Universitetsparken skal ses i en større økonomisk sammenhæng

Jeg ...kan ikke på samme måde som du, fremkomme med en helt ensidig og snæversynet betragtning på området, men må forholde mig til en masse andre overordnede områder i samfundsbilledet

Tirsdag d. 24. september 2002
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Etik, Forskning, Politik, Uddannelse.

Kære Ole Marquardt!

Først og fremmest vil jeg takke dig for den store interesse, du udviser mit lille afsnit om en Universitetspark ud af mine samlede bemærkninger til Selvstyrekommissionens principbetænkning, men lad mig med det samme slå fast, at de beregninger du fremkommer med på det ene og det andet må stå helt for din egen regning.

Jeg er nærmest helt overvældet over din reaktion og det forvisser mig om, at jeg har ramt plet på en eller anden måde med mit afsnit om Landsstyrets planer om en Ilimmarfik og lad mig med det samme også slå fast, at jeg i princippet ikke har noget som helst imod en Ilimmarfik, men jeg vil og kan ikke på samme måde som du, fremkomme med en helt ensidig og snæversynet betragtning på området, men må forholde mig til en masse andre overordnede områder i samfundsbilledet, hvor jeg må prioritere (når andre nu ikke kan eller vil), velvidende at vi ikke har de økonomiske ressourcer til at kunne både det ene og det andet, selvom vi gerne vil. Og der er jeg kommet til den helt klare konklusion, at det samfundsmæssigt bedste perspektiv er, at få fundamentet og første trin i fødekæden til en Universitetspark - Folkeskolen - til at fremstå ordentligt førend jeg vil gå ind for at anbefale en overbygning til denne. For vi er jo på ingen måde fortabte uden en Universitetspark, sålænge vi er en part i et Rigsfælleskab med Danmark, hvor vi kan sende vore unge på uddannelse til næsten ingen penge.

Med hensyn til Ilimmarfik planerne ser det i øvrigt ud til, at de ansøgte fonde har tænkt nogenlunde som jeg, nemlig realbetonet, idet der til dato - på trods af ansøgt og bevilget halvt år ekstra tid til fund-raising, kun er indsamlet sølle 75.000,- (ja, du læser rigtigt) kr. ud af et af Landstinget betinget beløb på kr. 40 mill. kr. for at kunne åbne op for en realisation af projektet.

Når vi så kikker tilbage på folkeskolesiden, så er der ingen sikkerhedsnet for denne og der kan jeg overhovedet ikke forsvare at skulle se på, at forfaldet på området skrider hastigere frem end det vi formår at udbedre, fordi vi bliver ved med at nedprioritere folkeskoleområdet til fordel for andet - her i dette tilfælde en Universitetspark.

Jeg tror på prioritering og jeg tilhører absolut ikke den gruppe af folk, som vil ofre alt andet, for at Grønland skal huse et "moderne" forskermiljø efter international standard og som vil være de første, vi ser ombord i Atlantmaskinen, når "Projektet Grønland" slår fejl. En gruppe af velbjergede, der har råd til at være modige, fordi en økonomisk kollaps for dem i sidste ende bliver en ligegyldig parentes i deres livshistorie, alt imens en folkeskole forfalder til ubrugelighed.

Jeg er grønlænder - oven i købet en ansvarsfuld grønlænder - der ikke kun lige tænker til næsetippen. Jeg er ikke for en manipulationspolitik, der bevidst eller ubevidst skaber en afgrundsdyb kløft mellem - på den ene side befolkningen og på den anden side politikere, der hævder at repræsentere disse, hvor befolkningen slås med at få hverdagen til at hænge fornuftigt sammen alt imens et landsstyre flygter ind i eskapismens univers, hvor de kæmper med deres vindmøller, monumenter og hvad der ellers måtte være.

Så Ole, jeg synes ærligt talt, at du skulle tage dine ambitioner med til Saudi-Arabien eller til Monaco for den sags skyld. Der har de nok råd til at kunne honorere disse og stadigvæk overleve, hvis tingene alligevel skulle kikse, hvilket vort land ikke kan. Bon voyage.