Beretning om den økonomiske udvikling i Grønland 1999 - Kapitel 2. Uddannelse i Grønland

Der er gennem de seneste par år iværksat et omfattende udredningsarbejde og en række reformer på alle niveauer af det grønlandske uddannelsessystem. Udredningsarbejdet og reformerne drejer sig om såvel indholds-, struktur- som styringsforhold.

Lørdag d. 19. februar 2000
Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands Økonomi
Emnekreds: Forskning.

Der er gennem de seneste par år iværksat et omfattende udredningsarbejde og en række reformer på alle niveauer af det grønlandske uddannelsessystem. Udredningsarbejdet og reformerne drejer sig om såvel indholds-, struktur- som styringsforhold. I det følgende beskrives såvel det grønlandske uddannelsessystems nuværende status samt de reformer, der er iværksat.

Afsnit 2.1 indeholder en beskrivelse af uddannelsessystemets struktur og organisering. Afsnittet omhandler de enkelte uddannelser fra folkeskoleniveau til efteruddannelse. Herudover beskrives vilkår i Grønland, der har stor betydning for uddannelsessystemets og udviklingen af det faglige miljø på institutionerne.

I afsnit 2.2 ses på uddannelsesfrekvens og elevstrømme. Afsnittet beskriver det generelle uddannelsesniveau i Grønland bl.a. ved at sammenligne med Norden. Endvidere belyses relationer mellem sprog og uddannelse.

Afsnit 2.3 vedrører uddannelsessystemets volumen, omkostninger og effektivitet, herunder bl.a. antal fuldførte forløb og udviklingen i antallet af grønlandske studerende i Danmark. Endvidere er der en beskrivelse af den grønlandske uddannelsesstøtte samt en gennemgang af udgifterne til uddannelse - både de samlede udgifter samt ressourceforbruget på de enkelte uddannelsesområder samt til den enkelte elev/studerende.

Afsnit 2.4 belyser kvalitetsindikatorer som gennemførelsesprocent, praktikpladssituationen, det faglige indhold og lærerkorpsets faglige niveau.

I afsnit 2.5 rettes blikket mod målsætninger i uddannelsespolitikken. Afsnittet ser bl.a. på den demografiske udvikling, den indholdsreform der er igangsat på folkeskoleområdet og på de planer, der er om en universitetspark i Nuuk.

Udvalgets anbefalinger på det uddannelsespolitiske område afslutter rapportens sammenfatning.


Litteraturliste til kapitel 2
Udover de nedenfor angivne kilder er hjemmesiderne på internettet for Grønlands Statistik, Grønlands Hjemmestyre og Danmarks Statistik i vid udstrækning blevet benyttet. Ligeledes er relevante lovbemærkninger blevet benyttet.
 • Danmarks Statistik 1999. Statistisk årbog, København.
 • Grønlands Hjemmestyre 1995. Uddannelsespolitisk Redegørelse, Nuuk.
 • Grønlands Hjemmestyre 1999. Forslag til Landstingsfinanslov for 2000, Nuuk.
 • Grønlands Hjemmestyre 1999. Orientering om etablering af Universitetspark, Nuuk.
 • Grønlands Statistik. Levevilkårsundersøgelsen i Grønland, Nuuk
 • Grønlands Statistik 1994. Rapport om skole- og erhvervsuddannelse i Grønland, Nuuk.
 • Grønlands Statistik 1996. Rapport om den sproglige udvikling i Grønland 1984 - 1994, Nuuk
 • Grønlands Statistik 1998. Statistisk Årbog, Nuuk
 • Grønlands Statistik 1998. Undersøgelse af grønlandske studerendes boligforhold og økonomiske vilkår, Nuuk.
 • Grønlands Statistik 1998:1. Uddannelse - Udviklingen inden for erhvervsuddannelserne 1987/88 - 1996/97, Nuuk.
 • Grønlands Statistik 1999. Uddannelse - Ansøgningsstatistik 1998/99, Nuuk.
 • Grønlands Statistik 1999. Statistisk Årbog, Nuuk.
 • Grønlands Universitet 1999. Årsberetning 1996-1998, Nuuk.
 • Inerisaavik 1996. Hvor godt læser eleverne?, Nuuk.
 • KIIP 1999. Arbejdsrapport om folkeskolen, Nuuk.
 • KIIP 1999. Redegørelse om STI-uddannelser, Nuuk.
 • KIIP 1998. Redegørelse om Uddannelses- og erhvervsintroduktion samt vejledning, Nuuk.
 • KIIP 1998. Folkeskolens afsluttende prøver - Prøver, evaluering, undervisning, Nuuk.
 • Nordisk Råd 1998. Nordisk Statistisk Årbog, København.
 • Sermitsiaq 26. november 1999, Nuuk.
 • OECD 1998. Education at a glance, Paris.
 • OECD 1999. Grønlands Økonomi: En strategi for fremtiden, Nuuk.
 • Uddannelsesstøtteforvaltningen 1998. Uddannelsesstøtteforvaltningens proceduremappe 1998/99, Nuuk.
 • Undervisningsministeriet 1997. Uddannelse på kryds og tværs 1997, København.
 • Undervisningsministeriet 1998. Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år, København.