Guld i Grønland

Forekomsten er døbt Nalunaq, hvilket på grønlandsk betyder "det uvisse". Det ligger projektets ophavsmænd på sinde ikke at skabe unødvendigt store forventninger. Dem har der været for mange af i Grønland

Tirsdag d. 12. februar 2002
Finn G. Becker-Christensen
Emnekreds: Erhverv, Forskning, Geologi, Miljø og natur, Råstoffer.

Indholdsfortegnelse:
Nalunaq
Rettighederne
Projektfaser
Informationsmøde


For to år siden skrev jeg en artikelserie (tre delrapporter) om de naturgivne ressourcer i Grønland, se specielt rapport nr. 2 om råstoffer. Der henvises til www.Retsforbundet.dk

I de to år er der sket en del, både positivt og negativt. Til det sidste hører, at den store olieboring i havet ud for Nuuk har været fuldstændig tør. Til gengæld er der noget der tyder på, at der er en fremtid for guldudvinding i Grønland.

Nalunaq
Dette er navnet på en interessant forekomst i Grønlands sydligste kommune, Nanortalik. Byen af samme navn, hvor jeg for tiden (februar-marts 2002) arbejder som distriktslæge, ligger 100 km nordvest for Kap Farvel. Guldforekomsten blev opdaget i 1992 og ud gør det første fund af synligt guld på fast fjeld i Grønland.

Guldåren ligger i et 1340 meter højt fjeld kaldet Qaarsutsiaap Qaqqaa og strækker sig fra 300 m. over havet op til 1150 m. over havets overflade. Over for dette fjeld ligger Kirkespiret (Napassorsuaq), som har givet navn til lokaliteten Kirkespirsdalen (Itillersuaq) neden for guldåren.

Der skal ikke arbejdes ned i undergrunden. Tværtimod vil man starte nedefra og bore sig op igennem fjeldet. Foreløbig har man boret minegange af i alt 2750 meters længde ind i fjeldet. Hovedåren er en guldførende kvartsstruktur, som er kortlagt og prøvetaget over en længde på 2000 m. Flere ekstremt højlødige intervaller med 800-5000 gram guld per ton er påvist. I tillæg til Nalunaq er der blevet fundet flere andre områder med blottede guld mineraliseringer i det 1080 km.2 store koncessionsområde.

De hidtidige omkostninger har været 200 millioner kr.

Rettighederne
Disse indehaves af Nalunaq I/S, som er et partnerselskab mellem Crew Development Corporation og Nuna Minerals A/S.

Crew er et internationalt mineselskab fra Canada hovedsageligt med norsk kapital. Crew ejer 82% af Nalunaq og er operatør. Nu na Minerals, der er et grønlandsk prospekteringsselskab, ejer de resterende 18%. Dette selskab er oprindeligt helt hjemmestyreejet, men private investorer har købt aktier for tre millioner kr. Det var meningen, at Nuna Minerals skulle eje 50% af Nalunaq, men det har man ikke haft kapital til.

Det er uklart, hvor meget det grønlandske samfund kan komme til at tjene på evnt guldudvinding. Ud over udbyttet i Nuna Minerals vil der være indtægter fra selskabsskat. Overskud beskattes efter fradrag for driftsomkostninger og afskrivning. Landstinget har i 2001 reduceret selskabsskatten fra 35% til 30%.

Ansatte i minen skal betale indkomstskat til kommune og hjemmestyre. Af stor interesse for lokalsamfundet, er at der skabes et antal arbejdspladser for lokal arbejdskraft, måske 50.

Projektfaser
Crew er for tiden engageret i minedrift 16 forskellige steder rundt om i verden. Det drejer sig om 7 miner i produktionsfasen, bl. a. kobber, kobolt og kul. De øvrige miner er i efterforsknings- eller vurderingsfase, her iblandt Nalunaq. Crew er engageret i bl.a. Zambia, Sydafrika, Canada, Filippinerne og Norge.

Crew opdeler et projekt i tre forskellige faser: Efterforskningsfasen, som nu er afsluttet i Nalunaq, har vist en lille, men højlødig guldforekomst, fore løbigt skønnet til 1 million unser, eller 30 tons rent guld. Guldprisen på verdensmarkedet er for øjeblikket 250 dollars per unse. Lønsomhedsstudium, som nu er igang i Nalunaq, forventes afsluttet i første halvdel af 2002. Her vur deres produktionsomkostninger. Forekomsten ligger favorabelt kun 6 km fra en isfri fjord og 40 km fra atlant kajsfaciliteter og anden infrastruktur i Nanortalik.
I denne fase vurderes også de negative og positive miljøkonsekvenser for luften, landet, vandet og ha vet. Det er hensigten, at den samlede påvirkning af miljøet skal være =0. Det gælder også den ørredførende elv, der løber neden for minen i Kirkespirsdalen.
Man vurderer også, hvad det vil koste at lukke minen, når forekom sten er udtømt. De sikkerhedsmæssige foranstaltninger på arbejdspladsen skal også være på plads før opstart af produktion.
Spørgsmålet er indtil videre, om der kan tjenes penge på forekom sten. Forudsat sandsynlighed for profit og forudsat godkendelse fra myndighederne vil produktionen i Nalunaq kunne starte i 2003. Produk tionsfasen forventes at vare otte år, hvis den kommer igang. Arbejds styrken på 80-100 mand vil omfatte så vel højtuddannede internationale specialister som lokalt ufaglært personale. For sidstnævnte skal træningsprogrammer iværksættes. Guldet vil blive smeltet til "doré barrer" på stedet til direkte eksport.

Informationsmøde
Befolkningen i Nanortalik var 7. februar 2002 inviteret til et offentlig møde. Der kom ca 200. På grønlandsk, dansk og engelsk gennemgik en række medarbejdere fra Nalunaq I/S projektet. Bl. a. herfra hidrører mine oplysninger. Et nyt møde skal holdes om 2 måneder.

Forekomsten er døbt Nalunaq, hvilket på grønlandsk betyder "det uvisse". Det ligger projektets ophavsmænd på sinde ikke at skabe unødvendigt store forventninger. Dem har der været for mange af i Grønland. Nalunaq forekomsten vil i givet fald blive den første nye mine i Grønland i over 25 år.