Emne: Forsvarsområderne

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Lufthavnen i Kangerlussuaq

Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Landsstyret
Fredag d. 3. juni 2016

Det er hverken min eller landsstyrets politik at lukke Kangerlussuaq. Tværtimod er det hensigten, at lufthavnen i Kangerlussuaq også i fremtiden kommer til at indgå i det samlede trafiknet – om end givetvis i en anden rolle, end den spiller i dag

Ordførertale ved redegørelsesdebat om Nordisk Forsvarssamarbejde

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 22. oktober 2015

Regeringen fastholder en linje, som handler om et fredeligt og sikkert Arktis. Det er vi fra Inuit Ataqatigiit glade for. Dette er i god tråd med intentionerne fra Stoltenberg-rapporten samt Ilulissat-erklæringen

Beretning om Forsvarets fraflytning af Grønnedal

Rigsrevisionen
Torsdag d. 18. december 2014

Beretningen handler om Forsvarets fraflytning af Grønnedal. I august 2011 besluttede forligskredsen bag forsvarsforliget 2010-2014 at nedlukke Grønlands Kommando i Grønnedal og etablere Værnfælles Arktisk Kommando i Nuuk
Tilknyttede tekster:

Undersøgelse af radioaktiv forurening i Avanersuaq

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 6. december 2011

Ud fra en strålebeskyttelsesmæssig vurdering er der, med den nuværende brug af området, ikke behov for restriktioner for ophold i det forurenede område eller behov for oprensende foranstaltninger. Det vurderes også, at der ikke er behov for at gennemføre yderligere målinger af plutoniumindholdet i personer, som bor i Avanersuaqområdet.
Tilknyttede tekster:

Pressemeddelelse vedrørende Arktisk Kommando

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. september 2011

Forsvarsanliggender er et rigsanliggende, som Forsvarsministeren har ansvaret for. Forsvarsministeren har den 22. august 2011 besluttet, at Arktisk Kommando skal placeres i Nuuk, som forsvarsforligskredsen i Folketinget også støtter. Landsstyret har taget beslutningen til efterretning.

Sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq er afsluttet

Departementet for Sundhed
Fredag d. 26. august 2011

Undersøgelsen fandt således ikke sygdomme, der kan sættes i forbindelse med udsættelse for radioaktivitet. Til gengæld viser undersøgelsen, at livsstilssygdomme er meget udbredte i Avanersuaq, og at der derfor er behov for at styrke den sundhedsfremmende indsats.
Tilknyttede tekster:

Miljøforhold på de danske forsvarsområder i Grønland

Departementet for Indenrigsanliggender Natur og Miljø
Torsdag d. 7. juli 2011

Fredag d. 17. juni 2011 skete der et mindre spild af dieselolie på Daneborg. Uheldet skete under flytning af diesel mellem 2 tanke, hvorved der blev spildt 510 liter dieselolie