Emne: Internationale spørgsmål

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Makrelfiskeriet

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 21. marts 2014

Om nødvendigt kan det også blive relevant tage fiskeriaftalen mellem EU og Grønland op til overvejelse. Det hører ingen steder hjemme at sådanne lande og EU kan indgå en aftale, som i bund og grund forhindrer Grønland i at udvikle et nyt fiskerierhverv.

§37 Arktisk Råd

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 4. juni 2013

Allerede i foråret 2012 blev det af daværende Formand for landsstyret fremlagt, under et møde med Udenrigsminister Villy Søvndal, muligheden for Grønland at trække sig ud af Arktisk Råds arbejdet såfremt situationen ikke blev løst. Landsstyret har derfor ikke indført et nyt løsningsforslag ift til problematikken.

Utidigt og umodent boykot af Arktisk Råd

Maliina Abelsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. maj 2013

I Inuit Ataqatigiits øjne tager man ikke en sådan beslutning uden at have sit parlamentariske grundlag i orden, og man træffer ikke en beslutning om at boykotte Grønlands deltagelse ved så vigtige møder, når man ikke har afsøgt alle andre muligheder. Og det har Aleqa Hammond næppe efter kun en måned i stolen som formand for landsstyret.

Kolonitiden er et overstået kapitel

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 17. maj 2013

Hvis vi skal sidde i Arktisk Råd, hvor alt først skal igennem hele det danske statsapparat, så er vi jo stort set tilbage i tilstandene som dengang vi var en koloni. Kolonitiden er jo et forlængst overstået kapitel, så derfor skal vi selv sidde til bords i Arktisk Råd med fuld bestemmelsesret og med fuld taleret.

Resultater opnås ved deltagelse – ikke udeblivelse

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 15. maj 2013

I de seneste fire år er der kommet større opmærksomhed på Grønland og grønlandske interesser i Nordisk Ministerråds regi. Dette er sket ved en utrættelig, aktiv og vedvarende indsats. Denne tilgang til at opnå udenrigspolitiske resultater og skabe større viden om Grønland i udlandet har allerede virket, og det vil fortsat kunne virke. Men det kræver, at landsstyret vågner op, trækker i arbejdstøjet og vælger den aktive tilgang til det udenrigspolitiske arbejde.

Landsstyret stiller arbejdet i Arktisk Råd i bero

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Tirsdag d. 14. maj 2013

Beslutningen har været nødvendig, da Sverige under sit formandskab konsekvent har valgt at fravige fra hidtidig praksis for Kongeriget Danmarks repræsentation ved forhandlingsmøderne i Arktisk Råd med repræsentation af alle tre rigsdele.

Maritimt arktisk spin?

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 30. januar 2013

Kunne en sådan tragedie ske igen i nøjagtigt dette samme område – men nu under sejlads i sommerperioden juni – juli – august-september, og nu med et af de store krydstogtsskibe, der medfører i tusindevis af passagerer, og som ikke er isforstærket i en høj isklasse, og som i det hele taget ikke er konstrueret til at kunne ”tåle” at påsejle selv et meget lille isbjerg ved et uheld?

Grønland anmoder om territorialt forbehold

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Lørdag d. 3. november 2012

Grønland anmoder om territorialt forbehold. Ingen skal være i tvivl om, at Grønland fortsat ønsker at føre en klimapolitik, der er bæredygtig. Faktum er dog, at en tilslutning til Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode på det nærmeste vil umuliggøre en industriel udvikling.

OLT Ministermøde og Forum i Ilulissat

Landsstyret
Mandag d. 24. september 2012

OLT’erne har alle en vis form for selvstyreordning, da de ikke er selvstændige stater men er knyttet til én af EU-medlemslande i EU: Danmark, Frankrig, Storbritannien & Holland.

Premiers Strengthen Relationship as Arctic Neighbours

Eva Aviarak
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 14. august 2012

Premiers look forward to exploring new trade opportunities in the area of locally harvested foods. New trade partnerships would increase food security for Arctic communities. Increased trade with traditional/local foods will strengthen the health of Arctic peoples, contribute to our economies and create new job opportunities.

Dansk/grønlandsk krav indgivet til FN

Regeringen
Selvstyret
Fredag d. 15. juni 2012

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre i dag den 14. juni 2012 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel syd for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 115 000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst. Området udgøres af to dele: en sydvestlig del mod Canada og en østlig del mod Island.

Grønland har overtaget formandskabet for OLT i 2012

Landsstyret
Torsdag d. 26. januar 2012

De årlige OLT forummer afholdes for at sikre en kontinuerlig debat mellem OLT ministrene og EU Kommissionen. Det skal være med til at styrke OLT'ernes rettigheder og muligheder for at udnytte samarbejdet med EU optimalt.

Oplysninger om tal for udefrakommende arbejdskraft i byggebranchen

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 19. oktober 2011

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har til at opgave at skabe et bedre overblik og statistik over ledig arbejdskraft, som er tilgængelige. Arbejdsgruppens klare målsætning er blandt andet at komme med forslag til, hvordan vi får et bedre overblik over antallet af ledige og de lediges uddannelsesmæssige baggrund med henblik på at øge andelen af hjemmehørende arbejdskraft i alle fag.

Udenrigspolitisk strategi og Redegørelse - Efterårssamlingen 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Fredag d. 14. oktober 2011

Grønland er i 2050 en af tre selvstændige stater i et forfatningsretligt revideret Rigsfællesskab baseret på solidaritet, fællesskab og stærke historiske bånd. Grønlands BNP per indbygger er sammenligneligt med andre nordiske lande. Et rigt samfund med en høj grad af sammenhold og lighed i fordelingen af indkomst og muligheder
Tilknyttede tekster:

Arktis Råd mødet medio 2011

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 18. maj 2011

SAR tjenesten i disse øde og svært tilgængelige barske arktiske egne og farvande er jo altid et meget seriøst emne, men qua mine mange års erfaring med kommerciel besejling af netop disse isfyldte farvande med forskellige skibstyper, herunder passagerskib samt kendtmand på et meget stort tankskib, er det min faste overbevisning, at nedenstående udsagn burde have haft en lige så høj prioritet på dette møde:

EU vil forny sin fiskeripolitik

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 16. maj 2011

Ane Hansen gjorde opmærksom på, at Grønlands aftale forhold med EU er anderledes end de fleste andres lande. Samarbejdet i forholdet mellem Grønland og EU omfatter bl.a. OLT-ordningen, Partnerskabsaftalen og FPA’en og protokollen om den særlige ordning for Grønland som giver Grønland toldfri adgang for fiskeriprodukter blev også nævnt. Disse aftaler skal opfattes som et samlet aftale kompleks og skal umiddelbart ikke holdes adskilt.

Indlæg af Kuupik Kleist til 7. ministermøde

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. maj 2011

Det er vigtigt for os her at lægge vægt på retten til at kunne udnytte vores egne ressourcer, levende såvel som ikke-levende naturressourcer. Vi ved selvfølgelig godt, at der er risici forbundet med dette, og vi skal bestemt også se nærmere på disse risici. Vi er her ikke for at ødelægge det miljø vi lever af - vi skal være ansvarsbevidste og beskytte jorden. Vi anser ikke udvikling og miljøbeskyttelse for at være to modstridende mål. Det handler ikke om det ene frem for det andet. Udfordringen for os her i Arktis er at forene modstridende mål med supplerende løsninger.

Rigsfællesskabet må stå sammen som Arktisk stat

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 4. maj 2011

Eftersom Grønland er en del af den danske stat, er Danmark derfor et Arktisk stat. Derfor mener Siumut, at Grønland må have mere plads og indflydelse i den danske udenrigspolitik og mener, at Grønland må være mere i en partner i udenrigspolitiske sammenhænge hvor Danmark som Arktisk stat er med i dagsordenen.

Grønland og Norge vil styrke samarbejdet

Landsstyret
Mandag d. 10. januar 2011

På energi- og miljøområdet vil landene samarbejde om at effektivisere brugen af miljøstandarter omkring vedvarende og fossil energi. Landene vil også udveksle erfaringer med råstofudvinding og forvaltning, hvor råstofmyndighederne i Norge og Grønland vil samarbejde med henblik på forsvarlig og bæredygtig udvikling af petroleumssektoren.
Tilknyttede tekster:

MSC bør ikke give grund til politisk slagsmål

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 14. december 2010

Oppositionens leder ude i meget uheldigt ærinde, når hun sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af, at grønlandske fiskeprodukter bliver MSC-certificeret.

Klimaforhandlinger tilbage på rette spor

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 14. december 2010

Resultatet af COP16 er i god overensstemmelse med Grønlands position på klimaområdet, og giver ikke anledning til, at Grønland skal ændre sine mål og forpligtelser indgået ved aftale med Danmark under COP15.

MSC er nødvendig, lad os være fælles om det

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 13. december 2010

Det er på høje tid, at vi i Grønland, som i andre lande, fører en politik der sikrer bæredygtigt fiskeri, også mange år frem.

Fiskeriforhandling mellem Grønland og Norge

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Torsdag d. 9. december 2010

Med indgåelse af aftalen med Norge faldt den sidste af Grønlands tre fiskeriaftaler på plads for gensidige fiskerimuligheder i 2011. Aftalen med Norge er uændret videreførelse af den aftale, som blev indgået mellem de to parter for fiskeriet i 2010.
Tilknyttede tekster:

Det arktiske samarbejde

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 23. november 2010

Mange nationale og internationale parlamentarikere, regeringer, styrelser og departementer samt ikke mindst erhvervsorganisationer og miljøorganisationer mv. er i disse år beskæftiget med at udarbejde strategier og opstille mål vedrørende Arktis. Det tager jo tid alt sammen, og i mellemtiden har jeg som almindelig ”privat person” - og af en nærmest grænseløs kærlighed til polarområderne - stillet nogle spørgsmål af maritim karakter til mange af ovennævnte. For eksempel har jeg her i efteråret fremsendt dokumentet Indsigt – rigsfællesskabets maritime udfordring i Arktis til Forsvarsudvalget og Grønlandsudvalget i det danske Folketing.
Tilknyttede tekster:

Bedre koordinering af det arktiske samarbejde

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 16. november 2010

Den Arktiske Parlamentarikerkomité (SCPAR) holder møde i Ottawa, Canada, i dag. Juliane Henningsen deltager som folketingsmedlem for IA. Hun lægger i sin tale blandt andet op til en styrket koordinering af det arktiske samarbejde.
Tilknyttede tekster:

Grønlands forslag om Arktis vedtaget ved Nordisk Ministerråds statsministermøde

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. november 2010

Tilslutningen til Grønlands forslag var stor og særligt Norge, Island, Færøerne, Åland og Danmark støttede godt op om Grønlands forslag.

Grønlands internationale fiskeriaftaler

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Tirsdag d. 2. november 2010

I denne periode modtager Grønland årligt ca. 240 mio. kr. af EU for fiskerirettigheder og ca. 80 mio. kr. som strukturstøtte. I 2005 skal der forhandles en ny aftale på plads. I skrivende stund er forhandlingerne ikke på plads.

Thule Air Base

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 19. oktober 2010

Demokraterne støtter forslagets intentioner om at pålægge landsstyret at rette henvendelse til den danske stat om igangsættelse af en undersøgelse, som skal afdække det mulige udbytte for Grønland i forbindelse med anvendelsen af Thule Air Base.

Grønland og Danmark enig om en Arktisk Strategi

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Tirsdag d. 7. september 2010

Den kommende strategi skal komme med forslag til hvordan Grønland og Danmark i fællesskab kan håndtere den nye tids udfordringer. Strategien skal samtidig komme med konkrete anvisninger til håndtering af de arktiske befolkningers ret til bæredygtig udvikling.

Den arktiske maritime udfordring i de kommende år?

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 5. september 2010

Nu har alle mødedeltagerne sikkert nok af tunge emner på dagsordenen i disse dage – men skulle der mod forventning blive tid og lejlighed til det kan jeg anbefale mødedeltagerne en stille refleksion over nedenstående udfordringer for ALLE de arktiske kyststater og IMO.

Reducer lufthavnsafgiften

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 3. august 2010

Månedens glade nyhed: Air Iceland flyver året rundt mellem Nuuk og Reykjavik. Dermed er der kommet en fast alternativ udenrigsrute til Danmarks-ruten i Kangerlussuaq. Det betyder flere valgmuligheder for forbrugerne – og øget konkurrence mellem Air Greenland og Air Iceland. Begge dele er til fordel for forbrugerne, da det betyder flere afgange og lavere priser.

Nordatlantiske Fiskeriministre mødtes i Canada

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 8. juli 2010

Ministrene og deres repræsentanter blev enige om, at nøjagtige registrede fiskerier er en forudsætning for bæredygtig og ansvalig fiskeriforvaltning. Alle fangster skal være registreret fuldt ud for at sikre, at biologer har tilstrækkelig detaljeret og nøjagtig information for at kunne udvikle troværdig rådgivning.

Go green – in Greenland

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 25. juni 2010

Vi har i Grønland enorme vandressourcer og disse er oplagte at anvende, hvis man som udefra kommende ønsker at etablere tung industri, som både skal være økonomisk og økologisk bæredygtigt og dermed være en del af den ”Grønne Vækst”, som må og skal være den fremtidige måde at udvikle industrier på.

Ingen ny arktis-aftale

Karen Ellemann, dansk miljøminister
Torsdag d. 27. maj 2010

Det vurderes at 97 procent af alle ressourcer i Ishavet dækkes af denne aftale. Det betyder at der næsten ikke er noget tilbage som andre kan dele hvis der opdages nye ressourcer. Med andre ord: Det er ikke meget tilbage at være uenige om,

”Arctic – Changing Realities”

Maliina Abelsen
Onsdag d. 26. maj 2010

Man kan sige, at vi har været ”over the threshold of change” i rigtig lang tid. Og det har befolkningen i de øvrige arktiske områder egentlig også. Det giver anledning til at vende dette til vores fordel på den måde, at vi gør brug af den omstillingsparathed, vi har opbygget og de erfaringer som vi nu har i rygsækken i forhold til hastige forandringer i samfundet.

Udenrigspolitisk Redegørelse 2009

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 21. maj 2010

Et af forslagene er at etablere en Arktisk Kommando med sammenlægning af Færøernes og Grønlands kommando. Demokraterne er enige med landsstyret i, at placeringen af denne, bliver i Grønland - meget gerne i Nuuk - som ligger midt i den forventelige, kommende stortrafik, fra øst igennem Nordøstpassagen.

Klimaansvarlighed og økonomisk udvikling, hånd i hånd

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. maj 2010

Grønland modtager et betydeligt bloktilskud fra den danske stat, som er CO2-neutralt for os, fordi det ikke genererer en udledning af drivhusgasser i Grønland. Landsstyrets politiske mål er at opnå en selvbærende økonomi. Skal dette mål realiseres, er det nødvendigt at udnytte de nye muligheder for at erstatte det danske bloktilskud med indkomst fra aktiviteter i Grønland. Også selvom det vil medføre en stigning i vores udledning af drivhusgasser.

Bæredygtighed – ikke blot image, men vejen frem

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Lørdag d. 1. maj 2010

De seneste års tildelinger af ekstra kvoter, oven i de anbefalede og fastsatte kvoter, har gjort at man i stadigt højere grad har sat spørgsmålstegn ved vores troværdighed, både her i landet og i udlandet. Tilliden fra vores samhandelspartnere i udlandet er blevet mindre og mindre, og oven i købet fortæller repræsentanter for vores forædlingsindustri, at det blandt andet har haft indflydelse på fiskepriserne. Således kan vi sige, at vi selv har været med til at stille os i den situation. Vi har selv banet vejen for, at blive udsat for kritik.

Udenrigspolitisk Redegørelse

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 15. april 2010

Der er tre områder ved Grønland: Syd for Grønland, Nordøstlige Grønland og Nord for Grønland, hvor man har muligheden for, at udvide kontinentalsokkelen udover de 200 sømil. Det nye årti vil være præget at denne proces i FN, som har stor betydning for Grønland i fremtiden set i lyset af, at der kan være stort potentiale indenfor råstofområdet i de områder, som man kan gøre krav på.
Tilknyttede tekster:

Grønland og USA enige om oprindelige folks deltagelse

Landsstyret
Tirsdag d. 30. marts 2010

Interessen for at udnytte potentielle olie og gas ressourcer i Arktis er stigende. Hvis man håndterer udviklingen på en bæredygtig måde kan det medvirke til økonomisk og social udvikling blandt de oprindelige folk i flere generationer. De fem lande er enige om, at implementere Arktisk Råds ”Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines” for dermed være med til, at beskytte miljøet bedst muligt.

Øget samarbejde om Nordpolen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 29. marts 2010

Mødet i Chelsea genbekræfter Ilulissat deklarationen som værende den bærende aftale. Man er enige om, at samarbejde landene imellem i kontinentalsokkelspørgsmålene og udvide samarbejdet efterhånden som arbejdet på det spørgsmål skrider frem.

Grønlandsk hvalfangst og kvoter for traditionel hvalfangst

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 5. marts 2010

Såfremt medlemslandene af IWC ikke kan skelne mellem indenrigspolitik og overholdelse af konventionen, ser Grønland ikke nogen fremtid for IWC eller for Grønlands medlemskab af denne organisation og kan kun have ondt af de øvrige lande, der får deres kvoter til traditionel hvalfangst fra IWC, for alt det, der er sket for Grønland det sidste par år, kan også ske for dem. Uden Grønland og andre oprindelige folkeslag i IWC, vil organisationen miste sin eksistensberettigelse og anseelse.

Deltagelse I IWC’s internationale møde om Grønlandske kvoter

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Torsdag d. 4. marts 2010

Grønland vil på særmødet i 4.-5. marts præsentere sit forslag om krav på 10 pukkelhvaler pr. år i 2010-2012 samt en kvote på 178 vågehvaler til Vestgrønland i 2010-2012. Grønland har ikke haft pukkelhvalkvote siden 1986

Grønland og Nordisk samarbejde i 2010

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 20. januar 2010

Grønland har sat sine mærker på det danske formandskabsprogram. Programmet prioriterer styrkelse af Nordatlantsamarbejdets rolle særligt i udviklingen af fælles projekter med vores Canadisk nabo. Der er fokus på bosætning og erhvervsudvikling i tyndt befolkede områder og målsætningen om at give de nødvendige erhvervskompetencer til alle samfundets borgere.

”Den grønlandske holdning" til CO2-udslippet førte til COP15-sammenbruddet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 19. december 2009

Hvorfor er det kun den grønlandske gruppe ud af disse 18.000 grupper, der skal have lov til at mangedoble CO2-uslippet for at hæve levestandarden? I Grønland er levestandarden i forvejen højt hævet over den, der findes i Indien (og i Kina).

Grønland vil synliggøres i den nye klimaaftale

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 14. december 2009

Grønland vil synliggøres i den kommende klimaaftale, der forventes at blive underskrevet fredag den 18. december.Grønland ønsker at blive nævnt direkte i aftalen, hvor Grønland vil sikre, med sin egen klimapolitik og sine egne mål. Det kan ske i form af en note til slutdokumentet,

Kuupik Kleist´s tale ved klimatopmødet i Bella Centeret

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 14. december 2009

Men som jeg også nævnte tidligere vil Grønland indføre ny industri. Vi har store forekomster af olie på både øst- og vestkysten, vi har store forekomster af mineraler.

Grønlands klima-mål er klar

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 3. december 2009

Vi skal også understrege, at landet som et nyt selvstyrende samfund har et fundamental behov for økonomisk udvikling. Vi må erkende, at hvis Grønland skal blive mere økonomisk selvbåren, kan vi ikke komme udenom den nødvendige industrielle udvikling. Vi kan derfor i perioden 2013-2020 ikke påtage os reduktionsforpligtelser i både råstofsektoren og nye industrier, såsom aluminiumsproduktion

Demokraternes kommentar til Udenrigspolitisk Redegørelse

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 2. december 2009

Det er for Demokraterne af største vigtighed, at hjemtagelsen af udenrigsområdet har det sigte, at Grønlands erhvervsinteresser repræsenteres professionelt og kompetent. En udenrigstjeneste skal ikke blot være en facade eller en institution for retræteposter.

Landsstyrets samarbejde med Vestnordisk Råd

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 4. november 2009

Jeg er glad for at Vestnordisk Råd har valgt at fokusere på aktuelle problemer, som det er realistisk at gøre noget konkret ved i de enkelte lande i kraft af de initiativer, der er igangsat f.eks. på uddannelsesområdet.

Grønland og Canada vil samarbejde om isbjørne

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Torsdag d. 29. oktober 2009

Fælleskommissionen giver bruger-til-bruger arbejdsgruppen meddelelse om den anbefalede samlede tilladte fangst. Bruger-til-bruger arbejdsgruppen vil have tre måneder efter modtagelsen af meddelelsen om den samlede tilladte fangst vende tilbage til fælleskommissionen med et forslag til fordeling af den samlede tilladte fangst mellem Canada og Grønland.

Grønlands overgang til Selvstyre meddelt til FN

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 22. oktober 2009

Grønlands overgang til Selvstyre er nu skriftligt blevet meddelt til De Forenede Nationer i New York gennem et såkaldt notifikationsdokument sendt af Danmarks ambassadør ved FN.Notifikationsdokumentet er sendt til FNs Generalsekretær Ban Ki-Moon.

Grønlandsk deltagelse i klimatopmødet COP15

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. oktober 2009

§ 36 Spørgsmål: Hvordan har landsstyret tænkt sig at repræsentere Grønland under klimatopmødet i København til december? Hvad bliver Grønlands holdning til den evt. forventede klimaaftale? Hvem deltager og hvad er Grønlands forberedelser til topmødet og hvordan?

Hvem forhandler på Grønlands vegne?

Grønlands Arbejdsgiverforening
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 11. september 2009

Den danske regering - med klimaministeren i spidsen - viser gerne Grønland frem for at synliggøre klimaforandringernes virkninger for hele verden. Det vil jeg ikke bebrejde dem, men det bekymrer mig derimod, at man tilsyneladende er knapt så ivrige, når det drejer sig om at støtte os i vores berettigede krav om at en industriel og dermed en økonomisk udvikling. En udvikling, der er helt afhængig af, at vi får en særaftale om vores CO2-udledning.

Thuleradaren og valgkampen

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 22. november 2002

En dansk ekspert i udenrigspolitiske spørgsmål på besøg i Nuuk sagde for et par år siden, at amerikanerne bare kunne forlade Thule og bygge et missilskjold i Alaska, hvis Grønland og Danmark var imod opgradering af Thuleradaren ... I så fald mister Grønland en god arbejdsplads og skatteindtægterne derfra. Danmark mister de påståede årlige 13 milliarder. Freden sænker sig over den tidligere militærbase. Nu har politikerne noget mindre at skændes om, da cowboy-legen er slut

Et demilitariseret arktis bør være Grønlands budskab

Johan Lund Olsen
Torsdag d. 21. november 2002

Selvstyrekommissionens principbetænkning foreslår derfor, »at Landstinget og landsstyret fremfører et ønske om, at Thule Air Base på sigt udvikles til at blive en international - og altså ikke blot amerikansk - varslings- og satellitsporingsstation. Tanken er, at information, som er opnået via installationerne i Thule, stilles til rådighed for det FN-organ, som har til opgave at føre kontrol med de internationale nedrustningsaftaler

Om Ellen og Bjørnen og de mange, mange floskler

Aksel Carlsen
Lørdag d. 16. november 2002

For at forstå dette multietniske lands historie og problemer kan omtalte bogs skildringer ikke stå alene. Men Ellen Kristensens floskler hjælper ikke læseren videre. Anmeldelsen kan dog bruges som et argument til fordel for, at uddannelsen her i Grønland bør prioriteres højere. Bl.a. for at lære om andre landes erfaringer.

Skjult dagsorden

Kristian Poulsen
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Og så er det jo så nærliggende at antage, at den danske regering eventuelt kunne have kommet med skjulte, slet skjulte eller direkte trusler om drastiske nedskæringer under de kommende forhandlinger om statens blokfinansieringer eller med nogle andre trusler, der kunne få vital betydning for os, såfremt landsstyreformanden ikke makker ret og holder sig »neutral« i den verserende sag mellem staten og Hingitaq-53

Om bjørnen - og de små folk i Nord

Ellen Kristensen
Fredag d. 4. oktober 2002

Når nogle grønlændere beretter om deres møde med den vestlige verden, kender vi mange eksempler, som får os til at knibe en tåre, men når vi læser Aitas beretning må vi vel nærmest tudbrøle

Yankies, ratifikation eller olieembargo

Karl Therkelsen
Fredag d. 6. september 2002

Den kolde krig er forlængst slut, og med den tekniske fremskridt indenfor USA´s militær, da vil det være på høje tid til at amerikanerne tilbageleverer Inughuit´s land til deres rette ejere, ellers må Danmark og ikke mindst Grønland kræve klækkelig betaling for amerikanernes tilstedeværelse.

The Partnership on Indigenous Peoples

Edward Geisler
Onsdag d. 4. september 2002

We are peoples of hunters and gatherers. And like other indigenous peoples all over the world, we have had to adjust to a way of life, or maybe rather have been coerced to a way of life, that is brutally alien to our culture and traditions

Arbejdsgruppe om arktisk handel i ICC-regi

Amalie Jessen
Fredag d. 30. august 2002

Den vigtigste konklusion er, at der synes at være en del handelsmuligheder mellem inuit, som ikke kun går på handelsvarer, men også på know-how, service og rådgivning der vedrører arktiske spørgsmål.

Efter trommedansen

Sermitsiaq
Fredag d. 23. august 2002

Folkelige organisationer udspringer almindeligvis af græsrøddernes ildhu og engagement. ICC skylder endnu svar på, hvordan organisationens hidtidige topstyring kan forenes med fællesskab og folkelighed. Og med politisk bredde

Den glemte RAMSAR-konvention

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 2. august 2002

I direktoratets svar, der er godkendt af landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Edward Geisler, skriver man, at dengang i 1988, hvor Grønland tiltrådte Ramsarkonventionen, regnede man ikke med, at man aktivt skulle beskytte de 11 områder som Grønland selv udpegede

Ny kurs over for EU

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. juni 2002

Den direkte anledning til kursændringen er hjemmestyrets forestående forhandlinger om en ny fiskeriaftale med EU, der årligt betaler 320 millioner kroner for fiskerirettigheder ved Grønland. En aftale, som flere EU-lande mener, er hul i hovedet, fordi der i vidt omfang betales for papirfisk. De ønsker den 16 år gamle aftale genforhandlet helt fra grunden

Udvidelse af aftalegrundlaget mellem EU og Grønland

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Mandag d. 10. juni 2002

Både Nielson og Smidt fandt at grundlaget under fiskeriaftalen er ved at smuldre og at man burde overveje at udvide aftalegrundlaget, hvis man skal gøre sig håb om at bevare hele den betaling, som EU i dag betaler for sine fiskerirettigheder i grønlandsk farvand

Kritik af Danmark i FN

Aqqaluk Lynge
Fredag d. 7. juni 2002

I 1953, det samme år, hvor den danske regering skrev til »the Committee on Information from Non-Self Governing Territories« , blev Inughuit fra Thule distriktet i Nordgrønland, tvangsfjernet fra deres traditionelle fangstområder, for at Thule Air Force basen kunne blive bygget af den amerikanske regering

Rod i naturbutikken

Sermitsiaq
Fredag d. 31. maj 2002

Efter Japan er det efterhånden slået fast, at Direktoratet for Miljø og Natur ikke rigtigt har styr på varerne i naturbutikken. Grønland har i løbet af meget, meget kort tid mistet meget af sin troværdighed med hensyn til landets forvaltning af de levende ressourcer

Kulturdræberen - IWC

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 31. maj 2002

Men Japan fik sin oprejsning, da landet, i noget der lignede en straffeaktion mod USA, stemte nej til de hvalkvoter, som var tiltænkt den oprindelige befolkning i Alaska og Rusland.

Ny forsvarsaftale, nødvendig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 21. maj 2002

Debatten om en fornyelse af den dansk/ amerikanske forsvarsaftale fra 1951 er mere aktuel end nogensinde. I USA fortsætter arbejdet med et missilforsvar, og i Danmark har forsvarsminister Svend Aage Jensby i den danske presse frejdigt givet udtryk for, at Danmark naturligvis skal stille faciliteterne i Pituffik til rådighed

Radar-anlægget i Pituffik

Peter Rosing
Fredag d. 17. maj 2002

Vi må holde op med at lade andre lande forarbejde vores fiskerifangster, og vi må droppe alle de investeringskrævende projekter som »Ilimmarfik« - og alle de mange flyvepladser og mange andre ting. I stedet må vi kun koncentrere os om det aller nødvendigste til opretholdelsen af vort land ...Forsvars- og udenrigsspørgsmål, som Danmark har ansvaret for, behøver vi vist ikke at bekymre os så meget over lige for tiden

Ingen fred med magt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 2. april 2002

Samtidig satte Israel fart i sine »gengældelsesangreb« mod palæstinenserne, og selvom tabslisterne tydeligt viser, at palæstinenserne har lidt langt den største overlast, har Israel anglet efter verdens sympati i terrorbekæmpelsens navn

Krags taktiske Thule-spil

Erik Holmsgaard
Onsdag d. 27. marts 2002

Eisenhowers morsomhed var et venligt men sylespidst signal om, hvor USAs smertegrænse lå, når det gjaldt den militære tilstedeværelse i Grønland. En påmindelse om, at spørgsmålet om Danmarks suverænitet over den store ø på det amerikanske kontinent ikke nødvendigvis var en given sag.

Centrum for nytænkning

Sermitsiaq
Fredag d. 8. marts 2002

Her handler det om den stærkes overlevelse (på bekostning af den svage, forstås). Små lande kommer i klemme. Små lande, som end ikke kan føre deres egen udenrigspolitik kommer endnu mere i klemme. Og mest i klemme kommer både små og store fattige lande, som for en ussel betaling ofte forsyner den rige verden med vores overflod

Terror og køkultur

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 8. marts 2002

Alle disse voldsmagere, der vil stå forrest i køen, forpester vor verden. Men hvor fristende det end er, løser vi ingen problemer ved at stikke dem én. Vi må holde hænderne i lommen og snakke os til rette.

We are concerned

David Conlin
Søndag d. 3. februar 2002

In this UN designated year of Ecotourism it is with astonishment and dismay that we hear of pressure to weaken the hunting legislation in Greenland - in particular planned approval of extended hunting licences for Guillemot and Eider

Birdlife in Greenland under Serious Threat

Guus van Duin
Onsdag d. 30. januar 2002

The hunting particularly in the late winter and the spring time has has certainly been the main reason for the dramatic decline among many valuable species in Greenland and the surrounding countries

Frihed, medbestemmelse og ikke blindt slå sig til tåls med autoriteternes dispositioner

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Lørdag d. 19. januar 2002

Efter en princippiel godkendelse af planen for strukturændringer i samfundet med sigte på et mere selvbårent samfund, hvor der i første omgang uden tvivl vil være en del ændringer, som vil gøre ondt, begyndte flertallet at trække i land, da konsekvensændringerne påbegyntes at blive fremlagt

"Ich bin ein afghaner"

Karl Therkelsen
Onsdag d. 7. november 2001

EU og øvrige europæiske og mellemøstlige stater bør bestræbe på at stoppe den stadige aggression, som altid har været amerikanernes kendetegn, inden konflikten i den Persiske Golf udvikler sig til 3. verdenskrig!