Borgerne inddrages i olieboringerne

I høringsperioden skal der gennemføres borgermøder, hvor både VVM-undersøgelsen og VSB-rapporten vil blive præsenteret og borgerne vil få mulighed for at stille spørgsmål og fremføre eventuelle bekymringer omkring projektet. Inden borgermøderne kan afholdes, vil borgerne have haft lejlighed til at læse rapporterne. Det forventes at møderne påbegyndes omkring den 15. marts 2010.

Torsdag d. 28. januar 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Forskning, Råstoffer.

Cairn Energy planlægger, at gennemføre en eller flere efterforskningsboringer i havet vest for Disko-Nuussuaq i løbet af 2010.I forbindelse med olieboringer i Grønland er det et krav fra myndighedernes side, at offentlighedsfasen skal begynde med en møderække med nøgleinteressenter. Disse møder er en del af processen omkring udarbejdelsen af en vurdering af boringernes samfundsmæssige bæredygtighed.

Møderækken vil have en karakter, hvor myndighederne og Cairn inkl. licenspartner mødes med mulige samarbejdspartnere og andre interessenter. Under møderne vil der være en detaljeret orientering med efterfølgende mulighed for at stille uddybende og kritiske spørgsmål af relevans for de enkelte sagsområder. Denne fase er planlagt til at foregå i de første to uger af februar 2010.

I den efterfølgende periode vil Cairn udarbejde en rapport (Vurdering af den samfundsmæssige bæredygtighed - VSB-rapport), hvori det afdækkes i hvilken grad grønlandske virksomheder, grønlandsk arbejdskraft, uddannelsesmuligheder mv. kan inddrages bedst muligt.

Cairn skal også færdiggøre en såkaldt VVM-undersøgelse og dokumentation for at alle sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige risici er bragt til et niveau, der er i overensstemmelse med bedste internationale praksis. Desuden skal der udarbejdes en omfattende beredskabsplan og i forlængelse heraf er der stillet de nødvendige finansielle garantier til sikring af at beredskabsplanen kan gennemføres, hvis det bliver nødvendigt.

VVM-undersøgelsen og VSB-rapporten sendes i offentlig høring i begyndelsen af marts 2010.

I høringsperioden skal der gennemføres borgermøder, hvor både VVM-undersøgelsen og VSB-rapporten vil blive præsenteret og borgerne vil få mulighed for at stille spørgsmål og fremføre eventuelle bekymringer omkring projektet. Inden borgermøderne kan afholdes, vil borgerne have haft lejlighed til at læse rapporterne. Det forventes at møderne påbegyndes omkring den 15. marts 2010.

Den indledende møderække i begyndelsen af februar og de efterfølgende borger-møder medio marts måned vil blive afholdt i Nuuk, Ilulissat, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Kangaatsiaq, Uummannaq, Sisimiut og Kangerlussuaq.