været tilskrevet naturlige årsager.

Nu viser nyere satellitmålinger, at det område i Arktis, der er dækket af flerårig havis ikke kun bliver mindre med 3% men med hele 7% for hvert tiår de sidste 20 år. Området i arktis dækket af flerårig havis er altså blevet 14% mindre de sidste 20 år. Disse oplysninger er fremlagt af norske og russiske forskere i det seneste nummer af et af de mest ansete videnskabelige tidsskrifter Science (3. december 1999).

I samme nummer refereres en undersøgelse af havistykkelsen ved arktis. Her har amerikanske atom-ubåde siden 1958 målt tykkelsen af havisen og suppleret med nyere målinger i 1990'erne, har man fundet at 40% (altså knap halvdelen) af den totale mængde havis ved arktis er forsvundet i løbet af bare 30 år. Selvom der selvfølgelig er usikkerheder forbundet med disse målinger, tyder begge undersøgelser på, at faldet i mængden af havis er langt mere dramatisk, end man før havde forestillet sig. Det betyder, at der er risiko for, at hele havisen ved arktis kan forsvinde i løbet af bare en halv til en hel menneskealder.

Drivhuseffekten ?
Det helt store spørgsmål er selvfølgelig hvorfor ? Det korteste svar er, at det ved man endnu ikke. Det kan skyldes naturlige årsager, men i Science fremlægger amerikanske og russiske forskere klimamodeller, der godt kunne tyde på, at drivhuseffekten er ved at slå igennem. Uanset årsagen, vil det få helt uoverskuelige klimatiske følger for arktis (og dermed også for Grønland), hvis den nuværende udvikling fortsætter. Der er derfor al mulig grund til, at Grønland (Danmark) nøje følger udviklingen og intensiverer det internationale samarbejde for at begrænse menneskeskabte årsager til ændringer i vores klima.