Mobilitet i Grønland

Det er første gang, at der på systematisk vis er blevet gennemført en så omfattende undersøgelse af befolkningens reelle flytninger og forventninger til fremtidige flytninger. Det er desuden første gang, at der blevet arbejdet med komplette oplysninger om befolkningens uddannelsesniveau.

Fredag d. 15. januar 2010
Klaus Georg Hansen, cand. mag i etnografi
Emnekreds: Bosætning, Forskning.

En sammefatning af undersøgelsen kan læses her: Mobilitet i Grønland

Der er mange store samfundsopgaver, som vil kunne få indflydelse på de kommende års bosætningsmønster. Men der manglede viden om vigtige elementer i de generelle samfundsomlægninger. På den baggrund blev arbejdet med mobilitetsundersøgelserne igangsat efter forårssamlingen 2008.

Undersøgelserne har været organiseret og overvåget af en styregruppe, som har bestået af personer fra Den Strategiske Miljøvurdering under aluminiumsprojektet ved Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Greenland Development, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Økonomi og personalestyrelsen samt Råstofdirektoratet i samarbejde med Grønlands Statistik, Styrelsen for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke samt Den Nordatlantiske Gruppe.

De fleste af undersøgelserne er blevet gennemført af Nordregio med seniorforsker Rasmus Ole Rasmussen som hovedansvarlig. Alle involverede har lagt et meget stort arbejde i at bidrage til gennemførelsen af undersøgelsen, og der har været et unikt samarbejde på tværs af de forskellige enheder.

Publikationen er blot en sammenfatning af de meget omfattende undersøgelser. Der udgives samtidig med denne her publikation også en række mere uddybende rapporter om resultaterne fra undersøgelserne. Disse uddybende rapporter findes kun på dansk, hvorimod sammenfatningen her foreligger på såvel grønlandsk som dansk.

Det er første gang, at der på systematisk vis er blevet gennemført en så omfattende undersøgelse af befolkningens reelle flytninger og forventninger til fremtidige flytninger. Det er desuden første gang, at der blevet arbejdet med komplette oplysninger om befolkningens uddannelsesniveau.

De foreliggende resultater fra mobilitetsundersøgelserne er dermed et meget vigtigt bidrag til beslutningsgrundlaget for en række vigtige politiske beslutninger, som skal tages i den kommende tid.

For at sikre værdien af undersøgelsen er det af afgørende betydning, at der i de kommende år afsættes midler til, at der kan ske en løbende opfølgning på undersøgelsesresultaterne.