Kviksølv i Arktis

En speciel bekymring er relateret til et stadigt stigende kviksølvindhold i arktiske dyrearter som isbjørne, tandhvaler og fuglearter på trods af et fald i de menneskeskabte emissioner fra Europa og Nordamerika

Onsdag d. 26. januar 2011
Udenrigsministeriet
Emnekreds: Forskning, Forurening, Miljø og natur.

Danmark sætter fokus på Arktis under FN-forhandlinger om en global kviksølvaftale
25.01.2011

Danmark holdt i går et indlæg om kviksølvpåvirkninger af Arktis ved UNEPs forhandlingsmøde i Chiba, Japan.

Danmark fik i går mulighed for at informere mere end 150 lande om hovedkonklusionerne fra en ny undersøgelse om kviksølv i Arktis, som udgives af moniteringsgruppen, AMAP, under Arktisk Råd. Indlægget havde fokus på de særlige problemer, der er med kviksølv i Arktis.

I forbindelse med indlægget har AMAP udgivet en pjece om kviksølvundersøgelsen. Pjecen indeholder en oversigt over nøglekonklusionerne, som bl.a. viser, at Arktis er en af de regioner i verden, hvortil kviksølvet transporteres og ophobes i fødekæden. Stoffet fortsætter med at være en risiko for befolkningen og dyreliv i Arktis.

En speciel bekymring er relateret til et stadigt stigende kviksølvindhold i arktiske dyrearter som isbjørne, tandhvaler og fuglearter på trods af et fald i de menneskeskabte emissioner fra Europa og Nordamerika.

AMAPs kviksølvundersøgelse (assessment) bliver offentliggjort i maj 2011, hvor der afholdes AMAP konference og Arktisk Ministerrådsmøde.

Pjecen kan hentes her i PDF format:
Why is mercury a concern in the arctic