Torskedumt, Hans

For din og Grønlands skyld - lad torskene få fred i nogle år endnu - og lyt til biologerne.

Fredag d. 13. september 2002
John Hansen
Emnekreds: Fiskeri, Forskning, Miljø og natur, Politik.

Siumuts (bygde) formand, Hans Enoksen, udstiller virkelig sit manglende format som "fiskeriminister" og i det hele taget som landspolitiker, når han om torskesituationen i Sermitsiak nr. 34 udtaler, at biologerne før har taget fejl, og fiskerne bare skal fiske videre efter torsk, da fangerne ikke har andre indtjeningsmuligheder.

Hermed er kortsigtet profit og stemmefiskeri vigtigere end bæredygtigt fiskeri, når han siger, at man i Grønland bare skal fiske løs på torsken, nu da biologerne i andre situationer har lavet forkerte eller mangelfulde optællinger af bestande. Han har åbenbart en ringe tillid til biologerne.

Kære Hans, når det drejer sig om levende ressourcer, og vel og mærke en ressource, som kan komme til at betyde en hel del for Grønland i form af øget indtægt, beskæftigelse, skatter osv. som den har gjort flere gange før i historien, så skal man anlægge en forsigtig, ja kald det konservativ, fiskeripolitik.

Når torsken for alvor igen kommer - hvis I vel og mærket lader torskene være nu - så skal du bare se, at der kommer gang i produktionen og værdiforøgelsen i landet.

Men hvis der for tidligt er blevet fisket efter torsk og dermed fisket på de forkerte årgange, så kan Grønland med din politik komme til at opleve et meget kortvarigt fiskerieventyr.

Har Grønland råd til det?

Nej vel. Giv da fiskerne i syd andre muligheder for at tjene penge - og om nødvendigt giv dem tilskud - du vil se, at det sagtens kan betale sig, når bestanden af torsk er klar til at blive fisket på.

For din og Grønlands skyld - lad torskene få fred i nogle år endnu - og lyt til biologerne.