Nationale kvoter for fangst af store hvaler 2011

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 5-årig blokkvote gælder i perioden 2008-2012 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.

Fredag d. 24. december 2010
Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Emnekreds: Hvaler.

Indholdsfortegnelse:
Finhval
Grønlandshval
Pukkelhval
Sildepisker
Vestgrønland
Østgrønland
Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)


Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 5-årig blokkvote gælder i perioden 2008-2012 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland.

Det skal noteres, at de endelige fangstkvoter vil blive optalt efter 31. december 2010, hvorfor der kan forekomme justeringer. Kvoter for 2011 er som følgende.

Finhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2011 er på 10 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til finhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Grønlandshval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2011 er på 2 dyr. Fartøjer hjemmehørende i Disko Bugt med teknisk godkendelse til grønlandshvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Pukkelhval
Den totale kvote for Vestgrønland for 2011 er på 9 dyr. Fartøjer med teknisk godkendelse til pukkelhvalfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Sildepisker
Vestgrønland
Den totale kvote for Vestgrønland for 2011 er på 187 dyr (178 + overførsel af 9 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2010). Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Østgrønland
Den totale kvote for Østgrønland for 2010 er på 15 dyr (12 + overførsel af 3 dyr fra ikke opfanget kvote fra 2010). Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. april – 31. december. Pressemeddelelse udspecificerende årets regionale kvotefordeling vil følge efter høring i kvotefordelingsgruppen.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)
Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:
  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 16. juli 2010 om beskyttelse og fangst af store hvaler
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.