Ændring i kvoterne for store hvaler i perioden 2010-2012

I forbindelse med det for nyligt afholdte møde i den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), kommer der ændringer i den årlige kvote for store hvaler for perioden 2010-2012.

Mandag d. 12. juli 2010
Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Emnekreds: Hvaler.

Indholdsfortegnelse:
Vågehval (sildepisker)
Finhval
Grønlandshval
Pukkelhval


I forbindelse med det for nyligt afholdte møde i den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), kommer der ændringer i den årlige kvote for store hvaler for perioden 2010-2012.

Vågehval (sildepisker)
Som følge af ny biologisk rådgivning, reduceres den årlige vestgrønlandske vågehvalskvote fra 200 til 178, med mulighed til at overføre 15 ubrugte til det påfølgende år. Dette ventes ikke at få nogen praktisk betydning for det årlige udbytte, da den årlige fangst i de sidste år haver ligget på niveauet omkring den nye kvote. Så langt i sæsonen er der kun fanget i overkant af 30 vågehvaler, derfor vil der ikke forekomme ændringer i kvoterne inden den årlige genfordeling af kvoten sidst i august.

Den østgrønlandske kvote på 12 dyr, med mulighed for overførsel af 3 dyr til det påfølgende år, bliver uændret.

Finhval
Den årlige kvote reduceres fra 19 til 10 dyr per år som en følge af forhandlingerne for at få tildelt kvote på pukkelhval. Den gennemsnitlige finhvalsfangst i de sidste 4 år, har ligget nært den nye kvote, derfor vil det reelt set ikke føre til en særlig reduktion af den grønlandske finhvalsfangst.

Grønlandshval
Kvoten for grønlandshval bliver uændret med 2 dyr per år, med mulighed til at overføre 2 ubrugte til det påfølgende år.

Pukkelhval
Grønland har fået tildelt en kvote på pukkelhval for første gang siden 1986. Den årlige kvote bliver på 9 dyr, med mulighed for overførsel af 2 ubrugte til det påfølgende år. Den geografiske fordeling af denne kvote vil ske i samarbejde mellem KANUKOKA, KNAPK og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Inden fangsten på pukkelhval starter, er det nødvendigt at opdatere bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af store hvaler. Det er ventet at det vil blive muligt at starte fangsten fra begyndelsen af september, hvor kvotefordelingen også vil være på plads.