Overvældende interesse for udbudsrunden i Baffin bugten i 2010

Estimatet er baseret på eksisterende geofysiske data og resultater fra et mindre antal boringer ud for både Vestgrønland og Canada. Middelskønnet (mean) for olie og gas i regionen er opgjort til i alt godt 18 milliarder tønder olieækvivalenter.

Tirsdag d. 6. oktober 2009
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Forskning, Råstoffer.

Landsstyret har godkendt at den næste olieudbudsrunde gennemføres i Baffin bugten i 2010. En såkaldt prækvalifikationsrunde for området sluttede 1. oktober 2009 og olieindustriens interesse for området har været overvældende. Ved udløbet af ansøgningsfristen havde 13 internationale olieselskaber ansøgt om at blive prækvalificeret som operatør inden igangsættelsen af den egentlige udbudsrunde.

- Jeg er meget tilfreds med forløbet af udbudsrunden. Udviklingen af olieaktiviteterne er et af de vigtigste områder, hvis vi skal skabe indtægter som kan erstatte bloktilskuddet fra Danmark. Olieselskabernes overvældende interesse for at blive prækvalificeret, er et overbevisende signal om, at industrien tror på oliepotentialet i Nordvestgrønland, siger medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen i den forbindelse.

Et meget vigtigt punkt i forberedelsen af udbudsrunden har været, at Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Grønlands Naturinstitut har gennemført en strategisk miljøvurdering af regionen med det formål at sikre, at eventuelle kulbrinteaktiviteter kan gennemføres på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

Et af kravene i den forbindelse er, at alle selskaber som vil være operatør i området skal gennem en prækvalifikation, hvor de skal dokumentere:


  • At de har den fornødne erfaring med efterforskning og udnyttelse af olie og gas i vanskelige områder,
  • At de har opbygget et beredskab til at håndtere olieaktiviteter i området sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt, og endelig,
  • At de har det fornødne finansielle beredskab til at gennemføre en omfattende olieefterforskning, udbygning og nedlukning af aktiviteterne.


Disse kriterier er bl.a. valgt for at beskytte miljøet, fiskebestandene samt de unikke bestande af pattedyr og fuglekolonier m.m.
Baggrund
USGS har i maj 2008 færdiggjort et nyt estimat af uopdagede olie- og gasressourcer i undergrunden i havet nord for polar cirklen mellem Vestgrønland og Østcanada. Estimatet er baseret på eksisterende geofysiske data og resultater fra et mindre antal boringer ud for både Vestgrønland og Canada. Middelskønnet (mean) for olie og gas i regionen er opgjort til i alt godt 18 milliarder tønder olieækvivalenter.

Udbudsområdet i Baffin bugten har et areal på ca. 151.000 km2. Området er inddelt i 14 blokke, som varierer i størrelse mellem ca. 8.000 km2 og 15.000 km2.