NunaMinerals udvider Inglefield koncession fra 247 km2 til 1.342 km2

NunaMinerals har søgt myndighederne om en ny eneretslicens, som dækker de områder i Inglefield land, som er mest prospektive for jern og som indgår i den >80 km lange, magnetiske højderyg i Inglefield Land. Selskabets eneretslicenser for området dækker nu 1.342 km2 mod tidligere 247 km2.

Tirsdag d. 23. februar 2010
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Forskning, Råstoffer.

Iværksætter geofysisk opmåling af jernprospekt i april 2010
NunaMinerals har søgt myndighederne om en ny eneretslicens, som dækker de områder i Inglefield land, som er mest prospektive for jern og som indgår i den >80 km lange, magnetiske højderyg i Inglefield Land. Selskabets eneretslicenser for området dækker nu 1.342 km2 mod tidligere 247 km2.

Selskabet har endvidere indgået en aftale med det canadiske geofysik-selskab, Sanders Geophysics, om gennemførsel af ca. 10.000 linjekilometer tyngdemålinger kombineret med magnetiske målinger. Målinger vil ske fra fly med base i Qaanaaq, 100 km syd for Inglefield Land.

”Kombinationen af tyngdemålinger og magnetiske målinger giver os mulighed for at give et bedre estimat af størrelsen af magnetit-legemet i Minturn. Samtidig vil opmålingen kunne afsløre tilsvarende efterforskningsmål langs med den magnetiske højderyg” siger Ole Christiansen, direktør i NunaMinerals.

NunaMinerals annoncerede i januar om fundet af en Kiruna type jernforekomst i Inglefield Land, Nordgrønland. Minturn anomalien er op til 200 m bred og kan følges over en strækning på 7 km. Minturn anomalien findes indenfor en >80 km lang, lineær, magnetisk højderyg. Det gennemsnitlige jernindhold i fem overfladeprøver er 62,4% Fe. Indholdet af andre grundstoffer falder fortrinsvis indenfor acceptable værdier for industrien. I 2010 planlægger NunaMinerals at udtage storprøver til metallurgiske undersøgelser. Selskabet overvejer at mobilisere en borerig til området i slutningen af 2010 med henblik på test-boringer af de bedste boremål i 2011.

NunaMinerals annoncerede i januar om fundet af en Kiruna type jernforekomst i Inglefield Land, Nordgrønland. Minturn anomalien findes indenfor en >80 km lang, lineær, magnetisk anomali.

NunaMinerals gennemførte i 2008 en magnetisk opmåling og bekræftede tilstedeværelsen af Minturn anomalien med værdier op til 36.000 nT over baggrund. Anomalien udgør del af et mindst 7 kilometer langt og op til 200 m bredt magnetisk bælte, som klart kan skelnes fra de omgivende anomalier. Afslutningen af det magnetiske bælte mod øst og mod vest synes at være kontrolleret af forkastninger. Det gennemsnitlige jernindhold i fem overfladeprøver er højt, på 62,4% Fe. Indholdet af andre grundstoffer falder fortrinsvis indenfor acceptable værdier for industrien. Petrografiske studier viser, at der kan være tale om en jernmineralisering af samme type som Kirunajernforekomst i Nordsverige. Til sammenligning er malmlegemet i Kiruna 4 km lang, 80 m tyk og 2 km dyb.

Selskabets eneretslicens over Minturn anomalien er på 247 km2. Selskabet har ansøgt myndighederne om en ny eneretslicens på yderligere 1.095 km2 dækkende de mest prospektive områder af den magnetiske højderyg. Selskabets eneretsområder i Inglefield Land dækker nu i alt 1.342 km2.

Selskabet indgået en aftale med et vel-renommeret canadisk selskab, Sanders Geophysics, om gennemførsel af kombinerede tyngde og magnetiske målinger dækkende hele den magnetiske højderyg. Opmålingen vil dække et område på ca. 900 km2 og vil opmåle i alt ca. 10.000 linjekilometer. Målingerne vil ske fra fly med en flyvehøjde på 120 m over terrænet, med 100 m linjeafstand samt 500 m tværlinjeafstand. Opmålingen vil ske i april 2010 med levering af data i august 2010. Med denne opmåling vil det være muligt at underbygge potentialet i området yderligere. Tonnagepotentialet i Minturn-anomalien vil kunne estimeres, ligesom opmålingen vil kunne lokalisere tilsvarende anomalier i undersøgelsesområdet.

NunaMinerals påregner endvidere at udtage storprøver til indledende metallurgiske undersøgelser af jernmalmen fra Minturn i løbet af 2010. Selskabet overvejer at mobilisere en borerig til området i september 2010 med henblik på at påbegynde de første testboringer i 2011 af Minturn anomalien og eventuelle andre boremål i området.
Kort, som viser udstrækningen af NunaMinerals’ eneretskoncessioner i Inglefield Land.
Det blå område dækker Minturn magnetit anomalien, mens det røde område angiver det nyansøgte eneretsområde.