Debatten om uran nul-tolerance politikken skal fortsætte

Som tidligere udmeldt vil landsstyret i 2010 lytte til de mange synspunkter fra såvel borgere, interessegrupper og uvildige eksperter. Landsstyret vil efter sommerferien komme med mere konkrete udmeldinger om det videre proces inden Landstinget til efterårssamlingen skal anden behandle forslaget om indførelse af en maksimumsgrænse for uran i forbindelse med minedrift.

Fredag d. 16. april 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Forskning, Miljø og natur, Råstoffer.

Landsstyret tilkendegav på efterårssamlingen 2009, at man ville give sig god tid til at træffe en beslutning om hvorvidt nul-tolerance politikken på uran-området skal fastholdes eller justeres.

Baggrunden for beslutningen var et principforslag fra Siumut om at indføre tilladelse til uranudvinding som biprodukt. Det er landsstyrets politik, at der er behov for en åben og demokratisk debat hvor alle i samfundet får mulighed for at give sin mening til kende. Denne debat foregår nu i mange lag i samfundet.

Som tidligere udmeldt vil landsstyret i 2010 lytte til de mange synspunkter fra såvel borgere, interessegrupper og uvildige eksperter. Landsstyret vil efter sommerferien komme med mere konkrete udmeldinger om det videre proces inden Landstinget til efterårssamlingen skal anden behandle forslaget om indførelse af en maksimumsgrænse for uran i forbindelse med minedrift.

Desuden skal det erindres, at det et krav i Råstofloven, at alle miljø-, sikkerheds-, sundheds- og samfundsmæssige aspekter skal være grundigt undersøgt inden et selskab kan ansøge om tilladelse til igangsættelse af et mineprojekt.

Selv hvis der skulle blive truffet beslutning om ændring i nul-tolerance politikken, vil der formentlig gå flere år før selskabet bag eksempelvis Kvanefjeldsprojektet kan færdiggøre sådanne undersøgelser.

Uanset hvad vil der således tage flere år før der eventuel kan foreligge et projekt, som Landsstyret skal tage stilling til.