Et er jura at forstå, et andet land at føre

Rapporten viser, at det hidtidige fokus i debatten måske har været skævt: De mange påstande om aftalt spil mellem Danmark og USA savner ethvert grundlag. Fokus bør snarere rettes mod, hvad USA lovligt kan foretage sig i dansk, grønlandsk og færøsk luftrum, ligesom det på denne baggrund kan diskuteres, hvor dækkende den amerikanske garanti af 23. oktober 2008 egentlig er.

Tirsdag d. 29. maj 2012
Dansk institut for internationale Studier
Emnekreds: Internationale konventioner, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

DIIS' rapport om CIA-flyvninger over Grønland nu offentliggjort

Tirsdag den 11. september i 2001 fløj to passagerfly ind i World Trade Centers tvillingetårne, et tredje fly buldrede igennem Pentagons yderste mure, mens et fjerde fly styrtede ned i Pennsylvania. Al Qaeda havde angrebet USA, og næsten 3.000 mennesker var blevet dræbt. Den 17. september underskrev USA’s præsident George W. Bush en hemmelig ordre, der gav efterretningstjenesterne vide beføjelser til at bekæmpe Al Qaeda, og dagen efter bemyndigede Kongressen præsidenten til at anvende al nødvendig magt mod stater, organisationer og enkeltpersoner involveret i terrorangrebet.

Det er på denne baggrund, at CIA’s udvidede fangeprogram formuleres, og i de følgende år rapporterer europæiske medier om hundreder af ulovlige fangeflyvninger i europæisk luftrum. Europarådets parlamentariske forsamling iværksætter i november 2005 en undersøgelse med henblik at kortlægge spørgsmålet om ulovlige fangetransporter og hemmelige CIA-fængsler. Dertil kommer en lang række nationale undersøgelser.

DIIS’ rapport om CIA-flyvninger i dansk og grønlandsk luftrum kan dermed betragtes som endnu et bidrag til en årelang europæisk debat. Alligevel skiller den sig ud fra mængden. Undersøgelsen giver – på baggrund af hidtil ubenyttet materiale fra især Udenrigsministeriets arkiver – et sjældent indblik i de dansk-amerikanske relationer i en periode, hvor Danmark bidrog til USA’s militære indsats i Afghanistan og Irak.

Rapporten følger de danske diplomatiske anstrengelser skridt for skridt. Fra de første demarcher i 2005, hvor Udenrigsministeriet tog sagen om formodede CIA-flyvninger op overfor Washington, til de svære forhandlinger i 2008, som førte til, at Danmark den 23. oktober 2008 fik en fremadrettet garanti mod ulovlige CIA-flyvninger i dansk, grønlandsk og færøsk luftrum. Rapporten viser, at det hidtidige fokus i debatten måske har været skævt: De mange påstande om aftalt spil mellem Danmark og USA savner ethvert grundlag. Fokus bør snarere rettes mod, hvad USA lovligt kan foretage sig i dansk, grønlandsk og færøsk luftrum, ligesom det på denne baggrund kan diskuteres, hvor dækkende den amerikanske garanti af 23. oktober 2008 egentlig er.

Undersøgelsen er foretaget af Morten Heiberg, ph.d., chefkonsulent, leder af undersøgelsen, samt Svend Aage Christensen, mag.art., emeritusforsker, Mikkel Runge Olesen, cand.mag., ph.d.-studerende og Gry Thomasen, cand.mag., ph.d.-studerende.

Læs rapporten her:
Et er jura at forstå - et andet land at føre
Læs også
Redegørelse vedrørende hemmelige CIA-flyvninger i Danmark, Grønland og Færøerne