Grønlands Naturinstituts årsberetning for 2010

Beretningen indeholder en kort omtale af udvalgte begivenheder i årets løb, en kort beskrivelse af instituttets faglige og formidlingsmæssige arbejde, generelle oplysninger om fysiske rammer, økonomi og personale samt en liste over aktiviteter i 2010 møder, feltarbejde, foredrag, videnskabelig produktion, udgivelser m.m.

Tirsdag d. 7. juni 2011
Grønlands Naturinstitut
Emnekreds: Forskning, Uddannelse.

Hermed foreligger Grønlands Naturinstituts årsberetning for 2010. Beretningen indeholder en kort omtale af udvalgte begivenheder i årets løb, en kort beskrivelse af instituttets faglige og formidlingsmæssige arbejde, generelle oplysninger om fysiske rammer, økonomi og personale samt en liste over aktiviteter i 2010 møder, feltarbejde, foredrag, videnskabelig produktion, udgivelser m.m.

Grønlands Naturinstitut - årsberetning 2010