Dansk/grønlandsk krav indgivet til FN

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre i dag den 14. juni 2012 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel syd for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 115 000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst. Området udgøres af to dele: en sydvestlig del mod Canada og en østlig del mod Island.

Fredag d. 15. juni 2012
Regeringen
Selvstyret
Emnekreds: Havret, Internationale spørgsmål, Kontinentalsokkel.

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre i dag den 14. juni 2012 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel syd for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 115 000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst. Området udgøres af to dele: en sydvestlig del mod Canada og en østlig del mod Island.

Det videnskabelige datamateriale, der i almindelighed betegnes som en ”submission”, blev indgivet gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention af 1982, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004. En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Dokumentationen forudsætter indsamling af et omfattende datamateriale.

Eksperter har siden 2003 indsamlet og bearbejdet data fra området med henblik på indgivelse af submissionen til CLCS. Dette arbejde er udført under det såkaldte Kontinentalsokkelprojekt, der ledes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i samarbejde med såvel andre rigsmyndigheder som med Færøernes landsstyre og Grønlands selvstyre.

Submissionen vedrører det tredje af i alt fem områder, som Kongeriget Danmark gør krav på. Den første delsubmission – vedrørende området nord for Færøerne – blev indgivet i april 2009, og den følgende vedrørende området syd for Færøerne i december 2010. Dataindsamling finder fortsat sted vedrørende området nord for Grønland. Dokumentation fra samtlige fem områder skal være forelagt for CLCS senest i 2014.

En omfattende dokumentation fra mange stater afventer allerede behandling af CLCS, og det er derfor vanskeligt at forudsige, hvornår behandlingen af den dansk/grønlandske submission vil blive indledt. Selve behandlingen vil kunne vare op til to år.

Canada og Island har krav, der overlapper det dansk/grønlandske krav i henholdsvis det sydvestlige og det østlige delområde. Island indgav sin submission i april 2009. Canada har endnu ikke indgivet sin submission. Efter behandlingen i CLCS vil det efterfølgende være op til parterne selv at forhandle en bilateral aftale i de tilfælde, hvor der er overlappende krav på et område.

Et sammendrag (”Executive Summary”) af submissionen er lagt på Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside: www.a76.dk