Statsminister Lars Løkke Rasmussens svar på spørgsmål nr. S 2770 stillet af Juliane Henningsen (IA).

Vi må forstå det sådan, at børnenes ophold blev iværksat ud fra gode intentioner blandt de involverede parter i Grønland og i Danmark

Onsdag d. 19. august 2009
Lars Løkke Rasmussen, Statsminister
Emnekreds: Grønlands historie, Rigsfællesskabet, Sprog.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens svar på spørgsmål nr. S 2770 stillet af Juliane Henningsen (IA).

Spørgsmål:
Agter statsministeren på vegne af den danske stat at give en officiel undskyldning og dertil en kompensation til de børn og deres familier, der i 1950’erne som en del af daniseringen blev fjernet fra deres familier i Grønland og sendt til Danmark for derefter at blive bortadopteret eller anbragt på børnehjem?

Svar:
Både det grønlandske samfund og forholdet mellem Grønland og Danmark har været igennem en gennemgribende og positiv udvikling i tiden fra 1950’erne og frem til i dag. Men der er også begivenheder, som vi i dag må konstatere har været blandt de ulykkelige i vores fælles historie.

De omtalte grønlandske børns ophold i Danmark i starten af 1950’erne tilhører den sidste, ulykkelige kategori. Men samtidig må vi konstatere, at tankegangen både i Grønland og i Danmark var væsentlig anderledes på daværende tidspunkt. Og vi må forstå det sådan, at børnenes ophold blev iværksat ud fra gode intentioner blandt de involverede parter i Grønland og i Danmark.

Historien står ikke til at ændre. Regeringen betragter kolonitiden som en afsluttet del af vores fælles historie. Vi må glæde os over, at tiden er en anden nu. Inden for selvstyreordningens rammer udvikler vi i dag vores fælles historie i ligeværdighed og med gensidig respekt mellem Grønland og Danmark.

Juliane Henningsens spørgsmål finder du her