Miljøforhold på de danske forsvarsområder i Grønland

Fredag d. 17. juni 2011 skete der et mindre spild af dieselolie på Daneborg. Uheldet skete under flytning af diesel mellem 2 tanke, hvorved der blev spildt 510 liter dieselolie

Torsdag d. 7. juli 2011
Departementet for Indenrigsanliggender Natur og Miljø
Emnekreds: Forsvarsområderne, Miljø og natur.

Onsdag d. 22. juni 2011 holdt medlem af landsstyret for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen møde med forsvarsminister Gitte Lillelund Bech i København. På mødet blev der diskuteret miljøforhold på de danske forsvarsområder i Grønland generelt, men også nogle få enkeltsager blev taget op.

Der var stor enighed om, at det er vigtigt at passe på den sårbare arktiske natur, og at det ligeledes er vigtigt at undgå uheld i forbindelse med forsvarsaktiviteterne, herunder oliespild.


Sådan håndteres affaldet i forsvarsområderne - her Mestersvig (an)

Anthon Frederiksen og Gitte Lillelund Bech var begge enige om, at det er vigtigt at forbedre miljøforholdene på Mestersvig, idet der her stadig er miljøproblemer fra gamle aktiviteter. Der var særlig fokus på et projekt, hvilket har til formål at oprense et område med en gammel olieforurening. Det er meningen at rensningen skal foregå ved en så-kaldt ”landfarming” metode. Metoden gør brug af mikrobiologisk rensning og går i al sin enkelthed ud på at lade mikroorganismer i jorden nedbryde olien, ved at tilføre næring og ilt. Det forventes at olieforureningen i jorden vil falde til et acceptabelt niveau.

Foruden Mestersvig, blev de seneste to oliespild (Daneborg) og Station Nord) på forsvarsområderne i Grønland diskuteret.

Fredag d. 17. juni 2011 skete der et mindre spild af dieselolie på Daneborg.

Uheldet skete under flytning af diesel mellem 2 tanke, hvorved der blev spildt 510 liter dieselolie (Arctic Grade). Grønlands Kommando og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste iværksatte via den lokale leder oprydning med det samme. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har efterfølgende fløjet yderligere materiel til Daneborg.

Der er tidligere i år sket et oliespild på Station Nord. Dette er der orienteret om ved en tidligere pressemeddelelse.

Det er en selvfølge at oliespild skal udgås for enhver pris, men i nogle tilfælde sker der uheld, enten pga. mekaniske defekter eller menneskelig fejltagelser. Grønlands Kommando vil på baggrund af de seneste oliespild på Daneborg og Station Nord indskærpe over for personellet på alle stationer, at olietanke konstant skal overvåges ved bunkring eller flytning af olieprodukter.

Erfaringsmæssigt er både Grønlands Kommando og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste rigtig gode til at rydde op efter oliespild.


(an)
Men ministrene var enige om at der skal strammes op på procedurerne, således at oliespild forhåbentlig kan undgås i fremtiden.
Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech tilkendegav på opfordring endvidere, at hun er positivt indstillet på at undersøge forholdene vedrørende de tidligere amerikanske dumpe rundt omkring forskellige steder i Grønland.

... det skulle jo nødigt komme til at ligne affaldshåndteringen i selvstyreområderne :-) (an)